Älgskidskytte består av tre delgrenar: skidåkning, skytte och bedömning. Bild: Teemu Simenius
Älgskidskytte består av tre delgrenar: skidåkning, skytte och bedömning. Bild: Teemu Simenius

Nå toppen i älgskidskytte

En bra älgskidskytt behöver många repetitioner och mångsidig träning.

I år ordnades FM i älgskidskytte och älgskidlöpning den 10–12 mars i Kajana. Bland deltagarna fanns också veteranen Timo Seppä, som gav Digi-Jakt några tips om förberedelserna inför mästerskapstävlingarna. Den traditionsrika grenen behöver fler älgskidskyttar med i tävlingarna!

– När man tränar för älgskidskytte gäller samma principer som för andra idrottsgrenar från konstsim till karting. Grunderna i grenen och allmänkondition får man genom stora mängder träning med många repetitioner. Resultatform når man med grenspecifik träning och tävlingsrutin kan man skaffa sig endast genom att delta i tävlingar, berättar Seppä.

Siste man i Stor-Savolax distrikts stafettlag Timo Seppä skidar sitt lag i mål som segrare vid fjolårets FM i älgskidskytte i Vaala. Bild: Pekka Karhunen
Siste man i Stor-Savolax distrikts stafettlag Timo Seppä skidar sitt lag i mål som segrare vid fjolårets FM i älgskidskytte i Vaala. Bild: Pekka Karhunen

Allmänkondition i grunden

Älgskidskytte består av tre grenar: skidåkning, bedömning och skytte. De sammalagda resultaten avgör placeringarna. Man måste alltså skida fort, skjuta säkert och kunna bedöma avstånd.

– Min filosofi är att man först måste behärska varje gren för sig, innan det lönar sig att försöka kombinera dem, säger Seppä.

För att upprätthålla konditionen är det viktigt att man inte tränar endast skidåkning. Dessutom är det knappast ens möjligt med tanke på att vintrarna i Finland blir allt mer snöfattiga. Man behöver absolut träna året om.

– Det är viktigt med mångsidig skidåkningsträning och annan fysisk träning, särskilt under konditionsträningssäsongen. Långa stavgångspromenader, orientering, fotvandring, cykelåkning och rullskidåkning är utmärkta träningsformer, förklarar Seppä. Själv tillbringar han cirka 200 timmar årligen på skidor, inklusive rullskidåkning. Det blir 2 000–2 500 kilometer skidåkning.

– Olika muskelbyggnadsövningar behövs i träningsprogrammet året om. Det är viktigt med tanke på både skidåkningen och skyttet. När snön fallit på hösten blir träningen mer grenspecifik och när tävlingssäsongen närmar sig lönar det sig att minska på antalet träningstimmar.

Ibland kan det bli tråkigt att knoga på i sin ensamhet. Seppä rekommenderar varmt att träna i grupp.

– Träning i konditionscirkel och långa fotvandringar i grupp ger de bästa resultaten, uppmuntrar han.

Älgskidskytte är en populär gren också bland damer och ungdomar. Bild: Teemu SimeniusÄlgskidskytte är en populär gren också bland damer och ungdomar. Bild: Teemu Simenius

Träning i grupp inspirerar

Bedömning är en av de svåraste och mest arbetsamma grenarna att träna. Seppä anser att speciellt här lönar det sig att träna i grupp. Varje medlem i gruppen lägger ut egna bedömningsbilder i terrängen och alla i gruppen bedömer avstånden. Korrekt avstånd mäts med en laseravståndsmätare.

– Motivation behövs för att orka träna bedömning på egen hand, menar Seppä.

För skytteträningen gäller samma principer som för de övriga grenarna. Under konditionsträningssäsongen skjuter man mycket och när tävlingssäsongen närmar sig minskar man på antalet skott och gör i stället träningarna svårare.

– Man kan få goda resultat också med färre skott, om man hittar rätt rytm i träningen samt klarar av att dela in skytteprestationen i mindre delar och träna varje del separat för att till slut kombinera dem, förklarar Seppä.

– Sommartid är jaktskyttetävlingar alltid bra ”hårda” träningar. Älglöpning hör naturligtvis också till älgskidskyttens träningsprogram under sommaren.

Börja med de nya grenarna

Älgstig och älgskidlöpning har nyligen uppmärksammats som nya grenar vid sidan av älgskidskytte och älglöpning. Seppä rekommenderar varmt att man inkluderar de här grenarna i jaktföreningens årliga program, eftersom den fysiska konditionen förbättras så att det blir enklare att övergå till älgskidskytte och älglöpning. God kondition är ju också en fördel rent allmänt.

– Älgskidskytte och älglöpning är utmärkta träningsformer också för dem som tränar jaktskytte.

För längre hunna är tävlingar på distriktsnivå enligt Seppä en bra indikator för hur resultatformen utvecklas. Tävlingarna ger också tillfälle att pröva på att kombinera de olika grenarna.

– Det lönar sig inte att få panik om man misslyckas utan tro på sin egen förmåga. Enligt min åsikt lär man sig bara att göra om sina misstag om man ältar dem alltför mycket. Det är viktigt att aktivt glömma sina misslyckanden och i stället skaffa sig självförtroende genom framgångar.

Självförtroendet kan utvecklas också genom att delta i andra grenar.

– Följ med hur Jägarförbundets lag som består av älgskidskyttar och älglöpare klarar sig när de första gången ställer upp i Jukolakavlen i Joensuu den 17 juni!

 Älgskidskytte är en populär gren också bland damer och ungdomar. Bild: Teemu Simenius Älgskidskytte är en populär gren också bland damer och ungdomar. Bild: Teemu SimeniusTimo Seppä

50-årig älgskidskytt från Varkaus.

Deltog första gången i FM i älgskidskytte 1981.

Finsk mästare i herrklassen sex gånger, silver två gånger och brons en gång.

Älgskidskytte

Tre delgrenar:

Skidåkning

Man åker 7–9 km i relativt lätt terräng med vanliga klassiska längdskidor. Sträckan kan förkortas med 2 km för de yngsta (S15-) och de äldsta (M70) klasserna. Vapnet har man med sig under skidåkningen. Poäng för skidåkningen ges enligt tidsskillnaden till klassens snabbaste skidåkare. Maximalt får man 300 poäng.

Avståndsbestämning

Avståndsbestämning är en viktig färdighet, eftersom man inte kan känna till skottvidden i naturen. En tävlande ska bedöma avståndet till två bilder av älghuvuden som placerats i terrängen på 50–200 meters avstånd. Maximalt kan man få 300 poäng och varje meter som avståndet felbedömts minskar resultatet med två poäng.

Skytte

Efter avklarad skidåkning skjuter man stående tio skott på en måltavla med älgmotiv. Man tävlar med en studsare som godkänts som jaktvapen för att skjuta vilt. Med andra ord är ett salongsgevär numera ett tillåtet vapen vid älgskidskytte. Ungdomar som tävlar i klasserna S13, S15 och S17 samt veteraner som tävlar i klasserna N65 och M80 behöver inte ha med sig sitt vapen under skidåkningen. Maximalt kan man få 600 poäng, det vill säga resultatet av serien x6.

Lagtävling

I stafettklassen i älgskidskytte tävlar man i förenings- eller distriktslag med 3–4 personer. Skidsträckan är 3–4 km. Det finns endast en bedömningsuppgift och skyttegrenen består av fem skott på en tavla av den typ som används i skidskytte. Bedömningsfel på mer än fem meter och bommar i skyttet ger alltid straffrundor, som varje tävlande själv åker på sin egen sträcka.