Tinttaraisen Pure Poika får en första vittring av skogshöns.
Tinttaraisen Pure Poika får en första vittring av skogshöns.

Finsk spets som jakthund

Nytt för Digi-Jakt i år är en artikelserie om valpträning för olika jakthundsraser. Serien ger läsarna information om de olika raserna och tips för nya hundförare. Den första delen i serien handlar om vår nationalhund, den finska spetsen.

Finsk spets är den äldsta av våra fem finska hundraser. Den första rasstandarden fastställdes redan 1892. Rasen användes ursprungligen till jakt på alla typer av vilt, men målet för förädlingen blev så småningom att avla fram en bra skällande fågelhund.

Numera används rasen faktiskt huvudsakligen vid jakt på skogshöns. En spets kan antingen hitta en fågel i ett träd eller följa en fågel som flugit upp till det träd där den landar. Den håller fågelns uppmärksamhet fäst på sig själv genom att ge skall och visar exakt var fågeln sitter. Jägaren hittar alltså bytet i trädet och kan närma sig utan att bli upptäckt.

Det är viktigt att ibland ta bytet från valpen, så att den också som vuxen lämnar ifrån sig fågeln till jägaren. På bilden Tinttaraisen Pure Poika.Det är viktigt att ibland ta bytet från valpen, så att den också som vuxen lämnar ifrån sig fågeln till jägaren. På bilden Tinttaraisen Pure Poika.

Jakthundar behöver mycket skog

En jakthund behöver få komma ut i skogen redan som liten. Där får den bekanta sig med lukter och ljud, samtidigt som självförtroendet växer.

– När valpen får upp vittring och ger sig av lite längre bort ska föraren stanna på sin plats. Färden fortsätter först när valpen har följt sina spår tillbaka till sin ägare. Då lär sig hunden lita på att den alltid hittar tillbaka till ägaren, berättar Heidi Lahtinen, som är redaktör för tidskriften Pystykorva.

Somliga anser att en jakthundvalp lär sig snabbast om den får hänga med en äldre, erfaren hund. Då kanske den också vågar sig längre bort från föraren, men på det sättet blir valpen inte självständig.

– En valp måste lära sig saker och ting på egen hand. Om man låter en valp göra sällskap med en annan hund finns det också risk för att valpen blir efter den äldre hunden och inte hittar tillbaka till ägaren. En sådan upplevelse kan göra valpen osäker, berättar Lahtinen. Om valpen går vilse eller blir skrämd kan ägaren göra den uppmärksam på sitt läge exempelvis genom att prassla med en gren.

Trots att en vuxen spets ska kunna arbeta självständigt är det naturligt för den att ha regelbunden kontakt med sin förare. Mest lämpligt är att hunden med 5–15 minuters intervall kontrollerar i vilken riktning föraren rör sig. Den här hundrasen rör sig också normalt framför och bredvid jägaren. Arbetssättet utvecklas inte om man rör sig längs vägar och stigar. En ung hund måste också få tillfälle att bekanta sig med olika typer av terräng. Det är viktigt att ta olika vägar även genom bekant terräng.

En valp vänjer sig vid ljudet av skott om man tränar i närheten av en skjutbana eller ber en bekant skjuta i närheten.

– Det viktigaste är att själv inte bry sig om skotten. Man behöver inte berömma valpen utan bara låtsas som om inget särskilt händer, föreslår Lahtinen.

Höyheneukon Hippa bekantar sig med lukter och ljud i skogen. Bild: Heidi LahtinenHöyheneukon Hippa bekantar sig med lukter och ljud i skogen. Bild: Heidi Lahtinen

Träna inkallning och åka bil

Säker inkallning kan rädda en hunds liv. Den gör också vardagen enklare.

– Lär din valp att inkallning inte alltid betyder att den blir infångad. I skogen lönar det sig att ibland kalla in valpen, klia den och sedan låta den springa iväg igen, fortsätter Lahtinen.

Man måste också träna att åka bil och hoppa in i bilen. En valp i trotsåldern kan vara svår att koppla i skogen när man kommer fram till bilen. Man får ändå inte ge efter, för varje ”förlorad kamp” inverkar på hur det går att koppla valpen nästa gång. Exempelvis kan man koppla hunden i god tid innan man kommer fram till bilen och bjuda på favoritgodiset när det här lyckats.

Man får aldrig någonsin köra iväg med bilen så att hunden springer efter den i panik. Om hunden mår illa i bilen och därför stressar över att åka, är det bäst att ge medicin mot åksjukan enligt veterinärens anvisningar. När hunden märker att den mår bättre kan den ofta koppla av och snart behövs medicinen inte längre.

