Panu Hiidenmies
Ledaren

Skjutskicklighet kräver träning

Det vanligaste sättet att fälla vilt hos oss är med hjälp av ett krutvapen. Skjutskicklighet och god vapenhantering har alltid varit uppskattade egenskaper. Utöver att vi själva tror på vår förmåga bör vi jägare också kunna visa samhället omkring oss att vi är effektiva jaktskyttar. Det innebär inte att vara den bästa tävlingsskytten, utan att vara medveten om sin förmåga att använda sitt vapen effektivt. Det är det enda sättet att garantera etiska jaktskott och jakt som tål att granskas.

God och säker vapenhantering ska höra till en jägares grundläggande färdigheter. Jägarförbundet har genomfört en kampanj för säker jakt och för närvarande inleds jaktskyttekurser inom projektet Metsästysammunnan ABC. Projektet erbjuder alla som vill börja jaga en möjlighet att lära sig säker vapenhantering och effektivt jaktskytte.

Trots att jägare i framtiden erbjuds bättre utbildning och möjligheter att lära, blir ingen duktig på att hantera sitt vapen utan att flitigt besöka skjutbanan. Grunden till vapenhanteringen läggs alltid på banan och alla bra skyttar vet att skicklighet byggs upp med tillräcklig repetition. Låt oss alla satsa på att öva upp vår skjutskicklighet i vår och sommar. Det kan bli en massrörelse som också skapar nytta för skjutbanorna samt ammunitions- och vapenhandeln.

Med hopp om säkert skytte,

Redaktion, Jahti–Jakt

Heli Siitari – chefredaktör, verksamhetsledare
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – organisationschef
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – redaktionssekreterare
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – redaktör, utbildningschef
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – redaktör, informatör
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – redaktör, medelanskaffare
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – redaktör, utblidningskoordinator
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2017 fem gånger

(mars, maj, augusti, oktober, november)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, juli, september och december)

51:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090