Lauri Kontro
Lauri Kontro
@ laurikontro
Från ordföranden

Bågjakt är det nya dragplåstret

Utomstående har ofta en mycket onyanserad bild av jakt. Jakt är enbart en massa smällande. Man får omkull en älg och det är allt.

Vi jägare undrar ofta varför allmänheten faktiskt vet så litet om jakt. Jakt är allt annat än en begränsad hobby. En jägare vårdar vilt, inrättar våtmarker som skyddsområden, sätter upp fågelholkar, gör omfattande viltinventeringar i skogarna, följer upp arternas utveckling och riklighet, hjälper myndigheterna att hantera viltolyckor samt – framför allt – fäller vilt. Som hobby är jakten ytterst mångsidig.

Vi jägare är medvetna om detta, men allmänheten vet inte alltid att så är fallet. Felet är delvis vårt eget. Vi talar inte om alla de här positiva sidorna med jakten i offentligheten, utan håller vetskapen för oss själva. För att inte förlora den breda medborgaropinionens stöd för jakten måste vi lära oss att tala om jakt mer och bättre än vi gör idag. Var och en av oss har tillfälle att puffa för jakten som hobby.

Det finns dessutom nya former av jakt, som det också lönar sig att föra fram. Bågjakten hör till de mest intressanta av dessa. Grenen har blivit populär särskilt bland ungdomarna.

I år erbjuder bågjakten nya möjligheter. Numera får man jaga rådjur eller mindre vilt med pil och båge. I ett lagförslag under beredning föreslås i alla fall att man tillåter också jakt på vitsvanshjort och vildsvin.

I USA fäller man årligen en miljon hjortar med pilbåge. Det ger en fingervisning om hur populär bågjakten är ute i världen.

Jaktföreningarna gör klokt i att ta fasta på tipset. Ordna till exempel en kurs i bågjakt för ungdomar i er förening. Den blir garanterat en succé.

För många unga kan bågjakten vara det berömda första steget mot att invigas i jaktens hemligheter. Jaktföreningarna måste slå upp sina dörrar för ungdomar i högre grad än tidigare för att trygga jaktens framtid. Det är bäst att glömma allt prat om att nya medlemmar inte behövs i föreningen. Det finns inte en enda förening som inte behöver få in nytt blod.

Utvidgningen av bågjakten är en viktig reform. Jägarförbundet har drivit saken i många år. Det är fint att man nu står i färd med att förverkliga reformen. Förhoppningsvis godkänner riksdagen förändringen.