Äventyrsbanan Metsopolku i Sellinge hade en kontroll där deltagarna fick identifiera viltarter.
Äventyrsbanan Metsopolku i Sellinge hade en kontroll där deltagarna fick identifiera viltarter.

Så här ordnar du en

Äventyrsbana med vilttema för unga

En äventyrsbana med vilttema är ett trevligt och enkelt sätt att öva skytte. I den här artikeln berättar vi vad du behöver beakta i arrangemangen inför ett evenemang.

På Metsopolku fick man också pröva på att skjuta med hagelgevär med ringsikte. Det gör det lättare för nybörjare att uppfatta siktbilden.

På Metsopolku fick man också pröva på att skjuta med hagelgevär med ringsikte. Det gör det lättare för nybörjare att uppfatta siktbilden.

En äventyrsbana med vilttema kan vara en enkel bana med skyttekontroller eller andra uppgifter med anknytning till jakt, viltvård och naturen. Då blir banan intressantare och mer pedagogisk med tanke på unga aspirerande jägare.

Det är inte svårt att ordna en äventyrsbana med vilttema för unga. Om du tänker igenom några grundläggande frågor kan du åstadkomma ett evenemang som roar både de unga och arrangörerna. Naturligtvis kan också äldre jägare gå med runt banan! Idén är att öva skytte under lediga former.

Deltagarna kom i rätt stämning för jakt genom att skjuta med miniatyrgevär på måltavla i naturlig storlek från en passkoja.Deltagarna kom i rätt stämning för jakt genom att skjuta med miniatyrgevär på måltavla i naturlig storlek från en passkoja.

Äventyrsbanan i Sellinge ett beprövat format

I Sellinge i Nyland har jaktföreningen Kaanaan Erä de senaste åren ordnat ett evenemang med äventyrsbana, som har blivit mycket populärt. Äventyrsbanan i Sellinge går under namnet Metsopolku (Tjäderstigen).

Banan i Sellinge är enkel men fungerande. Banan är inrättad på privat mark och har varit cirka 1,2 kilometer lång. Deltagarna har bestått av barn och unga, och deras föräldrar har också fått pröva på skytte. Ingen tidigare erfarenhet av skytte har krävts och handledare har funnits vid alla skyttekontroller.

Avgiften för banan har varit 10 €/person, vilket också inkluderat vapen och patroner vid skyttekontrollerna. Handledarna vid kontrollerna (luftgevär, miniatyrgevär, hagelgevär och båge) har lärt deltagarna säker vapenhantering.

På Metsopolku var det också möjligt att pröva på lättare lerduveskytte.

På Metsopolku var det också möjligt att pröva på lättare lerduveskytte.

Uppgifter vid kontrollerna i Sellinge:

1. Mattor för spåridentifiering, bilder från viltkamera och laserskytte (Eko aims).

2. Luftgevärsskytte med stöd. Presentation av fällor samt uppstoppade djur och skallar.

3. Identifiering av djur och avståndsbedömning. Stillastående vilt (avstånd 25 m) miniatyrgevär med stöd (två skott).

4. Identifiering av djur och avståndsbedömning. Stillastående vilt, hagelgevär (två skott).

5. Artidentifiering och avståndsbedömning. Bågskytte mot tavla (fem pilar).

6. Första hjälpen, övning i att lägga förband och linda en stukning. Larma hjälp i terrängen – hur gör du?

7. Artidentifiering och avståndsbedömning. Presentation av en passkoja och skytte med miniatyrgevär (två skott från kojan), stillastående vilt (rådjur).

8. Artidentifiering och avståndsbedömning. Stillastående vilt, hagelgevär (två skott) samt lerduvor, hagelgevär (två skott).

Korvgrillningsplats (kaffe, saft och korv).

9. Arbetsuppvisning med apporterande hundar. Syftet är att visa hur viktiga hundarna är när det gäller att hitta och apportera vilt.

10. Holksvarv, alla som avslutat banan får en fågelholk med sig hem.

Buffé (soppa, kaffe, läsk).

Uppgifterna vid kontrollerna längs banan kan alltså vara mycket enkla. Det viktigaste är att deltagarna har trevligt.

Om du är intresserad av att ordna ungdomsverksamhet och vill få tips om hur du kommer igång kan du kontakta Jägarförbundets ungdomsansvariga Henri Mutanen, henri.mutanen@metsastajaliitto.fi eller 050 528 0001.

Läs mer om äventyrsbanor med vilttema och följ tävlingarna på äventyrsbana 2018

Bågarna för ungdomar uppfyller inte kraven i jaktlagen, men de har samma egenskaper som bågar avsedda för jakt.

Bågarna för ungdomar uppfyller inte kraven i jaktlagen, men de har samma egenskaper som bågar avsedda för jakt.
I Sellinge var avståndet till måltavlan vid bågskyttekontrollen cirka tio meter.

I Sellinge var avståndet till måltavlan vid bågskyttekontrollen cirka tio meter.
Vid en av kontrollerna fick deltagarna öva på första hjälpen.

Vid en av kontrollerna fick deltagarna öva på första hjälpen.
Video

Ordna en äventyrsbana med vilttema

1. Samla bekanta som kan hjälpa till med arrangemangen.

2. Planera och kom med idéer på papper.

3. Be markägaren om lov att ordna banan.

4. Ta vid behov upp frågan på din förenings möte.

5. Lämna en anmälan om offentlig tillställning till polisen. Polisen kan också kräva en räddningsplan och göra en inspektion på evenemangsplatsen. Det lönar sig att diskutera med polisen i god tid på förhand, eftersom deltagarna kommer att öva skytte.

6. När tillstånden och planen är klara, gör reklam för evenemanget till exempel på Facebook och i lokaltidningen.

Video