Vid den lilla skogsvägen dyker det upp två älgar, men vilket är ett hondjur och vilket är ett handjur?

Den unga älgtjuren kan skiljas från kvigan till på följande karaktärsdrag:
Hakskäggets storlek, rygg- och buklinje, huvudets längd samt större tyngd i framkroppen.
Vid den lilla skogsvägen dyker det upp två älgar, men vilket är ett hondjur och vilket är ett handjur? Den unga älgtjuren kan skiljas från kvigan till på följande karaktärsdrag: Hakskäggets storlek, rygg- och buklinje, huvudets längd samt större tyngd i framkroppen.

Vad skiljer kvigans kropp från tjurens?

När älgtjuren har tappat sina horn och vinterfällen vuxit ut kan det vara svårt att se skillnad på en kviga och en ung älgtjur. Vad ska man titta på för att kunna könsbestämma älgen?

Under vintern blir nästan alla älgar brunare, ibland nästan brunsvarta. Tjurarna ger ett ännu mörkare intryck.

Men skuggor och dagrar kan göra det förrädiskt att försöka könsbestämma älgar utifrån färgen. Bättre är att försöka lära sig de olika karaktärsdragen hos könen.

Under de två första åren är den kroppsliga utvecklingen för hon- och handjur i stort sett lika, med undantag för att tjurarna blir något tyngre.

Svankig rygglinje

Kvigans huvud ger dock ett något längre intryck än fjolingens. Kvigan har fått ett mer moget utseende, men har inte den äldre kons långa och mer parallella huvudlinjer. I vinterfäll ser huvudet kraftigare ut på grund av de längre håren, vilket också gäller det något mer framträdande hakskägget.

Rygglinjen på kvigan känns nästan alltid något svankig. Kvigan saknar dock ännu den utvuxna kons karaktär.

Tjurens huvud verkar kortare och tyngre än kvigans, detta beror delvis på tjurens kraftigare hakskägg samt att halsen är grövre. Hela kroppen ger i vinterfällen ett mer kompakt och kraftfullt intryck.

Rygglinjen är också rakare. Om älgen står på jämn mark är buklinjen inte lika rundad hos tjuren som hos kvigan.

Under svansspetsen på kvigan framträder ett vitt streck som saknas hos tjuren.

Karaktärerna mellan könen blir mer framträdande från tre till fyra års ålder.