Lauri Kontro
Lauri Kontro
@ laurikontro
Från ordföranden

Vargen är ett villebråd

Det finns knappast något annat villebråd som väcker så mycket känslor som vargen. Nästan alla har någon typ av uppfattning om den. De som bor längst ifrån och vet allra minst om vargen har ofta de mest orubbliga åsikterna.

Den sibiriska gråvargen är det listigaste och mest nyckfulla av skogens djur. Vargen är också ett läraktigt och påhittigt, till och med lite mystiskt djur. Kanske är det av den här anledningen som vargen för vissa människor har blivit något av en kult, ett slag helgon. Det finns också de som anser att den enda rätta platsen för en varg är i en djurpark.

Till och med lagstiftningen förhåller sig till vargen på ett annat sätt än till annat vilt. Trots att vargen inte är utrotningshotad i världen, är arten väl skyddad i Finland. Vargen är ett särfall, med särskilda rättigheter. Vargen studeras, man surrar omkring den i helikopter, dess betydelse diskuteras vid speciella möten i Helsingfors och Bryssel, och de skador som den åstadkommer ersätts med skattemedel.

I år har vargar orsakat rekordstora skador. De allt mer omfattande skadorna talar sitt tydliga språk: vargbeståndet har ökat. Knappast någonsin under de senaste hundra åren har det funnits så mycket varg som idag.

Det är inte utan orsak som jägare och djuruppfödare är missnöjda och arga. Mer än hundra får, tiotals hundar och nötkreatur, och till och med hästar har slutat i vargens käftar i år. Vargens beteende har förändrats – numera vandrar den in på folks gårdar. Orsaken till det torde vara att vargen inte har jagats i tillräcklig omfattning.

Vargens naturliga habitat är vildmarken, inte bebyggda områden. Om vargen jagas håller den sig borta från utkanterna av bebyggelsen, så att också skadorna blir små.

Jägarförbundet förhåller sig till vargen på ett sätt som grundar sig på förnuft, inte på känslor. Man bör jaga varg av samma anledning som man jagar björn, lo eller älg. Erfarenheter från olika håll i världen visar att endast beståndsvårdande jakt håller vargbeståndet under kontroll och livskraftigt.

Förbundet lämnade i september en skrivelse i vargfrågan till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Vi föreslog att minst två jaktlicenser borde beviljas för varje vargflock. Därutöver borde det finnas möjlighet att fälla en hel flock, om det inte finns någon annan vettig lösning.

Vi vill ha förnuft och ordning i vargpolitiken. Vi vill att vargjakten den här säsongen kan genomföras utan förseningar. I fjol stoppades en del av licenserna på grund av att besvär lämnats in av vargaktivister för att ställa till ofog. Förhoppningsvis händer det inte i år.

Man kan leva med varg och vargen hör till Finlands natur. Det är dags att inse att vargen är ett villebråd och att man måste förhålla sig till den som till annat vilt.

Beståndet måste regleras.

Lauri Kontro