Jägarförbundet vill ha ungdomar med i föreningarna

År 2018 fokuserar Jägarförbundet på ungdomarna. Före jul lanserades en penninginsamlingskampanj för att få unga jägare med i jaktföreningarna. Nu söker vi jaktföreningar som behöver nytt blod.

Alla har vi hört det: jaktföreningarna förgubbas och behöver nya, unga medlemmar. Få av oss har emellertid aktivt arbetat för saken. Vid Jägarförbundet är 2018 ungdomens år, så före jul lanserades en kampanj för att få unga jägare med i föreningarna.

Syftet med den första delen i kampanjen i två etapper är att samla in pengar för att betala unga jägares anslutningsavgifter till föreningarna. Av anslutningsavgiften för en ny medlem under 30 år betalas 50 euro/person till varje jaktförening som har åtagit sig att ta emot minst fem nya unga medlemmar under 2018.

I jaktföreningarnas stadgar kan också finnas hinder för den här typen av snabba åtgärder. Därför erbjuder vi oss också att hjälpa föreningar som vill göra sina stadgar mer ungdomsvänliga. Förbundet åtar sig att betala Patent- och registerstyrelsens avgifter för stadgeändringar för alla de föreningar som väljer att införa förbundets ungdomsvänliga stadgar. Förbundet ger också råd angående stadgeändringsprocessen. Nu är det alltså dags att handla!

Föreningar och unga möts

Nu söker vi föreningar som vill ha nya, unga medlemmar. På webbplatsen har vi öppnat en blankett där finländska jaktföreningar kan anmäla sitt intresse för att delta i kampanjen. Blanketten fylls i med föreningens grundläggande uppgifter, såsom föreningens namn, ort, kontaktperson och e-post/telefonnummer.

På det här sättet kommer uppgifterna för en förening som söker nya, unga medlemmar med på webbplatsen och visar att föreningen vill ha nya medlemmar. På samma webbplats kan de unga nå föreningarna. Det handlar om att mötas. Alltför ofta hör man att en förening nog vill ha unga medlemmar, men ingen anmäler intresse.

Kampanjen som inleddes före jul och förbundets kampanj ”Harveneeko passiketjusi?” (på svenska ungefär ”Glesnar passkedjan?”), som lanserades för ett år sedan, visar att jägarna har mycket erfarenhet av att söka och gå med i en förening samt av eventuella hinder för det. Syftet med kampanjen är att möjliggöra medlemskap och närma sig en svår fråga ur en positiv synvinkel.

Ta alla med, låt alla bli medlemmar. Det handlar om en av de viktigaste frågorna med tanke på vår hobby och föreningsverksamheten. Hur behandlar vi unga jägare och ser till att de har det allra viktigaste för att utöva den här hobbyn, det vill säga jaktmarker och en bra förening?

Under året publicerar förbundet de ungas och föreningarnas berättelser i sina kommunikationskanaler, bland annat i tidskriften Jakt. Dela med dig av dina erfarenheter, bra eller dåliga!

Förbundets tillstånd för penninginsamling: RA/2017/625

Kampanjens viktigaste regler och donationssida:

https://nuoretseuraan.metsastajaliitto.fi/

Gör så här

Enskilda jägare/sponsorer:

Du kan stöda kampanjen med en lämplig summa via webbplatsen. Om du inte kan ge av din tid, kan du skänka pengar. Du kan också komma med inlägg under föreningens möten och uppmuntra föreningen att godkänna nya medlemsansökningar. Du kan uppmuntra bekanta ungdomar att pröva på hobbyn och styra dem i riktning mot etisk jakt och bra föreningsverksamhet.

Jaktföreningar:

Alla jaktföreningar behöver nya medlemmar. Se till att föreningen är efterfrågad bland de unga. Direktionen har i uppgift att väcka intresset för föreningen och avlägsna hinder för de ungas medlemsansökningar. Det är viktigt att föreningen diskuterar frågor såsom om varje ny medlem måste vara markägare, bo på den ort där föreningen är verksam eller delta i talkon eller dylikt. Kan stadgarna förnyas? Världen förändras.

Unga som vill bli medlemmar:

Berätta din historia för Jaktförbundet på adressen jahti@metsastajaliitto.fi. När du ansöker om medlemskap, se till att du har ett gott rykte, har uppfyllt kraven på hobbyn klanderfritt och – om du blir vald – är aktiv, hederlig och visar eget initiativ gentemot din nya förening, dess medlemmar och markägarna. Var aktiv i sociala medier och dela vår kampanj!