Jägarförbundet erbjuder föreningarna ungdomsvänliga modellstadgar.
Jägarförbundet erbjuder föreningarna ungdomsvänliga modellstadgar.

De nya ansvarspersonerna inom föreningsverksamheten

Ungdomar trivs när de får göra saker tillsammans med andra i sin egen ålder. Det kan det vara bra att komma ihåg också i jaktföreningarna.

Hur man kan locka ungdomar med i verksamheten har varit ett populärt diskussionsämne inom jakten en längre tid. För många unga jägare har medlemskap i en jaktförening förblivit en dröm. Den andra halvan av debatten har handlat om hur dagens jägare inte vill delta i föreningsverksamhetens uppgifter och talkoarbete.

Den senaste tiden har positiva vindar börjat blåsa och allt fler jaktföreningar vill öppna sina dörrar också för så kallade utomstående unga. Vad kan föreningarna då göra för att locka ungdomarna med i föreningsverksamhet vid sidan om jakt på egen hand?

Många ungdomar trivs bäst med föreningsverksamheten när de har sällskap av andra medlemmar i sin egen ålder.Många ungdomar trivs bäst med föreningsverksamheten när de har sällskap av andra medlemmar i sin egen ålder.

Öppet sinne, öppna dörrar och stadgeändringar

Hos många jaktföreningar börjar tyngdpunkten i medlemskårens åldersstruktur ligga nära pensionsåldern. Ofta har medlemmarna lagt ner hårt arbete på föreningen under årens lopp och man vill gärna garantera kontinuiteten.

Tidigare har det fungerat så att medlemskåren har kompletterats genom medlemmarnas egen produktion. Barnen i byn och föreningsmedlemmarnas barn har föryngrat föreningen och de har vuxit upp till nya generationer av stöttepelare för verksamheten.

Tiderna har emellertid förändrats och den egna produktionen är inte längre tillräckligt effektiv. Finlands folk har urbaniserats och många av medlemmarnas barn är bosatta i städer.

I städerna finns likväl många unga med jakten i blodet som brinner av iver att få jaga. De här ungdomarna är föreningarnas stora chans. Man måste öppna sina sinnen och godta att det inte finns tillräckligt många intresserade unga i hembyn.

En mångsidig medlemskår kan ge föreningarna nya krafter. De unga kan bidra med nya typer av kunnande, även om de inte kan delta i alla talkon på grund av avstånden. Föreningen kan plötsligt ha en egen jurist eller ett datageni. Det är fördelar som i många fall är riktigt värdefulla. Dessutom kliver nog de där stöttepelarna för verksamheten fram ur mängden också, bara de får en chans.

I många fall motiverar man motståndet mot medlemmar utifrån med att man inte känner dem. För det ändamålet finns provmedlemskap. Oberoende av vilka avsikterna är kan det i många föreningar hända att stadgarna utgör ett hinder för att godkänna medlemmar från annan ort. Stadgar kan emellertid ändras. Jägarförbundet erbjuder till exempel färdiga ungdomsvänliga modellstadgar som föreningarna får använda samt rådgivning angående stadgeändringsprocessen.

Erfarenheterna visar att det oftast är en bra lösning att ta med nya medlemmar med tanke på både de unga och föreningen. Ungdomarna anpassar sig nog till föreningen och dess praxis, bara de får en chans.

Trevligare tillsammans

Av erfarenhet vet man att det är bättre att ta flera unga personer med i en förening på en gång. Man kan jämföra saken med till exempel idrottsföreningsverksamhet, där ungdomar får utöva sin hobby tillsammans med andra i samma ålder. Det är naturligt att man har mer gemensamt om åldersskillnaden inte är tiotals år.

Talkoarbete och viltvårdsuppdrag går som en dans när en grupp ungdomar har fått egna ansvarsområden som de får sköta på sitt eget sätt. Samtidigt lär sig de unga att ta ansvar. Naturligtvis ska man också göra saker tillsammans.

Det lönar sig att bjuda in ungdomar till jakter så att båda sidor kan inhämta kunskaper av varandra. Digitalålderns generation är duktig på att söka information och känna efter från vilket håll vinden blåser också inom jakten. Exempelvis kan jägare som rört sig i ett område i tiotals år veta bombsäkert var rävarna i trakten rör sig och samtidigt har föreningens ungdomar tagit reda på allt om lockjaktens hemligheter. En sådan kombination kan vara verkligt effektiv, och båda sidor lär sig något nytt.

När gruppens anda är bra och alla bemöts likvärdigt är det också trevligt att syssla med sin hobby tillsammans.

Unga med i beslutsprocessen

Utsikterna att påverka jaktmöjligheterna i föreningens område är säkert den största motivationen till föreningsuppdrag och talkoarbete för de flesta. Varför skulle ungdomar utgöra ett undantag till det?

Unga medlemmar borde alltså tas med från första början. Alla vågar kanske inte öppna munnen vid allmänna möten och än mindre börja debattera med de mer framstående medlemmarna i föreningen. Det är viktigt att lyssna på de ungas åsikter och beakta dem i besluten om jaktarrangemang.

Nytt tänkande gör alla gott nu och då. Det är ju inte helt säkert att vissa seder och bruk är de enda rätta, även om de varit praxis i femtio år.

Ansvar föder ansvar

Det är en god idé att ge unga medlemmar ansvar så småningom med beaktande av deras egna intressen. Det kan handla om att utföra viltvårdsarbete, uppdatera föreningens webbplats eller organisera någon jakt med fälla i området. Föreningsverksamhet är ingen raketvetenskap utan alla kan säkert lära sig föreningens seder och bruk mycket snabbt. När de unga skött sina egna uppgifter och märker att föreningen lyssnat till deras idéer börjar de säkert snart visa intresse för mer ansvarsfulla uppgifter.

I många föreningar har man upptäckt att det är en god idé att välja in unga medlemmar i styrelsen. Vi kan alla jämföra det med en situation där en ensam ung medlem sitter tyst under föreningens möten och vid brasan under älgjakten vecka in och vecka ut eller att hans eller hennes ändringsförslag förbises med en axelryckning. Det är inte svårt att räkna ut vad bristen på intresse för föreningens uppgifter beror på. Orden för dagen är alltså öppenhet, sammanhållning och att lyssna till varandra.

Unga till föreningen!

Nuoret seuraan!Syftet med Jägarförbundets kampanj #nuoretseuraan är att sammanföra föreningar som behöver unga medlemmar och ungdomar som behöver jaktmöjligheter. Föreningarna kan anmäla sitt intresse för att ta emot unga jägare via webbplatsen. Jägarförbundet stöder föreningarna genom att ger råd om bland annat stadgeändringar och bidrar till kostnaderna för stadgeändringarna samt de ungas anslutningsavgifter. Mer information om kampanjen finns (på finska) på https://nuoretseuraan.metsastajaliitto.fi/

Läs mer om kampanjen i nästa artikel!