Jägarförbundet ordnar de populära Tjäderlägren för ungdomar. Lägrens programinnehåll är mycket omväxlande och gediget. Bild: Jussi Partanen
Jägarförbundet ordnar de populära Tjäderlägren för ungdomar. Lägrens programinnehåll är mycket omväxlande och gediget. Bild: Jussi Partanen

Jägarförbundets medlemsförmåner

Som medlem i Jägarförbundet möjliggör du bevakningen av jägarnas intressen i den inhemska och internationella politiken. Tillsammans påverkar vi den finländska jaktens framtid! Ju fler medlemmar förbundet har, desto större är vår betydelse.

Som medlem i Jägarförbundet har du rätt att använda de tjänster och förmåner som förbundet erbjuder.

Fem gånger om året får du en av jaktsektorns mest uppskattade tidskrifter, Jahti-Jakt, per post. Du kan prenumerera på tidskriften även om du inte hör till förbundet. Vi publicerar också Digi-Jakt, som du just nu läser.

Medlemsföreningarna får utan extra kostnad en ansvarsförsäkring för föreningsverksamhet, en talkoförsäkring samt en olycksfallsförsäkring för juniorverksamhet. Som medlem får du rabatt på dina egna försäkringar som du tecknat hos förbundets samarbetspartner If.

Medlemsföreningarna får också tillgång till ett medlemsregister på internet, där medlemmarnas adresser samtidigt uppdateras som adressinformation för tidskriften Jahti-Jakt. Vi erbjuder dessutom möjlighet att ta del av en tjänst för centraliserad fakturering, vilket innebär att föreningarnas medlemsavgifter faktureras centraliserat via förbundet. Läs mer om vår centraliserade fakturering här (på finska).

Du får också rådgivning i frågor med anknytning till jakt, vilt och föreningsverksamhet. Olika frågor behandlas även i Jahti-Jakt, bland annat i spalten med råd i juridiska frågor.

Jägarförbundet erbjuder sina medlemmar rådgivning bland annat med anknytning till föreningsverksamheten. Kvistiga frågor behandlas dessutom i spalten med råd i juridiska frågor i Jahti-Jakt. Bild: Hannu HuttuJägarförbundet erbjuder sina medlemmar rådgivning bland annat med anknytning till föreningsverksamheten. Kvistiga frågor behandlas dessutom i spalten med råd i juridiska frågor i Jahti-Jakt. Bild: Hannu Huttu

Utlåtanden och läger

Jägarförbundet tar aktivt ställning i frågor med anknytning till lagstiftning. Du kan bekanta dig med förbundets utlåtanden här (på finska).

Jägarförbundet erbjuder också utbildning i jakt och viltvård samt i det praktiska arbetet med föreningsverksamhet. För ungdomar ordnar vi populära Tjäder- och MiniTjäderläger.

Många förmåner hos våra samarbetspartner

Som medlem i förbundet får du förmåner hos våra många samarbetspartner. Du får rabatt på bland annat bränsle, försäkringar, kryssningar, hotellnätter och webbplatstjänster. Information (på finska) om aktuella förmåner finns här.

Medlemmar i Jägarförbundet kan få delta i jaktskytte på FM-, NM- och EM-nivå. Jaktskytte bjuder på lämpliga övningsgrenar för alla former av jakt. Läs mer om jaktskytte och ta en titt på tävlingskalendrarna (på finska).

Medlemsavgiften

Du får alla ovan nämnda förmåner till ett mycket förmånligt pris. Jägarförbundets årliga medlemsavgift är endast 9,50 €/person plus några euros tillägg beroende på distrikt. Alla medlemmar i Jägarförbundet hör till förbundet via sitt distrikt (föreningsmedlemskap eller personmedlemskap).

Distrikten är självständiga organisationer som har förbundit sig att följa förbundets verksamhetsprinciper. Verksamheten leds av en verksamhetsledare, som är underställd distriktsstyrelsen. Mer information (på finska) om distriktsindelningen finns här.

Om du ännu inte är medlem, kontakta ditt distrikt och kom med!