Det lönar sig att vänja valpen vid en hundbur redan som liten, eftersom buren senare i hundens liv lätt kan tas med exempelvis till utställningar eller provtillfällen. Hemma ska buren alltid stå öppen, så att hunden själv kan komma och gå i den.

En valp iakttar sin omgivning med alla sinnen. På bilden Tinttaraisen Pure Poika.
En valp iakttar sin omgivning med alla sinnen. På bilden Tinttaraisen Pure Poika.

Första bytena

Somliga anser att man kan skjuta hundens första fågel trots att den inte markerar med skall. Enligt andra ska hunden däremot markera exakt redan den första gången. Lahtinen rekommenderar att ägaren alltid tänker på hur man önskar att valpen ska bete sig som vuxen.

– Om man skjuter fåglar för en valp som markerar oprecist blir hunden lätt tveksam och slarvig med markeringen. Innan man skjuter ska valpen veta exakt var fågeln sitter och redan första gången ska valpen helst skälla till åtminstone en gång innan man skjuter fågeln. Då uppfattar den bäst sambandet mellan sökningen, skallet, skottet och den fällda fågeln. Man skjuter aldrig en fågel som befinner sig i luften eller på marken för en spets.

Det är inte helt entydigt om det lönar sig att leta upp kullar eller vuxna fåglar till en valp. Det är svårare för valpen att hitta en fågelunge med svag vittring än en vuxen fågel med starkare vittring, som också ger ifrån sig ljud. En hona med en kull drar ofta till sig hundens uppmärksamhet, men det är ingen god idé att skjuta en hona som sköter sin kull. Ungfåglar är å sin sida ofta dummare och ”tamare” än de skygga vuxna fåglarna.

Vad gör man om hunden slutar ge skall och återvänder till föraren? Lahtinen menar att det är helt normalt för en oerfaren hund.

– Om hunden inte återvänder till fågeln trots att den blir uppmuntrad ska föraren gå dit tillsammans med hunden och kolla läget. Ifall det leder till att fågeln flyger sin kos så inser hunden i alla fall att den varit på rätt spår trots osäkerheten.

När man tränar en hund är repetition viktigt. Idealiskt är att lyckas fälla flera fåglar för en ung hund när den markerar exakt. Ett svagt fågelbestånd och en kort säsong sätter sina egna begränsningar. Om man inte får tillräckligt många tillfällen kan man pröva på fasanträning exempelvis med köpta fåglar på egen jaktmark. Fasansäsongen pågår från början av september till slutet av februari och unga fåglar är utmärkta när man tränar en spets.

Tinttaraisen Pure Poika poserar för husse med en orre. Bild: Ari LehtimäkiTinttaraisen Pure Poika poserar för husse med en orre. Bild: Ari Lehtimäki

Vilken valp passar mig?

När man väljer jaktsällskap är det viktigt att fundera på vad man egentligen vill ha. Finns det skillnader mellan könen? Intresse för avel? Vad ska hunden användas till? Det finns inga separata utställnings- och brukslinjer eller fågel- och älglinjer bland finska spetsar. I en kull kan finnas valpar som lämpar sig som antingen älghund eller fågelhund, beroende på vilka drag föräldrarna har.

– Det finns rätt många spetsar som är lämpliga som älghund. Det kommer inte alltid fram, om inte ägaren gör älgprov. Spetsar är emellertid ofta så mångsidiga att slutresultatet till stor del beror på hur hunden skolas, berättar Lahtinen.

Finska spetsar används också vid jakt på små rovdjur och änder. Vissa har också använts vid björnjakt. Med en mångsidig finsk spets blir jaktsäsongen alltså relativt lång. Den kan börja redan den 20 augusti och pågå fram till slutet av mars, om hunden används vid mårdjakt.

Om man vill använda en spets för annat vilt än skogshöns, lönar det sig att först lära den jaga fågel. Särskilt storvilt gör hunden så upphetsad att en fågel lätt blir bortglömd.

Information om uppfödare får man från Finska Spetsklubbens valpförmedling och bekanta spetsentusiaster.

– Det lönar sig också att bekanta sig med valpens släktingar, tipsar Lahtinen.

Källa: Pennusta metsästyskoiraksi. Suomen Pystykorvajärjestön Pennunottajan opas. (Handbok för valpägare, på finska. Ägare till finska spetsar samt karelska björnhundar och norrbottenspetsar kan beställa handboken gratis från toimitus@spj.fi)

Höyheneukon Olga tävlar om bollen med en valp. Lek är utmärkt motion och ger sociala färdigheter. Valpen är Tinttaraisen Pure Poika.Höyheneukon Olga tävlar om bollen med en valp. Lek är utmärkt motion och ger sociala färdigheter. Valpen är Tinttaraisen Pure Poika.