Drevern får upp farten i lämplig terräng.
Drevern får upp farten i lämplig terräng.

Drevern – en liten bjässe bland drivande hundar

 • Drevern är en svensk ras. Den härstammar från den tyska rasen westfälische dachsbracke, som förde ett stillsamt liv fram till 1930-talet. Då upptäckte man att rasen var duktig på att driva rådjur.

 • När rådjursbeståndet i Sverige blev starkare och spred sig norrut, tog allt flera jägare hjälp av den här lilla drivande hunden. År 1947 ändrades namnet från dachsbracke till drever. År 1953 erkändes den som en svensk ras. Vid samma tid kom också den första drevern till Finland.

 • Drevern är en vanlig drivande hund, som driver hare och räv. I Finland har den under senare år också visat sig vara duktig på att driva mårdhund. I Sverige, Norge och på Åland får man använda drever till att driva också rådjur.

 • Drevern driver långsamt och spårar noggrant, med nosen i marken. Den hetsar inte drevdjuret och därför håller sig djuret på ett litet område. Vid jakt med drever får jägaren därför många chanser att fälla byte.

 • Spårningen går typiskt i vändor på 200–400 m. Hunden håller tidvis kontakten med sin förare.

 • Drevern är en långsträckt, lågställd och muskulös hund. Den välutvecklade muskulaturen är kanske det mest utmärkande draget hos drevern. Hanarna är betydligt mer robusta än tikarna.

 • Den ideala mankhöjden är 35 cm för en hane och 33 cm för en tik. Svansen är lång och kraftig.

 • Alla färger i kombination med vita tecken är tillåtna för drevern, utom dominerande vitt och leverbrunt.

 • Till naturen är drevern lugn, inte aggressiv. I skogen är beteendet annorlunda än hemma i soffan. Drevern har en stark viltinstinkt och är en oförtröttlig drivande hund. Därför kallas den ibland en liten bjässe bland drivande hundar.

 • Drevern klarar också snö, tack vare sin ihärdighet. Den är en lätt och lång hund, som hålls uppe på skaren där en stor hund går igenom.

 • Dreverns tassar är starka och skadas sällan ens vid isigt före.

 • Årligen registreras knappt 200 drevrar. Drevern är den tredje mest populära drivande hunden, efter finsk stövare och beagle.

 • Drevern har förblivit en ren jakthund, även om den tack vare sin storlek och lugna karaktär också passar utmärkt som husdjur efter jaktsäsongens slut.

Arosuon Ellu, finsk mästare.Arosuon Ellu, finsk mästare.