Panu Hiidenmies
Panu Hiidenmies
@ Phiisi
Ledaren

Jakt förnyas

Framför dig har du den första digitala utgåvan av tidskriften Jakt. Digi-Jakt utkommer två gånger i år och hela sju gånger nästa år. Pappersversionen av Jakt, det vill säga den tryckta tidskriften som vi skickar ut till våra medlemmar fem gånger varje år, ges ut precis som tidigare också i fortsättningen. Digi-Jakt publiceras i framtiden utöver de tryckta tidskrifterna. Från och med nästa år utkommer Jakt alltså en gång i månaden.

Vid Jägarförbundet har vi redan länge övervägt att ge ut en elektronisk publikation. Den omfattande enkäten som vi lät genomföra våren 2015 visade helt klart att våra medlemmar önskar mera elektronisk kommunikation. Samma enkät visade också att tidskriften Jakt är mycket viktig för medlemmarna. I själva verket visade enkäten att tidskriften är den viktigaste tjänsten som Jägarförbundet erbjuder sina medlemmar.

Nya Digi-Jakt är till en början tillgänglig för alla. Vi följer upp hur den elektroniska publikationen utvecklas och i framtiden blir Digi-Jakt tillgänglig endast för förbundets medlemmar.

Tidskriften Jakt har utvecklats till en viktig specialtidskrift i Finland. Tidskriftens upplaga är numera cirka 144 000 och undersökningar (KMT) visar att den har cirka 282 000 läsare. Ni kan vara stolta över er egen tidskrift, och det kan säkert också vi som jobbar med att skapa den. Innehållsmässigt har tidskriften utvecklats i samarbete med läsarna och ekonomin har förbättrats avsevärt. Ett stort tack för det går till alla aktörer, inklusive våra annonsörer. Innehållet i de tryckta versionerna av Jakt kommer att finslipas ytterligare och för att vi ska lyckas med det arbetet är det mycket viktigt att vi får respons från läsarna.

I framtiden kan vi också inkludera videor i den digital versionen av Jakt. För oss är alla möjligheter som den digitala utgåvan erbjuder en nyhet. Därför behöver vi läsarnas kommentarer och önskemål för att utveckla tidskriften.

Jag önskar er jaktlycka och sköna läsestunder med Jakt.

Panu Hiidenmies

Redaktion, Jahti–Jakt

Panu Hiidenmies – chefredaktör, verksamhetsledare

panu.hiidenmies@metsastajaliitto.fi, 010 841 0052

Sara Seppälä – redaktionssekreterare

sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Teemu Simenius – redaktör, organisationschef

teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Ere Grenfors – redaktör, utbildningschef

ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – redaktör, informatör

kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – redaktör, medelanskaffare

jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Pekka Karhunen – redaktör, jaktskytte

pekka.karhunen@metsastajaliitto.fi, 040 777 7202

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2016 sju gånger

(januari, mars, maj, juni, augusti, oktober)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, juli, september och december)

50:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090