Uutiset

Turun hallinto-oikeus jätti valitukset suden poikkeusluvista tutkimatta

Riistakeskus myönsi kannanhoidollisen poikkeusluvan yhdelle sudelle valtaosin Satakuntaan kuuluvalla alueella sekä kolmelle sudelle Varsinais-Suomessa sijaitsevilla kahdella lupa-alueella. Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola valitti luvista ja esti näin metsästyksen toteutumisen. Turun hallinto-oikeus linjasi sittemmin, että yhdistyksellä ei ole metsästyslain 90 §:n mukaista valitusoikeutta Satakunnan eikä Varsinais-Suomen lupapäätöksistä, koska luvat eivät kohdistuneet sen kotipaikkakunnalla tai sen lähialueilla elävään susilaumaan.

Yhdistyksen kotipaikka, Mänttä-Vilppula, on yli 100 kilometrin päässä lupa-alueista, eikä yhdistyksellä ole toimintaa lupa-alueilla. Yhdistyksen sääntöjen mukaan toimialue tosin käsittää Lappia ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko Suomen, mutta hallinto-oikeus katsoi, ettei pelkällä sääntökirjauksella ole ratkaisevaa merkitystä valitusoikeutta arvioitaessa. Alueelliseksi tai paikalliseksi yhteydeksi ei myöskään riittänyt, että toinen lupa-alueista ulottuu vähäiseltä osin maakuntaan, jossa yhdistyksen kotipaikka sijaitsee.

Jahti

Räjähdeasetus lähes räjähti käsiin

Räjähdeasetus tuli kuin varkain voimaan 1.9.2015 ilman siirtymäaikaa tai edes ennakkovaroitusta sisällöstä. Asetus vaati säilyttämään patruunoita tulipaloa 30 minuuttia kestävässä kaapissa. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ollut ottanut asetuksen valmistelussa mitenkään huomioon Metsästäjäliiton tai muidenkaan ammuntaan liittyvien harrastusjärjestöjen lausuntoja.

Tapauksesta syntyi siinä määrin suuri kohu, että ministeriö perui asetuksen. Painetta muutokseen tuottivat niin Metsästäjäliitto, muut järjestöt, poliitikot kuin harrastajatkin.

Teemu Simenius

Lataamalla metsästyspatruunat itse saa omaan aseeseen juuri sopivat patruunat. Tule mukaan koulutukseen.
Kuva: Adelaide Växland, Valokuvaamo Lilja
Lataamalla metsästyspatruunat itse saa omaan aseeseen juuri sopivat patruunat. Tule mukaan koulutukseen. Kuva: Adelaide Växland, Valokuvaamo Lilja

Opi lataamaan metsästyspatruunasi itse

Metsästäjäliitto järjestää loppuvuoden aikana valtakunnallisen koulutuskierroksen patruunoiden jälleenlatauksessa. Kolmituntisessa iltakoulutuksessa käydään läpi patruunoiden jälleenlatauksen perusteet. Koulutuksessa on mukana kiväärin patruunoiden latauksen lisäksi myös tietoa haulikon patruunoiden latauksen perusteista.

Kouluttajana toimii Oy Eräkontin metsästystarvikemyyjä Max Suominen, jolla on pitkä kokemus patruunoiden jälleenlatauksesta. Esillä on myös Eräkontin jälleenlataustuotteita.

Lataamalla itse saat juuri omaan aseeseesi parhaiten sopivia patruunoita haluamillasi ominaisuuksilla ja säästät vieläpä kustannuksissa.

Katso alla olevasta listasta lähin koulutus ja tule mukaan! Tarkemmat tiedot koulutuspaikasta ja -ajasta liiton kotisivuilla www.metsastajaliitto.fi/latauskoulutus2015 tai järjestävän piirin kotisivuilla.

  • 10.11. ti Suur-Savon piiri

  • 11.11. ke Pohjois-Karjalan piiri

  • 12.11. to Kainuun piiri

  • 17.11. ti Varsinais-Suomen piiri

  • 18.11. ke Erätalo, Riihimäki

  • 19.11. to Pohjois-Hämeen piiri

  • 24.11. ti Oulun piiri

  • 25.11. ke Lapin piiri

  • 1.12. ti Satakunnan piiri

  • 2.12. ke Pohjanmaan piiri

  • 3.12. to Keski-Suomen piiri

Ere Grenfors

Peurapukkien ja hirvisonnien valokuvaus

Jahti-lehden saamien tietojen mukaan joillakin Etelä-Suomen alueilla on otettu käyttöön suositus, jonka mukaan saaliiksi saatavat peurapukit ja niiden sarvitrofee kuvataan. Ajatus on peräisin Sorkka 2020-hankkeesta, jossa innostetaan metsästäjiä valikoivaan metsästykseen.

Yhteisestä katselmuksesta tehdään hyvänhenkinen tapahtuma. Samalla saadaan arvokasta materiaalia vuosien seurantoja varten. Kyse ei siis ole siitä, että haluttaisiin seurata tai kytätä metsästäjien tekemisiä ja siten saada joku häpeäpaaluun.

Jahti

Joutjärven Erän hirvijahdissa putosi sonni korkealta kalliolta.
Kuva: Sami Kurjenmäki
Joutjärven Erän hirvijahdissa putosi sonni korkealta kalliolta. Kuva: Sami Kurjenmäki

Sonni putosi kalliolta

Janakkalalaisen Joutjärven Erän hirvijahdin aloitus sai yllättävän käänteen, kun nuori hirvisonni otti ja putosi alas jyrkänteeltä miesajon ja passilinjan välissä. Takapäästään tapaturmassa halvaantunut sonni lopetettiin ja päätettiin ottaa seuran luvista. Ensimmäisessä jahdissa oli tarkoituksena tavoitella vasaa tai vasatonta lehmää ja jättää sonnit tuonnemmaksi, mutta niin vain sonni tuli.

