Vi presenterar Islands jägarförbund

Vi frågade ordförande Dúi J. Landmark vid Islands jägarförbund hur det står till med jägarna på Island. Den lokala jägarföreningen heter SKOTVÍS.

Dúi J. Landmark är ordförande vid Islands jägarförbund.Dúi J. Landmark är ordförande vid Islands jägarförbund.

1) Vad är på tapeten just nu på Island i fråga om jakt?

Sjöfågeljakt från fiskekajak har blivit allt mer populär här de senaste åren. Man jagar sillgrissla och skarv, men också andfåglar, såsom alfågel och gräsand. Intresset för bågjakt har också ökat. Bågjakt är emellertid inte tillåten på Island, så bågjägare får nöja sig med att öva eller åka utomlands för att jaga.

2) Vilka är de tre viktigaste viltarterna på Island?

De två arter som jagas mest är grågås och fjällripa. Grågåsen jagas med bulvaner och man fäller cirka 40 000–45 000 gäss årligen. Fjällripan jagas med smygjakt och man fäller 40 000–60 000 individer årligen.

Det enda stora däggdjuret vi jagar är renen, som ursprungligen importerades från Norge i slutet av 1700-talet. Varje år fälls 1 200–1 300 renar av populationen på 6 000 djur. Jaktlicenserna lottas ut och efterfrågan är större än utbudet.

3) Vad föredrar du själv: småvilt eller storvilt?

Jag har en enorm svaghet, jag gillar båda! Småviltet utgör en större del av min jaktsäsong här på Island, men jag har också fått äran att jaga storvilt i många afrikanska länder och nyligen fick jag pröva på att jaga vitsvanshjort och älg i Finland, vilket var en mycket intressant upplevelse.

4) Vad händer i det isländska jägarförbundet just nu?

Vårt viktigaste ärende just nu är att få de isländska myndigheterna att granska och omorganisera jakten på fjällripa i samarbete med oss. Flera ändringar som berör jakten på fjällripa har gjorts sedan 2003, särskilt angående antalet jaktdagar, som har varierat mellan 69 dagar och två års totalt jaktförbud åren 2003–2004.

Idag utgörs jaktsäsongen av 12 jaktdagar, fyra block om tre dagar från fredag till söndag under en månad, som nu ska granskas. Jägarna på Island är mycket förtjusta i att jaga fjällripa, så just nu koncentrerar vi oss mest på det här ärendet.

5) Hur många kvinnliga jägare finns det på Island? Ökar de i antal?

Cirka 1 200 av våra totalt 12 000 jägare med jaktlicens är kvinnor. Antalet har ökat de senaste åren, och vi är väldigt glada över det!

6) Är det något annat du vill förmedla till jägarna i Finland?

Det finns vissa skillnader mellan Island och de flesta andra nordiska länder i fråga om jakt. Island är ett relativt stort land, en tredjedel av Finlands yta med endast 330 000 invånare. Det gör att våra 12 000 isländska jägare har gott om utrymme. Till största delen jagar vi småvilt, endast ett fåtal arter men i många fall med mycket stora populationer. Vi sysslar inte med drevjakt som i de övriga nordiska länderna, och vi har helt andra jakttraditioner. Man kan säga att isländska jägare är individualister, då de är så vana vid att ha all den här marken för sig själva. För många jägare här på Island är jakten en symbol för frihet.