Kapean metsätien reunassa näkyy kaksi hirveä, mutta kumpi on naaras ja kumpi uros?

Nuoren hirven (edessä vasemmalla) erottaa lehmästä (oikealla) seuraavista tuntomerkeistä:
leukaparran koko, selkä- ja vatsalinja, pään pituus sekä ruumiin etupainoisuus.
Kapean metsätien reunassa näkyy kaksi hirveä, mutta kumpi on naaras ja kumpi uros? Nuoren hirven (edessä vasemmalla) erottaa lehmästä (oikealla) seuraavista tuntomerkeistä: leukaparran koko, selkä- ja vatsalinja, pään pituus sekä ruumiin etupainoisuus.

Miten erottaa lehmä ja sonni?

Kun hirvisonni on pudottanut sarvensa, ja talvikarva on kasvanut, voi olla vaikea erottaa lehmää ja nuorta sonnia toisistaan. Mihin tulisi kiinnittää huomiota hirven sukupuolen määrittämisessä?

Talvella lähes kaikki hirvet muuttuvat ruskeammiksi, joskus jopa mustanruskeiksi. Sonnit näyttävät tällöin vielä tummemmilta kuin naaraat.

Varjot ja auringonvalo voivat kuitenkin tehdä sukupuolen määrittämisestä pelkän värin perusteella petollista. Parempi on opetella tunnistamaan sukupuolten erilaisia ominaispiirteitä.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana naaraiden ja urosten ruumis kehittyy suurimmaksi osaksi samalla tavoin lukuun ottamatta sitä, että sonneista tulee hieman painavampia.

Notkolla oleva selkälinja

Lehmän pää vaikuttaa kuitenkin hieman pidemmältä kuin ylivuotisen. Lehmän ulkomuoto on kehittyneempi, mutta sillä ei ole vanhemman naaraan pitkiä ja samansuuntaisia pään linjoja. Talvikarvassa pää näyttää tukevammalta pidemmän karvan sekä hieman näkyvämmän leukaparran vuoksi.

Lehmän selkälinja on lähes aina hieman notkolla. Lehmältä kuitenkin puuttuvat vielä täysikasvuisen naaraan ominaispiirteet.

Sonnin pää vaikuttaa lyhyemmältä ja painavammalta kuin lehmän, mikä johtuu osittain sonnin vahvemmasta leukaparrasta sekä paksummasta kaulasta. Koko ruumis vaikuttaa talvikarvassa kompaktimmalta ja voimakkaammalta.

Myös selkälinja on suorempi. Jos hirvi seisoo tasaisella maalla, sonnin ja lehmän vatsalinja on yhtä pyöreä.

Lehmän hännän päässä on valkoinen viiva, joka puuttuu sonnilta.

Sukupuolten tunnuspiirteet muuttuvat selkeämmiksi 3–4-vuotiailla yksilöillä.