Uutiset

Ratavastaava ilmoitettava 1.12.2017 mennessä

Ampumaratalaki tuli voimaan 1.12.2015. Siirtymäajan mukaan ampumaratatoimijan tulee ilmoittaa nimeämänsä ratavastaava Poliisihallitukselle 1.12.2017 mennessä. Ratavastaava tulee olla kaikilla toimivilla ampumaradoilla. Myös järjestyssääntö tulee olla päivitetty 1.12.2017 mennessä. Vanha ratalupa jatkuu sellaisenaan, mutta ratavastaava on ilmoitettava ja järjestyssääntö päivitettävä.

Ratavastaavaa koskevat vaatimukset ovat ampumaratalain 5 §:n 9) sekä 4), 5) ja 6) kohdissa. Järjestyssääntöä koskevat vaatimukset ovat ampumaratalain 9 §:ssä sekä erityisesti asetuksessa ampumaradoista 2 §:ssä.

Ampumaratatoimijoiden on siis syytä alkaa viritellä ratavastaavan valintaa ja järjestyssääntöjen päivittämistä, elleivät ole päätöksiä niistä vielä tehneet.

Teemu Simenius

WWF:n lihaopas suosittelee lautaselle riistaa

WWF julkaisi ensimmäistä kertaa Suomessa Lihaoppaan, jossa arvioidaan lihojen ympäristövaikutuksia. Kestävästi pyydetty riista on WWF:n mukaan oiva vaihtoehto, kun haluaa syödä ympäristön kannalta parempaa lihaa.

Ruoka on ympäristön kannalta yksityisen kuluttajan merkittävin päivittäinen valinta. Ilmastonmuutoksen, Itämeren ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon ja minkälaista lihaa syömme.

Ruoka-aineiden tuotannon vaikutusta ympäristöön voidaan mitata monilla mittareilla. Ympäristön kannalta tärkeimpiä ovat luonnon monimuotoisuus-, ilmasto- ja vesistövaikutukset sekä torjunta-aineiden käyttö. Oppaassa lihat on merkitty liikennevaloista tutuin värein. Punainen kertoo, millä tuotteilla on suurimmat haitalliset ympäristövaikutukset. Keltaisella merkittyjä kannattaa ostaa harkiten ja vihreitä kuluttaa kohtuudella. Kestävästi pyydetylle riistalle näytettiin oppaassa vihreää valoa.

Oppaassa arvioitiin kotimaisista hirvieläimistä hirvi, metsäkauris ja valkohäntäpeura. Hirvieläinten osuus riistasta on kilomäärällisesti merkittävin, ja niiden kannat kestävät nykyisen metsästyksen hyvin. Riistaa ei kuitenkaan riitä kestävästi pyydettynä kattamaan koko Suomen tämänhetkistä lihankulutusta. Siksi opas suosittelee myös kasvisten ja kestävästi pyydetyn kalan kulutuksen lisäämistä. Tarhattua riistaa ei arvioitu.

Kai Tikkunen

Päivitetyt ohjeet riistanlihan myyntiin ja käsittelyyn

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on päivittänyt ohjeet riistan myyntilihan käsittelystä ja myynnistä. Ohjeet ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Suomeksi: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/liha/eviran_ohje_16027_3_fi.pdf

På svenska: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/liha/eviran_ohje_16027_3_sv.pdf

Digi-Jahti

Eläintautiriskeistä aletaan tiedottaa rajanylityspaikoilla

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt hälyttävästi Baltian maissa, ja metsästys- tai luontomatkat infektoituneille alueille sekä matkustajien mukanaan tuoma villisianliha ovat todellinen riski taudin leviämiselle myös Suomeen. Maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä keskeiset rajat ylittävän liikenteen toimijat ovat keskustelleet afrikkalaisen sikaruton torjumisesta. Tavoitteena on lisätä epidemia-alueilta saapuvien matkustajien tietoisuutta eläintaudin leviämistavoista ja ehkäistä taudin rantautuminen Suomeen.

– Suomella on poikkeuksellisen hyvän eläintautitilanteensa vuoksi mahdollisuus viedä elintarvikkeita jopa tiukimmin kontrolloituihin maihin. Afrikkalaisen sikaruton leviäminen maahan muuttaisi tilannetta ratkaisevasti ja aiheuttaisi toimialan arvion mukaan vähintään 150 miljoonan euron tappion. Meillä on suuri huoli siitä, että matkustajat voivat tahtomatta ja tietämättä tuoda taudin mukanaan maahan, kertoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Myös itärajan yli maahan tulevat luonnonvaraiset villisiat saattavat levittää taudin Suomeen. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee sikojen ja tarhattujen villisikojen ulkonapitokieltoa tai vaihtoehtoisesti kaksoisaitauksia kosketusyhteyden välttämiseksi luonnonvaraisten villisikojen kanssa. Rajoitukset tulisivat koskemaan tiloja, jotka sijaitsevat 100 kilometrin vyöhykkeellä itärajasta. Tavoitteena on myös Suomen villisikakannan vähentäminen, minkä vuoksi on tehty helpotuksia pyyntiä koskeviin säädöksiin, ja villisikakannan arviointi on annettu Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi.

Digi-Jahti

Eräalan koulutusta Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti järjestävät huhtikuussa Yrittäjyys erä- ja luontomatkailualalla -koulutuspaketin. Koulutus on kahden viikonlopun mittainen (1.–2.4. ja 7.–9.4.2017) ja kokonaisuuden hinta on 220 euroa (sis. lounaan ja kahvit sekä retken). Mahdollista on myös majoittua edullisesti opiston tiloissa. Koulutus on tarkoitettu luonto-, erä- tai metsästysmatkailuyrittäjille, yrittäjyyttä suunnitteleville tai muutoin aiheesta kiinnostuneille.

Viisiosaisen koulutuskokonaisuuden aikana osallistuja saa työkalupakin, kuinka tuotteistaa oma yritysidea tai kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Koulutusosiossa edetään yrityksen perustamisesta palvelun tuotteistamiseen ja markkinointiin sekä asiakkaiden kanssa toimimiseen luonnossa.

Koulutuksessa opiskellaan käytännönlähteisesti matkailuun liittyvät turvallisuusasiat, säännökset ja opastaminen – myös englanniksi. Yksi päivä vietetään maastossa majavanmetsästysretkellä, jossa osallistutaan ammattimaisesti toteutettuun elämysretkeen. Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa on osa koulutuskokonaisuutta.

Haluttaessa kokonaisuudesta voi valita myös omiin tarpeisiin sopivia yksittäisiä moduuleita (hinta 50 euroa/moduuli tai 40 euroa Erämatkailua englanniksi -verkkokurssi).

Moduulit ovat:

1. Yrittäjyyden perusteet

2. Turvallisuus ja tuotekortti

3. Erämatkailua englanniksi (voi suorittaa myös verkossa)

4. Asiakkaiden kanssa luonnossa (sisältää majavajahdin)

5. Palvelumuotoilu ja markkinointi

Katso lisää ja ilmoittaudu koulutukseen: http://maaseutu.pkky.fi/kyopdf/8035.pdf

Digi-Jahti

Houkuttelupyynti.fi on nyt auki

Uusi metsästysaiheinen, houkuttelupyyntiin keskittynyt sivusto https://www.houkuttelupyynti.fi on nyt avattu. Sivustolla voi seurata Tuukka Arosen, Aki S. Perälän ja Mikko Peltolan tarinoita ja videoita heidän jahtireissuistaan. Lisäksi esitellään esimerkiksi houkuttelupillityksen puhallustekniikoita ja vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin.

Digi-Jahti