Metsästäjäliitto tarjoaa seuroille nuorisoystävälliset mallisäännöt.
Metsästäjäliitto tarjoaa seuroille nuorisoystävälliset mallisäännöt.

Seuratoiminnan uudet vastuunkantajat

Nuoret viihtyvät, kun saavat touhuta omanikäistensä parissa. Tätä ajatusta kannattaa vaalia myös metsästysseuroissa.

Nuorten saaminen harrastuksen pariin on ollut metsästyksen ympärillä käytävän keskustelun kestosuosikki jo pitkään. Monen nuoren osalta seinä on noussut pystyyn seurajäsenyyden jäädessä haaveeksi. Toinen puoli keskustelusta taas on käsitellyt nykymetsästäjien haluttomuutta osallistua seuratoiminnan tehtäviin ja talkoisiin.

Viime aikoina positiivisia tuulia on alkanut puhaltaa, ja yhä useampi metsästysseura haluaa avata oviaan myös niin sanotuille ulkopuolisille nuorille. Mitä seurat voisivat sitten tehdä, että omatoimisen metsästyksen lisäksi nuoret saataisiin mukaan seuratoiminnan pyörittämiseen?

Monesti nuoret viihtyvät seuratoiminnan parissa parhaiten, kun harrastuskavereina on omanikäistä väkeä.Monesti nuoret viihtyvät seuratoiminnan parissa parhaiten, kun harrastuskavereina on omanikäistä väkeä.

Avoin mieli, avoimet ovet ja sääntömuutos

Monen metsästysseuran jäsenistön ikärakenteen painopiste alkaa olla eläkeiän suunnalla. Usein seuran eteen on tehty vuosien saatossa kovasti töitä, ja sen jatkuvuus haluttaisiin turvata.

Aikaisemmin on totuttu siihen, että seuran jäsenistöön on tullut täydennystä oman tuotannon kautta. Oman kylän ja seuran jäsenten lapset ovat nuorentaneet seuran ilmettä, ja heistä on kasvanut uusia seurojen tukipilareita.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, eikä oma tuotanto enää toimi tarvittavalla tehokkuudella. Suomen kansa on kaupungistunut, ja monet lapset asustavat kaupungeissa.

Pyyntiveret virtaavat kuitenkin sakeana myös monen kaupunkilaisnuoren suonissa ja polte jahtiin olisi kova. Näissä nuorissa on seuroille iskun paikka. Avarretaan vähän omaa tajuntaa ja hyväksytään, ettei omalta kylältä tule riittävästi nuoria.

Monipuolinen jäsenistö voi tarjota seuroille uudenlaista voimaa. Nuorilta voi löytyä monenlaista osaamista, vaikka etäisyyksien vuoksi he eivät kaikkiin talkoisiin pääsisikään. Seuralla saattaa olla yhtäkkiä oma lakimies tai tietokonenero. Nämä hyödyt ovat monesti jo ihan rahanarvoisia. Sitä paitsi kyllä sieltä joukosta nousevat ne seuratoiminnan selkärangatkin, kun vaan annetaan mahdollisuus.

Monesti perustellaan, ettei ulkopaikkakuntalaisia voida ottaa, koska heitä ei tunneta. Sitä varten on koejäsenyys. Ylipäätään monella seuralla voi tulla tahtotilasta huolimatta säännöt vastaan ulkopaikkakuntalaisten jäsenten osalta. Kaikki säännöt on kuitenkin tehty muutettavaksi. Metsästäjäliitto tarjoaa seurojen käyttöön esimerkiksi valmiit nuorisoystävälliset mallisäännöt sekä neuvontaa sääntömuutoksen prosessissa.

Kokemusten mukaan uusien jäsenten ottaminen osoittautuu useimmiten hyväksi ratkaisuksi sekä nuorien että seuran kannalta. Nuoret kyllä sulautuvat osaksi seuraa ja sen tapoja, kun vaan saavat siihen mahdollisuuden.

