Kansainväliset uudet edunvalvojat

Eurooppalaisilla metsästäjäjärjestöillä on uusia luottamus- ja toimihenkilöitä. Jahti tiedusteli NJS:n (pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen yhteistyöelin) ja FACE:n (eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen yhteenliittymä) uusien kasvojen näkemyksiä ajankohtaisista metsästysaiheista.

Wieke EdingerWieke Edinger

Wieke Edinger

NJS:n uusi lobbari Brysselissä

1. Millaista työtä teet NJS:n puolesta?

NJS:n lobbarina Brysselissä aion edistää pohjoismaisten metsästäjien yhteisiä intressejä ja tuoda esiin pohjoismaisia metsästysperinteitä. Käytännössä seuraan tiiviisti poliittisten linjausten kehittymistä EU:n tasolla ja pyrin varmistamaan, että yhteispohjoismaiset näkemykset pääsevät aina esiin – ja että niitä toivottavasti myös kuunnellaan. Tällä tavoin saan näytettyä NJS:n myönteisessä valossa kumppanina, joka on halukas yhteistyöhön EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa.

2. Millä tavoin koet voivasi auttaa nimenomaan suomalaisia metsästäjiä?

Kaikki Pohjoismaat kokevat yhteispohjoismaisen lähestymistavan palvelevan myös kunkin maan omia intressejä metsästykseen liittyvistä oikeudellisissa ja poliittisissa kysymyksissä EU-tasolla. Tunnistamalla yhteiset tai maiden rajat ylittävät kysymykset jäsenmaat pystyvät lyöttäytymään yhteen ja auttamaan toisiaan saamaan äänensä kuuluviin. Lisäksi tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa tiedon ja kokemuksen jakamisen, mikä puolestaan voi vahvistaa kaikkien Pohjoismaiden painoarvoa ja uskottavuutta Euroopan unionin silmissä.

Suomessa – ja samoin myös Ruotsissa – susikanta on yksi tärkeimmistä huolenaiheista. Uskon, että ilmaisemalla yhteisen näkemyksemme siitä, miten ihmisen ja suden rinnakkaiseloa tulisi hallita, voimme vahvistaa kaikkien pohjoismaisten metsästäjien asemaa, mukaan lukien suomalaisten.

Tulevina kuukausina tapaan muutamia ”metsästyspoliitikkojanne” keskustellakseni siitä, mihin muihin poliittisiin haasteisiin minun olisi syytä tarttua Brysselissä. Tiedän, että metsästysperinteissänne kaikkine nautintoineen ja haasteineen on minulle paljon opeteltavaa ja että minun on omaksuttava tiedot nopeasti. Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne ja päästä edistämään, suojelemaan ja kehittämään metsästystä maassanne.

3. Kerro hieman taustastasi ja siitä, millaisesta metsästyksestä pidät eniten?

Olen Alankomaiden kansalainen, mutta naimisissa tanskalaisen kanssa, mistä juontaakin kiinnostukseni pohjoismaiseen elämäntapaan. Olen taustaltani elintarvikelainsäädäntöön erikoistunut lakimies, ja minun on myönnettävä, etten itse ole vielä metsästäjä.

Aloitan kouluttautumisen mahdollisimman pian, ja metsästyslupaa odotellessani aion avartaa maailmankuvaani osallistumalla erilaisiin metsästystapahtumiin. Olen erityisen kiinnostunut eri peuralajien metsästyksestä. Ensikohtaaminen metsien kuninkaan eli hirven kanssa tuntuu kyllä yhä kaukaiselta haaveelta, mutta ehkä vielä jonain päivänä.

Claus Lind ChristensenClaus Lind Christensen

Claus Lind Christensen

NJS:n uusi puheenjohtaja, Tanskan metsästäjäliiton puheenjohtaja

1. Millainen rooli NJS:llä on pohjoismaisten metsästysperinteiden edistämisessä?

NJS:llä on tärkeä rooli, koska pystymme puhumaan FACE:lle ja EU:lle kollektiivisella, yhteispohjoismaisella äänellä. Maillamme on paljon yhteisiä arvoja, ja yhdessä meillä on myös yhteenlasketun kokomme tuomaa poliittista painoarvoa. Pohjoismaissahan metsästys on laajasti hyväksyttyä, ja NJS:llä on erinomainen tilaisuus edistää tätä pohjoismaista lähestymistapaa metsästykseen ja luonnon käyttöön. Meidän on tuotava tämä hyväksyntä myös muiden Euroopan maiden tietoon, koska se on merkittävä perustelu perinteidemme säilyttämiselle.

2. Millä tavoin NJS:n organisaatiota ja toimintoja on viime aikoina uudistettu?

Uuden lobbarimme, Wieke Edingerin, rekrytointi on NJS:n suurin tänä vuonna tekemä uudistus. Työmme siirtyy siten lähemmäksi EU:n päätöksentekoa, ja samalla se on osoitus NJS:n yhä paremmin koordinoidusta otteesta poliittiseen työhönsä.

Lisäksi haluan nostaa muuttolintujen parissa tehtävän työn nykyistä korkeammalle sijalle NJS:n esityslistalla. Työhön liittyy haasteita, koska nämä linnut pesivät yhdessä maassa ja viettävät talvet toisessa, joten haluan meidän tehostavan tätä metsästyksen hyväksi tehtävää työtä.

