Uutiset
Haapana on Metsästäjäliiton vuoden 2016 riistaeläin.
Kuva: Ossi Iivonen/Vastavalo.fi
Haapana on Metsästäjäliiton vuoden 2016 riistaeläin. Kuva: Ossi Iivonen/Vastavalo.fi

Haapana on vuoden 2016 riistaeläin

Metsästäjäliitto on valinnut jo toistakymmentä vuotta peräkkäin jonkin ajankohtaisen lajin vuoden riistaeläimeksi. Vuonna 2016 lajiksi valittiin monella tapaa tärkeä haapana. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan haapanakanta pieneni edellisenä vuonna noin 15 prosenttia, vaikka poikastuotto nousikin prosentuaalisesti saman verran. Haapana on upea riistasorsa, ja metsästäjienkin on seurattava tarkasti kannan kehitystä.

Rehevien järvien ja merenlahtien vesilintukannat ovat lähes puoliintuneet reilussa 20 vuodessa. Karuilla ja niukkaravinteisilla vesistöillä vesilintujen kannat ovat säilyneet vakaampina, selviää Helsingin yliopiston ja Luken julkaisusta.

Tutkimustiedot perustuvat vuodesta 1986 lähtien toteutettuihin valtakunnallisiin vesilintulaskentoihin. Aineiston ovat keränneet metsästäjät ja lintuharrastajat.

Haapana on esillä Jahti-lehdessä ja se tulee näkymään myös erilaisissa tuotteissa vuoden aikana.

Panu Hiidenmies

Houkuttelemalla hyvää

Houkuttelupyynti.fi on ryhmä Facebookissa, joka keskittyy houkuttelupyyntiin (kaaveet, pillit, hajusteet), sen kehittämiseen ja kehityksen edistämiseen maassamme. Kyse on hyvin ammattimaisesta ryhmästä, johon kuuluvia yhdistää intohimo riistan houkutteluun.

Houkuttelupyynnin mestarismies Aki S. Perälä otti hoitaakseen halukkaille ryhmäläisille tyylikkäät hupparit yhdessä edustamansa ja ryhmän yhteistyöyrityksen Uittokalusto Oy:n, kanssa. He päättivät myös osoittaa tukensa Metsästäjäliiton rahankeräykselle. Jokaisen myydyn hupparin hinnasta lahjoitetaan 10 prosenttia lyhentämättömänä Suomen Metsästäjäliiton siirtoistutusrahastoon, jolla tuetaan muun muassa merihanhien leviämistä sisämaahan. Uittokalusto Oy oli viime vuonnakin tukemassa liiton rahankeräysvaroin avustamaa siirtoistutustyötä.

Lähde sinäkin mukaan houkuttelupyynnin maailmaan Facebookissa ja/tai tue metsästystä osoitteessa http://www.metsastajaliitto.fi/lahjoita

Jaska Salonen

varainhankkija

Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutuksen käyneet saavat todistukseksi koulutuksesta suorituskortin, joka on kätevä pitää metsällä mukana.
Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutuksen käyneet saavat todistukseksi koulutuksesta suorituskortin, joka on kätevä pitää metsällä mukana.

Koulutetut metsästäjät saivat suorituskortin

Metsästäjäliitto on järjestänyt vuodesta 2013 lähtien Eviran hyväksymää Metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutusta. Koulutuksen läpäisseille henkilöille on nyt vuoden alussa lähetetty muovinen luottokortin kokoinen suorituskortti, jossa on tunnisteena koulutetun henkilön nimi ja syntymäaika.

Kortilla koulutettu metsästäjä pystyy tarvittaessa vaikkapa maastossa osoittamaan läpäisseensä koulutuksen, sillä kortti kulkee kätevästi lompakossa mukana. Koulutuksen käyneet ovat tähän saakka saaneet A4-kokoisen paperisen todistuksen suoritetusta kurssista.

Metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksesta ja koulutetun henkilön tehtävästä on säädetty yksityiskohtaisesti lainsäädännössä (EY) N:o 853/2004. Suomessa Evira vastaa koulutuksen sisällön hyväksymisestä ja koulutettujen metsästäjien rekisterin ylläpidosta.

Koulutuksessa käsitellään riistaeläinten anatomiaa, patologisia muutoksia, muita ympäristötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen riistaeläinten välityksellä sekä lihan hygieenistä käsittelyä ja asiaan liittyviä säädöksiä ja määräyksiä.

Tarkempaa tietoa koulutuksesta saa Eviran sivuilta

Vuoden 2016 Metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutukset löytyvät liiton kotisivuilta

Ere Grenfors

Merimetsotyöryhmä pohtii, miten merimetsojen aiheuttamia ongelmia vähennettäisiin kestävällä tavalla.
Kuva: Teemu Simenius
Merimetsotyöryhmä pohtii, miten merimetsojen aiheuttamia ongelmia vähennettäisiin kestävällä tavalla. Kuva: Teemu Simenius

Metsästäjäliitto mukana merimetsotyöryhmässä

Metsästäjäliitto on mukana ympäristöministeriön kokoon kutsumassa merimetsotyöryhmässä. Työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa joulukuussa ja jatkaa työtä vuonna 2016.

Työryhmän tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotukset merimetsojen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi kestävällä tavalla. Merimetsoja arvioitiin olevan 24 000 paria vuonna 2015, mikä oli 3 800 paria edellisvuotta enemmän.

Työryhmään kuuluu Metsästäjäliiton lisäksi asiantuntijoita kunta-, kala-, virasto- sekä suojelutahoilta ja ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriöistä.

Teemu Simenius

EU:lta luettelo torjuttavista vieraslajeista

EU:n jäsenvaltiot päättivät EU:n vieraslajiluettelosta 4. joulukuuta Brysselissä. Pääsääntönä on, että listan lajien maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on EU:ssa kielletty. Kieltojen noudattamista valvotaan muun muassa rajatarkastuksilla. Jäsenmaiden tulee myös valmistella lajien levinneisyyttä ja torjunnan vaikutuksia seuraava järjestelmä.

EU:n vieraslajiluetteloon on otettu ensivaiheessa yhteensä 37 lajia. Luetteloon sisältyy viisi Suomen luonnossa esiintyvää vieraslajia: persianjättiputki, armenianjättiputki, keltamajavankaali, täplärapu ja villasaksirapu. Minkkiä ja supikoiraa ei sisällytetty listaan, koska se estäisi lajien tarhauksen. Lajiluettelo rajoituksineen tulee voimaan vuoden 2016 alussa.

Täplärapuun tuli sellainen poikkeama, että sen pyynti ja käyttö saa meillä edelleen jatkua. EU:ssa ymmärrettiin, että laajalle levinneen täpläravun hävittäminen ei ole mahdollista eikä järkevää. Täpläravun pyynti ja käyttö sisältävät myös elävien yksilöiden kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin. Täplärapua ei saa kuitenkaan levittää uusiin vesistöihin. Eläviä täplärapuja ei saa myöskään myydä toiseen EU-maahan.

Kai Tikkunen

Metso-puukko Kajaaniin

Digi-Jahdin palautekyselyyn vastanneiden kesken arvotun Metso-puukon voitti Risto Kaipainen Kajaanista. Onnea! Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Digi-Jahdin toimitus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivoo saavansa jatkossakin arvokasta ja runsasta palautetta digilehden kehittämiseksi. Palautekysely löytyy tämän lehden lopusta.

Sara Seppälä