Panu Hiidenmies
Panu Hiidenmies
@ Phiisi
Ledaren

Jakthundshobbyn är illa ute

Innevarande jaktsäsong har varit en enda förskräcklig berättelse om rivna och dödade jakthundar. Den finländska jakt- och fiskekulturen, som grundar sig på användning av hund, är hotad. Vargbeståndets snabba tillväxt och rovdjurens beteende har orsakat omfattande skada för användningen av jakthundar.

Så här kan det inte fortsätta. Samhället och beslutsfattarna måste förstå, erkänna och beakta situationen. Varje jakthund som går förlorad eller invalidiseras är en hund för mycket – oberoende av ras eller provframgångar.

Många hundar klarar sig för att deras ägare låter bli att jaga i områden där det finns varg. Man kan ändå inte helt och hållet sluta med jakten. Jägarna med sina hundar uträttar ett viktigt arbete för samhället. De uppgifter man ofta tänker på i första hand är att de håller efter älgbeståndet, jagar stora rovdjur, bedömer beståndens storlek och ger storviltsassistans. Vi kan aldrig helt och hållet undvika de skador som stora rovdjur orsakar hundarna.

I framtiden måste både viltmyndigheten och polisen ta jägarna på allvar när de ansöker om skadebaserad dispens för varg. Det måste vara möjligt att snabbt, effektivt och i förebyggande syfte rikta jakttryck mot rovdjur som inte är skygga. Jägarna har varit tålmodiga och fört budskapet till beslutsfattarna. Vi vet mycket väl att vi går i EU:s ledband och att situationen är en utmaning med tanke på internationell och nationell lagstiftning. Jägarna har hållit sig lugna, trots att deras bästa jaktkamrater har fått sätta livet till i arbetet.

Samhället måste förstå att jägarna med sina hundar är samhällets frivilliga och kostnadsfria arbetare. Kanske borde vi i framtiden sätta en teoretisk prislapp på det arbete vi gör och beskriva följderna om vi står över bara en enda höstjakt. Skulle det eventuellt hjälpa beslutsfattarna att förstå hur viktigt det här ärendet är?

Redaktion, Jahti–Jakt

Panu Hiidenmies – chefredaktör, verksamhetsledare

panu.hiidenmies@metsastajaliitto.fi, 010 841 0052

Sara Seppälä – redaktionssekreterare

sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Teemu Simenius – redaktör, organisationschef

teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Ere Grenfors – redaktör, utbildningschef

ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – redaktör, informatör

kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – redaktör, medelanskaffare

jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Pekka Karhunen – redaktör, jaktskytte

pekka.karhunen@metsastajaliitto.fi, 040 777 7202

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2016 sju gånger

(januari, mars, maj, juni, augusti, oktober)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, juli, september och december)

50:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090