Heli Siitari
Pääkirjoitus

Kevättä rinnassa

Kevät saapuu, ja on metsästysseurojen ja liiton piirien vuosikokousten aika. Meillä liittotoimistolla tämä tietää sitä, että perustelemme olemassaoloamme jäsenistöllemme ja osallistumme aktiivisesti piirien kokouksiin. On tärkeää olla läsnä ja kertoa, mitä teemme suomalaisen metsästyskulttuurin, metsästysseurojen ja jäsentemme hyväksi.

Maaliskuun alkupuolella meillä aloitti uutena viestintäpäällikkö Sari Järvinen. Tervetuloa taloon! Hänen osaavissa käsissään on nyt liiton sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen. Tavoitteenamme on saada lisää näkyvyyttä myös kaiken kansan keskuudessa, ja tätä kautta vaikuttaa metsästyksen hyväksyttävyyteen yhteiskunnassamme. Sarin kädenjälki näkyy varmasti myös Jahti-lehdessä.

Liiton nuorisokampanja on pikkuhiljaa saamassa ilmaa siipiensä alle. Olemme onnistuneet herättämään paljon keskustelua, ja ilahduttavan moni seura on ilmoittanut lähtevänsä mukaan kampanjaamme saadaksemme (metsästys)seurattomat nuoret kohtaamaan seura, joka ottaa heidät jäsenikseen. Meihin on oltu yhteyksissä myös liittyen seurojen sääntömuutoksiin. Liittotoimisto auttaa jäsenseurojaan myös tässä asiassa. Ilahduttavan moni seura harkitsee nuorisoystävällisten sääntöjen käyttöönottoa. Olemme iloisia tästä suunnasta!

Kevät on myös aktiivisen luonnon- ja riistanhoidon aikaa. Vastuullinen metsästäjä jatkaa eläinten talviruokintaa myös metsästyskauden ulkopuolella. Pienpetopyynti jatkuu aktiivisena. Koirat pidetään kytkettynä, jotta luonto saa lisääntymisrauhan. On myös aika suunnitella riistapeltojen perustamista ja sijoittelua. Liiton kaupasta Eräkontista saat monipuoliset ja laadukkaat riistapeltojen siemenet. Riistapeltojen perustaminen palvelee kaikkea luonnon monimuotoisuutta, ei vaan riistaeläimiä. Ne ovat osa kaunista maisemaa. Tätä arvokasta työtä meidän tulisi tuoda vielä enemmän esille: metsästäjä on parhaimmillaan aktiivinen luonnon monimuotoisuuden edistäjä.

Metsästäjäliitto hallinnoi eri tarkoituksiin jaettavia keräysvaroja. Näitä voi anoa myös erilaisiin luonnonhoitotoimenpiteisiin, kuten kosteikon rakentamiseen tai metsästysseuran riistanhoitosuunnitelman tekemiseen ja siihen liittyvien pyyntivälineiden hankintaan. Hakuaika on puolivuosittain, ja seuraava haku päättyy 31.3.2018. Hausta on pyritty tekemään mahdollisimman helppo ja yksinkertainen. Lisätietoja löytyy liiton nettisivuilta.

Aurinkoisia kevätpäiviä – nauttikaa lisääntyvästä valosta!

Toimitus, Jahti–Jakt

Heli Siitari – päätoimittaja, toiminnanjohtaja
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – järjestöpäällikko
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – toimitussihteeri
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – koulutuspäällikkö
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – tiedottaja
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – yhteyspäällikkö
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – koulutussuunnittelija
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Sari Järvinen – viestintäpäällikkö
sari.jarvinen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0068

Henri Mutanen – nuorisovastaava
henri.mutanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0067

Jahti-lehti on Suomen Metsästäjä­liiton jäsenlehti

Toimitus

Suomen Metsästäjäliitto

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Tilaukset

010 841 0050

Ilmoitusmyynti

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Ulkoasu

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digituotanto

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jahti ilmestyy vuonna 2018 kolme kertaa

(maaliskuu, kesäkuu, marraskuu)

Painettu Jahti-lehti ilmestyy viitenä numerona vuodessa

(helmikuu, huhtikuu, elokuu, syyskuu ja joulukuu)

52. vuosikerta

Levikki 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090