Nya internationella intressebevakare

De europeiska jaktorganisationerna har fått nya förtroendevalda och funktionärer. Jakt frågade de nya medarbetarna vid NJS (samarbetsorganet för de nordiska jägarförbunden) och FACE (den europeiska jaktfederationen) om deras åsikter i aktuella jaktfrågor.

Wieke EdingerWieke Edinger

Wieke Edinger

NJS:s nya lobbyist i Bryssel

1. Vilken typ av uppgifter sköter du vid NJS?

Som NJS:s lobbyist i Bryssel kommer jag att bevaka de nordiska jägarnas gemensamma intressen och verka för den nordiska jakttraditionen. I praktiken betyder det att jag kommer att hålla ett öga på hur jaktpolitiken utvecklas inom EU och se till att de nordiska ländernas gemensamma ståndpunkter förs fram i alla lägen – och förhoppningsvis blir hörda. På det här sättet kommer jag att presentera NJS som en positiv partner, som är villig att samarbeta med EU:s institutioner och andra intressentgrupper.

2. På vilka sätt tror du att du kan hjälpa just de finländska jägarna?

Alla de nordiska länderna anser att deras individuella intressen bäst kan bevakas genom att tillsammans tackla rättsliga och politiska frågor med anknytning till jakt inom EU. Genom att identifiera gemensamma eller gränsöverskridande ärenden kan medlemsländerna slå sig ihop och stödja varandra för att bli hörda. Ett närmare samarbete ger dessutom tillfälle att utbyta kunskap och erfarenheter, vilket i sin tur kan öka alla de nordiska ländernas betydelse och trovärdighet inom EU.

I Finland liksom i Sverige är vargen en av de viktigaste angelägenheterna. Jag är övertygad om att en gemensam ståndpunkt i fråga om hur människan och vargen ska kunna leva sida vid sida bidrar till att stärka alla de nordiska jägarnas ställning, även de finländska.

De närmaste månaderna kommer jag att träffa några av era ”jaktpolitiker” för att diskutera vilka andra politiska utmaningar som jag behöver ta itu med i Bryssel. Jag vet att jag har mycket att lära om era jakttraditioner med sina glädjeämnen och utmaningar. Jag ser fram emot att samarbeta med er och bidra till att gynna, skydda och utveckla jakten i ert land.

3. Kan du berätta något för oss om din bakgrund och om vilken typ av jakt du gillar bäst?

Jag är en holländska som är gift med en dansk, därav mitt intresse för den nordiska livsstilen. Jag är jurist med bakgrund i livsmedelslagstiftning och jag måste erkänna att jag inte är jägare ännu.

Jag kommer att börja träna så snart som möjligt och tills jag får min jaktlicens har jag för avsikt att vidga mina vyer genom att delta i jakter. Särskilt lockar jakt på olika hjortdjur. Mitt första möte med skogens konung, älgen, känns fortfarande avlägset, men en vacker dag så.

Claus Lind ChristensenClaus Lind Christensen

Claus Lind Christensen

NJS:s nya ordförande, ordförande för Danmarks jägarförbund

1. Vilken roll spelar NJS när det gäller att främja nordiska jakttraditioner?

NJS spelar en viktig roll, då organisationen ger våra länder en gemensam röst i FACE och EU. Våra gemensamma värden och sammanlagda storlek ger oss större politisk betydelse. Här i Norden är ju jakt en relativt allmänt accepterad aktivitet och NJS har utmärkta möjligheter att gynna den nordiska inställningen till jakten och användningen av naturresurser. Vi måste visa det övriga Europa den här inställningen, eftersom den är ett viktigt argument för att bevara våra traditioner.

2. På vilket sätt har NJS:s organisation och funktioner förnyats på senare tid?

Den största förändringen inom NJS i år är utnämnandet av vår nya lobbyist Wieke Edinger. Vårt arbete förs nu närmare beslutsfattandet inom EU, och samtidigt visar det att vi inom NJS börjar bli mer samordnade i vårt politiska arbete.

