Tuomas Hallenberg
Från ordföranden

Vårnaturen som allra bäst

Vildsvinsveckoslutet som ordnades i slutet av februari väckte rejäl uppmärksamhet och på många håll var folk ute på skaren i kylan och den klara vårsolen. Våra viktiga budskap – förvaltning av stammen med tillhörande mål och sjukdomsläget – fick stort utrymme i pressen. Responsen har varit positiv från både jägarna och våra intressentgrupper, såsom Jord- och skogsbruksministeriet, Evira, svinuppfödarna och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Och hur gick det? Visst fick vi ett exemplar från alldeles vid gränsen och tog alla prov som behövs för forskningen, såsom jägare gör. Hela 150 föreningar har redan fått respons om de fällda individerna. Framtiden får utvisa hur vi klarar av att kontrollera vildsvinsstammen i vårt land, men det viktiga är att vara ute i god tid och agera som en enad jaktsektor. Även i det här fallet är det historikerna som skriver historia.

I vårsolens sken har snön, barrskogen, myrarna och åsarna med sin bländande skönhet lockat till utevistelse. Den finska stövaren Kepu har ivrigt hängt med och arbetat som ett riktigt proffs. Männen har deltagit lite mer avspänt, med glada leenden och färdkost i ryggsäcken. Jakt är som bäst ett utmärkt sätt att motionera utomhus i glada vänners lag, där till och med den tjurigaste deltagaren rycks med. För att citera min fjortonårige son: ”att vara ute i naturen är den riktiga njutningen, bytet är en bonus”. Finns det bättre sätt att tillbringa en vårdag med sina vänner?

Resultaten av triangelinventeringarna har lämnats in. Jaktsäsongen på små rovdjur fortsätter. Det är dags att sköta det årliga underhållet av knipholkarna och förbereda påfyllningen av andbona. Välkommen än en gång, sköna vår.