3. Kerro hieman taustastasi ja siitä, millaisesta metsästyksestä pidät eniten?

Olen käynyt metsällä 16-vuotiaasta lähtien ja kokeillut kaikkia mahdollisia metsästystapoja Tanskassa. Sorsien ja hanhien metsästys merellä veneestä käsin oli minulle pitkään hyvin tärkeää, mutta valitettavasti aikani ei enää riitä tälle metsästystyypille, koska se on hyvin aikaa vievää.

Jos minun olisi valittava nykyinen suosikkini eri metsästyslajeista, se olisi kiväärillä tehtävä ajometsästys tai sorsien ja hanhien metsästys muuttoaikaan.

Dr. Michl EbnerDr. Michl Ebner


Dr. Michl Ebner

FACE:n uusi puheenjohtaja

1. Millainen rooli FACE:lla on metsästykseen liittyvässä päätöksenteossa?

FACE edustaa yli 30 jäsenensä kautta seitsemää miljoonaa metsästäjää – ei vain EU:n kaikista 28 jäsenvaltiosta vaan myös unionin rajojen ulkopuolelta. FACE on erittäin hyvämaineinen ympäristöjärjestö, jonka analyysivalmiuksiin ja tieteeseen perustuvaan tekniseen asiantuntemukseen päätöksentekijät koko Euroopan tasolla luottavat lainsäädäntöä muokattaessa.

FACE on jäsenenä useissa eri toimielinten asiantuntijaryhmissä ja ohjelmissa. Olemme EU:n toimielinten ja kansainvälisten järjestöjen, kuten CMS:n (muuttavia luonnonvaraisia eläimiä koskeva yleissopimus), AEWA:n ja IUCN:n luotettava kumppani. Yksi tärkeimmistä ”työkaluista” on biologista monimuotoisuutta, metsästystä ja maaseutua (Biodiversity, Hunting and Countryside) käsittelevä parlamentaarinen työryhmä, jonka puheenjohtajana ehdin toimia 10 vuoden ajan ollessani Euroopan parlamentin jäsen. Se on erittäin hyödyllinen foorumi Euroopan parlamentin jäsenten kanssa käytävään keskusteluun metsästykseen liittyvistä kysymyksistä ja samalla otollinen tilaisuus vaikuttaa heidän päätöksiinsä.

Omat kokemukseni Euroopan parlamentissa oloni aikoina olivat, että FACE onnistui hyvin pitämään yhteyttä poliitikkoihin ja suhtautui tähän tehtäväänsä vakavasti.

2. Mitkä ovat FACE:n tärkeimmät tavoitteet lähivuosien aikana?

Tiedämme kaikki, että metsästykseen kohdistuu tällä hetkellä useita haasteita. Nyky-yhteiskunnassa on alettu kyseenalaistaa kansainvälisten yleissopimusten tunnustamaa luonnonvarojen kestävän käytön yleistä periaatetta. Jatkuva kaupungistuminen, eläinten oikeuksia puolustavien ääriryhmien kasvava vaikutus ja eri medioiden välittämä negatiivinen kuva metsästyksestä johtavat tilanteeseen, jossa ihmiset vieraantuvat luonnosta eivätkä enää niin hyvin ymmärrä, mitä luonnonvarojen vastuullinen käyttö ja maaseudulla asuminen pitävät sisällään.

EU:ssa suurella osalla ihmisistä ei ole mahdollisuutta olla yhteydessä luontoon. He ovat siksi taipuvaisia uskomaan medioissa esiintyviä hypetettyjä tarinoita sen sijaan, että he muodostaisivat oman mielipiteensä kuuntelemalla todellisia sidosryhmiä, kuten metsästäjiä, viljelijöitä, metsänomistajia ja eläinten kasvattajia, jotka pystyvät kaikkein parhaiten kuvaamaan oman jokapäiväisen elämänsä todellisuutta. Näiden väärinkäsitysten oikominen nykyaikaisilla viestintästrategioilla ja tieteeseen pohjautuvilla tiedoilla on mielestäni ratkaisu metsästykseen kohdistuviin poliittisiin ongelmiin nyt ja etenkin tulevaisuudessa.

Jotta FACE pystyy saavuttamaan tämän yleisen tavoitteensa, se tarvitsee jäsenjärjestöjensä – ja samalla myös jokaisen eurooppalaisen metsästäjän – rakentavaa yhteistyötä ja pysyvää tukea.

3. Kerro hieman taustastasi ja siitä, millaisesta metsästyksestä pidät eniten?

Metsästys Alpeilla on ehdoton suosikkini! Metsästys vuoristossa on suuri intohimoni ja samalla kaikkein mieluisin tapani metsästää. Kuulun Pohjois-Italian itävaltalaisvähemmistöön, joten vuoret ovat ”selkäytimessäni”.

Metsästys on kiehtonut minua siitä lähtien, kun olin 12-vuotias pikkupoika, eli olen ollut aktiivinen metsästäjä jo 45 vuoden ajan. Hartain toiveeni on mahdollistaa lasteni ja tulevien sukupolvien pääsevän osalliseksi kaikista niistä tunteista ja ainutlaatuisista kokemuksista, joita metsästys tuo mukanaan.

Mitä ammatilliseen taustaani tulee, olin Italian parlamentin jäsen vuosina 1979–1994 ja Euroopan parlamentin jäsen vuosina 1994–2009. Nykyään olen Pohjois-Italiassa majapaikkaansa pitävän mediayhtiön johtaja sekä alueeni kauppakamarin puheenjohtaja.