Under jaktföreningen Haminalahden metsästysseuras MiniTjäderläger grillade deltagarna korv vid stranden.
Under jaktföreningen Haminalahden metsästysseuras MiniTjäderläger grillade deltagarna korv vid stranden.

Gott humör efter MiniTjäderläger

Jaktföreningen Haminalahden metsästysseuras goda erfarenheter av att ordna MiniTjäderläger kan vara till stor nytta när man planerar den egna föreningens lägerverksamhet.

Vid en kontroll bestod aktiviteten av GPS-orientering.Vid en kontroll bestod aktiviteten av GPS-orientering.

Medlemmarna i jaktföreningen Haminalahden metsästysseura diskuterade våren 2016 möjligheten att ordna ett evenemang för barn i åldern 8–12 år. Evenemangets teman skulle naturligtvis vara natur och friluftsliv, jakt och fiske. Utan några längre överläggningar beslöt man att ordna ett MiniTjäderläger vid föreningens stuga lördagen den 18 juni 2016.

Tillräckligt många frivilliga fanns bland de aktiva inom föreningen och ansvaret för arrangemangen föll på föreningens viltansvarige Harri Pöyhönen. Vi samlades några gånger på förhand för att diskutera evenemangets innehåll, marknadsföringen, kontrollerna med aktiviteter och vem som skulle sköta dem, måltiderna, säkerhetsarrangemangen och första hjälpen, aktiviteterna vid sidan om, beaktandet av vädret och samarbetet med Jägarförbundet. Förbundet bidrog med material, färdiga anvisningar samt diplom och skärmmössor att dela ut till deltagarna, vilket underlättade vårt arbete enormt mycket.

Vår marknadsföring nådde ut till målgruppen i regionen och snart hade 25 ungdomar anmält intresse för att delta. De ungas föräldrar var redan i det här skedet tacksamma för föreningens aktivitet.

Lägerdeltagarna gillade att fiska. På programmet kan alltså stå även annat än jakt.Lägerdeltagarna gillade att fiska. På programmet kan alltså stå även annat än jakt.

Programmet för lägerdagen

Lördag morgon grydde grå och småregnig. Trots det var det en glad och högljudd skara ungdomar som samlades vid stugan tillsammans med våra medlemmar vid åttasnåret på morgonen. Vädrets makter var i alla fall nådiga, för medan Mikko Heinonen höll sitt lediga öppningsanförande, flaggan hissades under högtidliga former och Mikko Niiranen blåste fanfar i sitt jakthorn för att starta lägerdagen, började solen titta fram genom molntäcket på ett mycket lovande vis.

Deltagarna delades in i sju grupper som gav sig av för att leta upp kontrollerna. Vid kontrollerna ordnades lekfulla tävlingar där grupperna samlade poäng enligt sin prestation.

Aktiviteter var bland annat första hjälpen i terrängen och hur man kallar på hjälp, kartläsning, positionsbestämning och orienteringens grunder, hundar och hur de används vid jakt, djurläten och lockläten samt en spårkarta, mete och flugfiske vid stranden, braständning och korvgrillning samt skytte med lasergevär. Grupperna tillbringade cirka en halv timme vid varje kontroll.

Före tolv bjöds deltagarna på läcker makaronilåda med tillbehör som tillretts av våra medlemmar och deras familjer. Lunchen verkade smaka alldeles utmärkt. Under hela lägerdagen fanns också frukt och saft till hands för hungriga deltagare.

Klockan 14.30 hade grupperna klarat av alla kontroller och nästa programpunkt var samling i strandbastun. När alla var klara med bastubadet samlades ungdomarna i stugan, där de till sin stora förtjusning fick ta emot sina diplom och skärmmössor.

Vi ledare tyckte hela lägerdagen var mycket lyckad, vilket också illustreras av en konversation vid fiskekontrollen. Jag och en annan ledare tog emot en grupp deltagare, förklarade vad aktiviteten vid kontrollen bestod av och satte igång metet. Efter en stund vände sig en ung flicka till mig och konstaterade: ”Jag heter Elsa och är åtta år.” Hon fiskade en stund under tystnad och fortsatte sedan: ”Min pappa tvingade mig att komma hit ...” och avslutade efter en liten paus med: ”... men här är ju riktigt kul.” Det hela serverades med ett soligt leende. Bättre respons än så kan väl ingen arrangör få? Ungdomarnas kommentarer till föräldrarna gick i stil med ”bästa dagen på hela sommaren” och ”hoppas föreningen ordnar något liknande igen nästa sommar”.

Ett stort tack för ett lyckat evenemang går till de positiva och aktiva deltagarna, till Finlands Jägarförbund för anvisningar och material samt till vår sponsor Osuuskauppa PeeÄssä, som såg till att vi inte behövde ta ut någon deltagaravgift för lägerdage, och till våra egna föreningsaktiva, som gjorde lägerdagen möjlig.

Av erfarenhet kan vi uppmuntra andra föreningar att ordna liknande evenemang. Det visade sig vara utmärkt PR för vår förening bland befolkningen inom vårt verksamhetsområde och förde fram vår hobby på ett positivt sätt.

Författaren är sekreterare vid jaktföreningen Haminalahden metsästysseura ry.

Lasergevärsskyttet ordnades inomhus.Lasergevärsskyttet ordnades inomhus.