Teemu Simenius

Norjassa ammutaan taas lyijyllä

Norjan metsästäjä- ja kalastajaliitto aloitti vuonna 2009 prosessin, jossa pyrittiin saamaan lyijy uudelleen sallituksi metsästysammuksissa. Tavoitteena oli lyijyn salliminen muilla kuin kosteikkoalueilla tapahtuvassa metsästyksessä. Pääargumenttina oli se, että lyijy ei aiheuta ongelmia metsissä tai vuoristossa tapahtuvassa metsästyksessä. Laukauksia on vähän ja metsästyspaine jakautuu suurille alueille. Juuri ympäristölle aiheutuvat haitat olivat vuonna 2005 asetetun lyijykiellon taustalla.

Viime aikoina lyijyn vaarallisuudesta ja haitoista on keskusteltu lähinnä sen riistasaaliiseen jättämien jäämien aiheuttamiin riskeihin liittyen. Pääasiassa riskejä on nähty lyijyluotien osalta. Norjan metsästäjä- ja kalastajaliiton mukaan tutkimuksilla ei ole kyetty osoittamaan lyijyammusten suoraa yhteyttä ympäristövaikutuksille tai edes riistasaaliissa olevan lyijyn vaikutuksille ihmisten terveyteen.

Norjan parlamentti salli lyijyn käyttämisen metsästyksessä uudelleen kesällä 2015. Tyypillisesti maalla ja metsäalueilla elävien riistaeläinten metsästyksessä lyijy on siis sallittu kuluvasta metsästyskaudesta lähtien. Kosteikkoalueilla lyijyn käyttö on kielletty. Ampumaradoilla lyijyä sisältävien patruunoiden käyttö on ollut Norjassa kokonaan kiellettyä vuodesta 2002. Näin ollen noin 80 prosenttia kaikesta kuormituksesta on lyijyvapaata.

Panu Hiidenmies

Vastaa jousimetsästystä käsittelevään kyselyyn. Tulokset auttavat kehittämään jousimetsästystä ja palveluja jousimetsästäjille.
Kuva: Teemu Simenius
Vastaa jousimetsästystä käsittelevään kyselyyn. Tulokset auttavat kehittämään jousimetsästystä ja palveluja jousimetsästäjille. Kuva: Teemu Simenius

Vastaa jousi­metsästys­kyselyyn

Jousen suosio metsästysaseena on kasvussa. Suomen Metsästäjäliitto ja Suomen Jousimetsästäjäin liitto selvittävät metsästäjien näkemyksiä jousimetsästyksestä. Tulokset auttavat kehittämään jousimetsästystä ja palveluja jousimetsästäjien tarpeisiin. Pyydämme nyt sinua käyttämään pienen hetken aikaasi ja vastaamaan lyhyeen kyselyyn. Vastauksia kaivataan myös sellaisilta, jotka suhtautuvat jousimetsästykseen kielteisesti.

Kyselyn löydät täältä

https://fi.surveymonkey.com/r/SKQPQ5S

Jahti

Reviiri helpottaa metsästysvuokrasopimusten hallinnointia

Metsästysvuokrasopimusrekisterin laatimista ja ylläpitoa helpottava Reviiri tarjoaa reaaliaikaisen kartan metsästysseuran alueista jäsenten käyttöön. Reviiri lanseerattiin toukokuussa 2015 ja on sen jälkeen nopeasti kasvattanut suosiotaan. Reviiri on kerännyt paljon kehuja etenkin selkeytensä, helppokäyttöisyytensä ja monipuolisuutensa vuoksi.

Vuokrasopimusten tietojen syöttämisen jälkeen Reviiristä näkee vaivatta esimerkiksi lähiaikoina umpeutuvat metsästysvuokrasopimukset ja käytössä on aina ajan tasalla oleva metsästysalueiden kartta. Järjestelmän avulla metsästysvuokrasopimukset voidaan myös laatia sähköisesti ja tarvittaessa tulostaa vuokraajalle perinteinen paperiversio.

Metsästysseura voi merkitä suoraan kartalle vaikkapa hirvipassit sekä riistanhoitosuunnitelmaan tai muuten metsästykseen liittyvät paikat.

Seuran jäsenet voivat hyödyntää metsästysalueiden karttaa reaaliaikaisesti (tarvitaan b-bark-sovellus). Tällöin metsällä ollessa ei tarvitse arvailla, mitä alueella saa metsästää. Kartalla näet samanaikaisesti seuran rajat, itsesi, passipaikat ja koiran.

Metsästysalueiden rajat näkyvät myös b-bark-sovelluksen ilmaisversiossa, mutta koiratutka vaatii maksullisen lisenssin.

Lisenssimaksu Metsästäjäliiton jäsenseuroille on 49,50 €/vuosi (muille 99 €). Lisäksi Metsästäjäliitto maksaa jäsenseurojensa Reviirin käytöstä koituvat Maanmittauslaitoksen materiaalikulut (muille 0,244 €/kiinteistö/vuosi). Myös Reviiri ry:n jäsenmaksu jää pois liiton jäsenseuroilta (muille 10 €/vuosi).

Reviiriä kehitetään jatkuvasti mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. Reviirin kotisivut ja tarkempia ohjeita löydät osoitteesta www.reviiri.org

Jari Ruohotie