Nyheter

Dags för Erämessut i juni

Internationella jakt- och fiskemässan Erämessut ordnas än en gång i juni. Det fyra dagar långa evenemanget samlar jakt- och fiskeintresserade i Riihimäki den 7–10 juni.

Jägarförbundet är mässans samarbetspartner och deltar i mässan med en stor avdelning utomhus, på samma plats som tidigare år. På avdelningen presenterar vi förbundets verksamhet, intervjuar intressanta gäster och bjuder besökare på pannkaffe vid lägerelden. Kom och drick en kopp kaffe med oss och diskutera jaktfrågor!

Även i år finns många andra utställare på mässan och en nykomling som presenteras är till exempel bågfiske. Det internationella viltskyddsrådet CIC (International Council For Game and Wildlife Conservation) har gett tillstånd att ordna en troféutställning på mässan också i år. Fler hundprogram ordnas på årets mässa.

I synnerhet nya jägare gör klokt i att besöka mässan, eftersom jägarförbundet och Riihimäen Messut ger en rejäl rabatt på biljettpriset för alla som avlagt jägarexamen under tiden 1 oktober 2016–30 september 2017. I det paket för nya jägare som delats ut till dem finns en rabattkupong som ska uppvisas vid porten när man köper biljett till mässan. Rabattkupongen berättigar till fem euro rabatt på biljetter för vuxna och barn till normalpris.

Vi ses på mässan!

https://www.eramessut.fi

Digi-Jakt

Lagen om djurs välbefinnande framskrider

En reform av djurskyddslagen pågår för närvarande. I slutet av februari avslutades lagförslagets remissrunda, som gav cirka 380 utlåtanden. Alla utlåtanden behandlas vid Jord- och skogsbruksministeriet och utifrån dem fastslås lagförslagets slutliga form. Avsikten är att lämna lagen till riksdagen för behandling hösten 2018.

Jägarförbundet lämnade ett utlåtande om lagen, som du kan läsa i sin helhet (på finska) här.

I utlåtandet fäste förbundet uppmärksamhet vid bland annat lagförslagets bestämmelser om att överanstränga djur samt om att ordna tävlingar för djur. Förbundet anser att den nya lagen inte får utgöra ett hinder för jakt eller jakthundsverksamhet. I sitt utlåtande föreslår förbundet bland annat att lagen kompletteras så att normal användning av jakthundsraser under jakt inte kan tolkas som överansträngning av djuren. Förbundet stöder de allmänna bestämmelserna som främjar djurens välbefinnande och djurhållning.

Henri Mutanen

Ny kommuni­kationschef vid Jägarförbundet

Agronomie- och forstmagister Sari Järvinen har valts till Jägarförbundets nya kommunikationschef. Järvinen tillträdde posten den 5 mars 2018. Tidigare har hon bland annat arbetat vid HKScan Oyj, där hon ansvarat för koncernens producentkommunikation och marknadsföring.

Posten som kommunikationschef är ny för Jägarförbundet och Järvinens uppgifter inkluderar såväl intern kommunikation som planering, styrning och utveckling av kommunikationen med medier och intressentgrupper samt uppföljning och utvärdering av kommunikationen.

Sari Järvinens arbetsplats finns vid Jägarförbundets centralbyrå i Riihimäki. Hon kan nås per e-post sari.jarvinen@metsastajaliitto.fi eller per telefon 0400 620 199.

Sara Seppälä