Den beståndsvårdande vargjakten inleds den 23 januari och dispenserna gäller fram till den 21 februari.
Bild: Hannu Huttu
Den beståndsvårdande vargjakten inleds den 23 januari och dispenserna gäller fram till den 21 februari. Bild: Hannu Huttu

Vargjakten börjar – en forskares funderingar

Digi-Jakt ställde några frågor om vargen och vargjakt till forskningsprofessor Ilpo Kojola på Naturresursinstitutet. Vargbeståndet kan eventuellt öka, även om alla beståndsvårdande jaktlicenser som beviljats används.

Ilpo Kojola från Rovaniemi är forskningsprofessor på Naturresursinstitutet. Han har forskat i stora rovdjur sedan 1996.
Ilpo Kojola från Rovaniemi är forskningsprofessor på Naturresursinstitutet. Han har forskat i stora rovdjur sedan 1996.

1) Hur många vargar finns det i Finland?

– För ett år sedan fanns det uppskattningsvis 220–245 vargar i Finland. Av dessa fanns 210–235 individer utanför renskötselområdet. Uppskattningen av beståndet vintern 2015–2016 färdigställs i februari.

2) Hur utvecklas beståndet, om man använder de jaktlicenser som beviljats och utgår ifrån att inga vargar fälls utan tillstånd?

– Om man antar att den beståndsvårdande kvoten på 46 vargar används i sin helhet, torde avgången genom licensbelagd jakt på finländsk mark utanför renskötselområdet under jaktåret 2015–2016 vara minst 52 vargar. Två individer har fällts med skaderelaterade dispenser och fyra med jaktlicenser som beviljats av polisen. Om de fällda vargarnas ålders- och könsfördelning är slumpmässig kan cirka 30 procent av vargstammen avgå årligen utan att beståndet minskar. En avgång på 52 vargar skulle kalkylmässigt kräva ett bestånd med minst 172 individer för att iaktta den så kallade principen för hållbar användning. I början av innevarande jaktår fanns det sannolikt klart mer än 200 individer utanför renskötselområdet, så fällningen av 52 vargar med slumpmässig ålders- och könsfördelning skulle förmodligen möjliggöra en ökning av beståndet, under förutsättning att annan dödlighet som orsakas av människan (trafik, olovlig jakt) är liten.

3) Sker det varginvandring från Ryssland?

– Jag hörde av en rysk kollega att man på grund av det trängda ekonomiska läget i ryska Karelen inte längre kan betala skottpengar på varg. Det kan öka invandringen från bortom östgränsen. På basis av genetiska undersökningar har invandringen varit relativt sparsam på senare år.

4) Döda vargar varandra?

– I Finland är det sällsynt. Av de märkta vargar vars dödsorsak är känd har endast två individer, eller fem procent, blivit dödade av andra vargar.

5) Vad är anser du om hundhybrider?

– Hundhybriderna borde avlägsnas ur naturen så effektivt och fullständigt som möjligt. Trots att hybrider är sällsynta i naturen, borde man i lagstiftningen definiera hundhybriden samt fastställa åtgärder gällande hybrider som påträffas i naturen.