Efter allt grävande ska grytet återställas och spåren döljas.
Efter allt grävande ska grytet återställas och spåren döljas.

Grytjägaren ska dölja sina spår

Ett gryt ska återställas efter jakt för att garantera kontinuiteten, men också av säkerhetsskäl.

Jakt med grythund har visat sig vara effektivt sätt att hålla efter beståndet av små rovdjur. Grytjakten spelar en viktig roll i synnerhet när det gäller att hantera beståndet av den främmande arten mårdhund. Jägarna utför ett värdefullt viltvårdsarbete när de med järnspett och spadar gräver sig ner i den frusna marken efter sin grythund.

Grenen hör inte till de lättaste. Den kräver uthållighet och god kondition av både hundar och jägare. Ofta krävs många timmars arbete med att gräva ett flera meter djupt schakt innan man siktar byte och hund. Åskådare som inte är insatta i grenen följer ofta grythundarnas och grytjägarnas ansträngningar med skräckblandad förtjusning. Vid många andra typer av jakt kommer man undan med betydligt mindre svett och möda.

Även ett grunt schakt ska få ett starkt lock och tillräckligt tjockt jordtäcke, så att smältvattnet under våren och regnet under sommaren inte kommer in i grytet.
Även ett grunt schakt ska få ett starkt lock och tillräckligt tjockt jordtäcke, så att smältvattnet under våren och regnet under sommaren inte kommer in i grytet.

Grytet ska återställas

När man äntligen fått upp ett eller flera bytesdjur ur grytet, händer det att grytjägarna är ganska utmattade. Men än är arbetet inte slutfört. Det uppgrävda schaktet och omgivningen måste återställas. Det här är en mycket viktig uppgift. Såsom ofta är fallet i skogen rör man sig ofta på någon annans mark också vid grytjakt. Markägarens samarbetsvilja kan ta slut om platsen påminner om ett slagfält efter jakten. I värsta fall blir det kanske stopp för alla typer av jakt i området.

Det är också viktigt att återställa grytet för att de små rovdjuren ska trivas. Ett dragigt och fuktigt gryt lockar inga nya invånare, så grytet kan inte längre användas vid jakt. Ibland lämnas schakt öppna med motiveringen att det håller rovdjuren borta från området, men det stämmer inte alls. Exempelvis mårdhundar hittar nog alltid en plats att ta skydd. Om inga bra gryt finns att tillgå kan det nya boet i stället vara en klipphåla, som är olämplig för säker jakt med hund. Det är också hårt arbete att hitta nya platser, vilket ohjälpligen blir nödvändigt om de gamla gryten har förstörts.

Ett snett lock – där virket får stöd från schaktets botten mot väggen – är en bra och hållbar lösning. Bild: Ere Grenfors
Ett snett lock – där virket får stöd från schaktets botten mot väggen – är en bra och hållbar lösning. Bild: Ere Grenfors

På med locket och täck med jord

När man återställer gryt lägger man så att säga på lock på schakten, så är det betydligt lättare att komma åt invånarna nästa gång. Locken ska konstrueras så att de utgrävda schakten inte utgör någon fara för andra som rör sig i skogen. De ska också vara tillräckligt starka och täta: de får varken rasa ihop och täppa till grytet eller släppa in fukt och drag.

Olika sätt och metoder används när man bygger över ett gryt, beroende på hur stort hål man har grävt. Stilen är fri, så länge locket är tillräckligt starkt och säkert. Man börjar med att förstärka den egentliga öppningen till grytet med lämpligt virke. Plywood är också lämpligt för det här ändamålet. Öppningen kan vid behov tätas med granris.

Det säkraste sättet är att lägga locket snett så att virket får stöd från schaktets botten mot väggen och täcker öppningen till grytet. Ibland blir man tvungen att placera virke också vågrätt och då lönar det sig att gräva ut en hylla för virket i schaktets vägg. Locket ska sitta så djupt som möjligt så att det kan täckas med tillräckligt med jord. Uppgrävd jord ska helst samlas i en hög vid sidan av schaktet så att den lätt kan skyfflas tillbaka över grytet. Om man markerar schaktet med exempelvis en slana så är det lättare att hitta när snön ligger djup i skogen.

Markera locket så är det lättare att hitta nästa gång.Markera locket så är det lättare att hitta nästa gång.

Undvik ”tantfällor”

Efter allt det hårda arbetet kan det vara lockande att bygga locket nära markytan. Helst ska man ändå undvika dessa så kallade tantfällor, alltså lock som byggts alldeles vid markytan. De är en säkerhetsrisk för andra som rör sig i skogen. Hulda från granngården kan få en rejäl chock om hon och svampkorgen plötsligt förflyttas tre meter under markytan. Smältvatten under våren och regn under sommaren sliter också på jordytan och kan i värsta fall få locket att falla ihop, om det inte finns tillräckligt mycket jord ovanpå. Ruttet virke i locket fullbordar tantfällan. Se alltså också till att virket som används är tillräckligt kraftigt. Handledstjockt färskt eller torrt virke passar utmärkt.

Säkerhet framför allt. Locket ska klara vikten av en människa.Säkerhet framför allt. Locket ska klara vikten av en människa.Locket kan tätas med granris så att jordmaterial inte rinner ner i grytet. Bild: Ere GrenforsLocket kan tätas med granris så att jordmaterial inte rinner ner i grytet. Bild: Ere Grenfors

Grytjägarens komihåglista:

  • Be alltid markägaren om lov att jaga.

  • Återställ grytet efter bästa förmåga.

  • Försök lägga ett lock djupt nere i schaktet.

  • Använd tillräckligt kraftigt virke.

  • Fyll schaktet åtminstone till markytan.

  • Markera locket.

  • Snygga till omgivningen kring grytet.