Jägarförbundet vill att förvaltningsplanen för vargstammen uppdateras till en fungerande helhet. Bild: Hannu Huttu
Jägarförbundet vill att förvaltningsplanen för vargstammen uppdateras till en fungerande helhet. Bild: Hannu Huttu

Förvaltningen av vargstammen fungerar inte

Jägarförbundet tar avstånd från den nuvarande förvaltningsplanen för vargstammen.

Meddelandet publicerat 9.2.2018

År 2014 deltog Jägarförbundet aktivt i arbetet med att göra upp en förvaltningsplan för vargstammen i Finland. I planen antecknades flera mål, såsom att skapa tillit mellan aktörer, snabbt reagera på vargproblem och se till att vargen får ett värde som vilt. Nu haltar genomförandet av förvaltningsplanen för vargstammen och för närvarande fungerar inte de delar av planen som är viktiga för Jägarförbundet. Juridiken med tillhörande tolkningar har dykt upp jämsides med de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna. Den nuvarande förvaltningsplanen för vargstammen har nått slutet av sin väg. Jägarförbundet förutsätter att förvaltningsplanen uppdateras till en fungerande helhet.

Storviltsassistansen måste tryggas

Jägarförbundet är inte avtalspart i storviltsassistansen (SRVA). För att sköta storviltsassistansverksamheten krävs hundar som är skolade för uppgiften, som man också måste kunna träna tryggt i realistiska situationer. Jägarförbundet betonar att storviltsassistanspersonalen måste kunna bedöma hotet som vargen utgör för hundarna i varje enskild situation och inför olika uppdrag. Jägarförbundet sörjer för att storviltsassistansverksamheten fortsätter särskilt i områden där rovdjursstammarna utgör ett avsevärt hot för hundarna.

Jägarförbundet noterar att jägarna axlar ett enormt samhällsansvar genom storviltsassistansverksamheten och förbundet betonar det utmärkta samarbetet med polisen. I fråga om assistansen rekommenderar förbundet för sin medlemskår och sina intressentgrupper att verksamheten tryggas i mån av möjlighet med tanke på djurskyddet och på mänskliga grunder.

Uppskattningen av vargstammen måste utvecklas

Jägarna har med Jägarförbundets stöd aktivt samlat observationsdata om stora rovdjur i Tassu-systemet och deltagit i insamlingen av DNA från varg. Jägarförbundet betonar att Tassu-observationerna ligger till grund för uppskattningen av stammen och beviljandet av dispenser. Jägarförbundet anser att det fortfarande behov finns behov av att utveckla tilliten mellan fältet och forskningen. Förbundet kräver större genomskådlighet i uppskattningen av vargstammen.

Jägarförbundet stöder medlemskåren i tillståndsärenden

Som en akut lösning ordnar Jägarförbundet rådgivning för sin medlemskår i frågor som gäller sökande av tillstånd och juridisk hjälp att anföra besvär hos förvaltningsdomstolarna angående negativa tillståndsbeslut.

Lösningsmodell för situationen?

Jägarförbundet deltar aktivt i arbetet med att utveckla förvaltningen av vargstammen. Som en lösning på lång sikt har förbundet som mål att vargen ska överföras från bilaga IV till bilaga V i habitatdirektivet, såsom i de baltiska länderna och renskötselområdet i vårt land. På kort sikt kräver Jägarförbundet att förvaltningsplanen uppdateras till en fungerande helhet inför den kommande jaktsäsongen.

Jägarförbundet noterar att vargfrågan berör en stor del av samhället och uppmuntrar också andra intressentgrupper att delta i samhällsdebatten. Man måste få till stånd balans så att vargproblemen är under kontroll medan vargstammen i Finland är livskraftig.