Heli Siitari
Ledaren

Vårkänslor

Våren kommer och det är dags för jaktföreningarna och förbundets distrikt att hålla årsmöten. För oss på Jägarförbundets kontor betyder det att vi rättfärdigar vår existens inför medlemskåren och deltar aktivt i distriktens möten. Det är viktigt att närvara och berätta vad det är vi gör för den finländska jaktkulturen, jaktföreningarna och våra medlemmar.

I början av mars började Sari Järvinen arbeta hos oss som kommunikationschef. Välkommen med i teamet! Hon kommer att ansvara för förbundets interna och externa kommunikation. Vårt mål är större synlighet även bland den stora allmänheten, för att på så sätt kunna främja jaktens acceptabilitet i vårt samhälle. Sari kommer säkert också att sätta sin prägel på tidskriften Jakt.

Förbundets ungdomskampanj börjar så småningom få luft under vingarna. Vi har lyckats väcka livlig diskussion och till vår stora glädje har många föreningar anmält intresse för vår kampanj där vi hjälper ungdomar utan (jakt)förening att hitta en förening som välkomnar nya unga medlemmar. Vi har också kontaktats av föreningar som vill ha råd om stadgeändringar. Förbundskontoret kan ge medlemsföreningarna en hjälpande hand i dessa ärenden. Det är glädjande att så många föreningar överväger att införa mer ungdomsvänliga stadgar. Det är en verkligt positiv trend!

Under våren väntar också många naturvårds- och viltvårdsåtgärder. En ansvarstagande jägare fortsätter med vinterutfodringen av djur även efter jaktsäsongens slut. Jakten på små rovdjur fortsätter. Hundar ska hållas kopplade så att naturen får ro att fortplanta sig. Det är också dags att planera hur och var man vill så viltåkrar. Förbundets affär Eräkontti säljer högklassigt utsäde av olika typer för viltåkrar. Viltåkrar är inte avsedda endast för viltet, utan de stöder all mångfald i naturen. De är en del av vårt vackra landskap. Det här viktiga arbetet borde betonas i mycket högre grad: jägaren är i bästa fall en aktiv främjare av naturens mångfald.

Jägarförbundet förvaltar insamlade medel som delas ut till olika ändamål. Man kan ansöka om dessa medel för olika naturvårdsåtgärder, såsom att inrätta våtmarker eller göra upp en viltvårdsplan för jaktföreningen och anskaffa tillhörande fångstredskap. Ansökningar kan lämnas två gånger om året och följande ansökningsperiod slutar den 31 mars 2018. Vi har försökt göra ansökan så enkel som möjligt. Ytterligare upplysningar (på finska) finns på https://metsastajaliitto.fi/hankehaku.

Med hopp om soliga vårdagar – njut av ljuset!

Redaktion, Jahti–Jakt

Heli Siitari – chefredaktör, verksamhetsledare
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – organisationschef
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – redaktionssekreterare
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – utbildningschef
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – informatör
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – kontaktchef
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – utblidningskoordinator
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Sari Järvinen – kommunikationschef
sari.jarvinen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0068

Henri Mutanen – ungdomsansvaring
henri.mutanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0067

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2018 fem gånger

(mars, juni, november)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, augusti, september och december)

52:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090