Utöver det vill jag gärna se arbetet med flyttfåglar högre upp på dagordningen i NJS. Det finns många utmaningar i arbetet eftersom de här fåglarna häckar i ett land och tillbringar vintern i ett annat, så vill jag verka för att vi stärker vårt arbete till förmån för jakten.

3. Kan du berätta något för oss om din bakgrund och om vilken typ av jakt du gillar bäst?

Jag har jagat sedan jag var 16 år gammal och har prövat på alla typer av jakt i Danmark. Jag har sysslade med jakt på änder och gäss från båt i många år, men tyvärr har jag inte längre tid med den här typen av jakt, eftersom den är mycket tidskrävande.

Om jag måste välja mellan olika jaktformer, så föredrar jag numera drevjakt med luftgevär eller sträckjakt på änder och gäss.

Dr. Michl EbnerDr. Michl Ebner

Dr. Michl Ebner

FACE:s nya ordförande

1. Vilken roll spelar FACE i beslutsfattandet med anknytning till jakt?

Genom sina drygt 30 medlemmar representerar FACE cirka sju miljoner jägare i alla 28 EU-länder, men också jägare utanför unionens gränser. FACE är en icke-statlig miljöorganisation med mycket gott anseende tack vare sin vetenskapsbaserade tekniska expertis och analytiska kapacitet, som beslutsfattare inom EU litar på när de gör ändringar i lagstiftningen.

FACE är medlem i flera institutionella expertgrupper och plattformar. Vi är en tillförlitlig partner till EU:s institutioner och internationella organisationer såsom Bonnkonventionen (Convention for Migratory Species, CMS), avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien (AEWA) och Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Ett av de viktigaste ”verktygen” är Europaparlamentets intergrupp för biologisk mångfald, jakt och landsbygd, där jag innehade ordförandeposten i tio år under min tid som ledamot i Europaparlamentet. Intergruppen är ett viktigt forum där vi kan diskutera ärenden med anknytning till jakt med ledamöter i Europaparlamentet och påverka deras beslut.

Av egen erfarenhet från min tid i Europaparlamentet vet jag att FACE med stor framgång har lyckats upprätthålla kontakten med politikerna.

2. Vilka är FACE:s viktigaste mål för de närmaste åren?

Vi vet alla att jakten idag står inför flera utmaningar. Vårt samhälle ifrågasätter den allmänna principen för hållbar användning av naturresurser, som erkänns av internationella konventioner. Den pågående urbaniseringen, extrema djurrättsaktivisters växande inflytande och den negativa bilden av jakt i medierna leder till en situation där allmänheten har endast en vag uppfattning om naturen och vad det innebär att bo på landsbygden och använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt.

Majoriteten av befolkningen inom EU har ingen möjlighet till kontakt med naturen och har en tendens att tro på upphaussade historier i medierna snarare än att bilda sig en egen åsikt genom att lyssna på verkliga intressenter, såsom jägare, bönder, skogsbrukare och djuruppfödare, som bäst kan förklara hur deras vardag ser ut. Jag anser att nyckeln till de flesta politiska problemen med anknytning till jakt både för närvarande och i framtiden ligger i att motarbeta dessa missuppfattningar med moderna kommunikationsstrategier och vetenskapsbaserad kunskap.

För att nå det här allmänna målet behöver FACE konstruktivt samarbete och ständigt stöd av sina medlemsorganisationer och i slutändan också av varenda jägare i Europa.

3. Kan du berätta något för oss om din bakgrund och om vilken typ av jakt du gillar bäst?

Min stora passion och absoluta favorit bland olika typer av jakt är att jaga i Alperna. Jag hör till den österrikiska minoriteten i norra Italien, så jag har bergen i blodet.

Jakt har fascinerat mig sen jag var en tolvårig pojke. Jag har jagat aktivt i 45 år och det är min högsta önskan att också mina barn och framtida generationer ska få erfara alla de känslor och unika upplevelser som jakten ger.

Angående min professionella bakgrund så var jag parlamentsledamot i Italien mellan 1979 och 1994, samt ledamot i Europaparlamentet mellan 1994 och 2009. Idag leder jag ett medieföretag i norra Italien och är ordförande för den regionala handelskammaren.