Yhdessä on mukavampaa

Kokemusten mukaan seuraan on parempi ottaa useampi nuori yhtä aikaa. Asiaa voi peilata vaikka urheiluseuratoimintaan, jossa nuoret saavat harrastaa oman ikäistensä kanssa. On luonnollista, että jutut kohtaavat paremmin, kun ikäeroa ei ole kymmeniä vuosia.

Talkootyöt ja riistanhoitotehtävät maistuvat paremmin, kun nuorisoporukalle on annettu omat vastuualueet ja he saavat toteuttaa sen omalla tavallaan. Samalla nuoret kasvavat vastuun ottamiseen. Yhdessä kannattaa toki harrastaa muutenkin.

Nuoria kannattaa kutsua mukaan jahteihin, jolloin oppeja voidaan ammentaa puolin toisin. Digiajan sukupolvi osaa hakea tietoja ja haistella uudet tuulet myös metsästyksen osalta. Esimerkiksi vuosikymmeniä alueella metsästäneet voivat tietää pomminvarmasti, missä alueen ketut liikkuvat, ja samaan aikaan seuran nuorisosiipi on opetellut houkuttelumetsästyksen saloja. Tällainen yhdistelmä voi olla varsin tehokas, ja molemmat osapuolet oppivat uutta.

Kun porukassa on hyvä henki ja kaikkia kohdellaan tasavertaisesti, on myös mukava harrastaa yhdessä.

Nuoret mukaan päätöksentekoon

Vaikutusmahdollisuus metsästysmahdollisuuksiin seuran alueella on varmasti suurin motivaation lähde seuratöihin ja talkoohommiin itse kullakin. Miksi siis nuoret tekisivät tähän poikkeusta?

Nuoret tulisi siis ottaa mukaan heti alusta alkaen. Kaikki eivät välttämättä uskalla aukaista suutaan yleisessä kokouksessa saatikka alkaa väittelemään seuran merkkihenkilöiden kanssa. Nuorten mielipiteitä tulisi kuunnella ja ottaa ne huomioon metsästysjärjestelyistä päätettäessä.

Raikkaat ajatukset tekevät silloin tällöin hyvää itse kullekin. Eikä viisikymmentä vuotta käytössä ollut tapa ole välttämättä se ainoa oikea.

Vastuu opettaa

Nuorille kannattaa antaa vastuuta pikkuhiljaa heidän omat kiinnostuksen kohteensa huomioon ottaen. Kyseeseen voi tulla riistanhoitotehtävät, seuran sivujen päivittäminen tai vaikkapa jonkin alueen loukkupyynnin organisointi. Seuratoiminta ei ole rakettitiedettä, joten tavoille oppii varmasti hyvin nopeasti. Kun oma leiviskä on hoidettu ja nuoret huomaavat, että heidän ideoitaan on kuunneltu, alkaa innokkuutta varmasti löytyä myös vastuullisempiin tehtäviin.

Monissa seuroissa on havaittu hyväksi tavaksi valita hallitukseen nuoria jäseniä. Jokainen voi mielessään verrata tätä tilanteeseen, jossa yksinäinen nuori istuu seuran kokouksessa ja hirvijahdin makkaratulilla hiljaa viikonlopusta toiseen tai vastaavasti muutosehdotukset ohitetaan olankohautuksella. Ei tarvitse pitkään miettiä, mistä johtuu kiinnostuksen puute seuran tehtävien hoitamiseen. Kuunteleminen, avoimuus ja yhteishenki ovat siis päivän sanat.

Nuoret seuraan!

Metsästäjäliiton #nuoretseuraan-kampanjan tarkoituksena on saattaa nuoria kaipaavat seurat ja metsästysmahdollisuuksia kaipaavat nuoret yhteen. Seurat voivat ilmoittaa sivuston kautta ottavansa uusia nuoria seuraan. Metsästäjäliitto tukee seuroja neuvomalla muun muassa sääntömuutosten teossa ja osallistuu sääntömuutoksen kuluihin sekä nuorten liittymismaksuihin. Lisätietoja kampanjasta osoitteesta: https://nuoretseuraan.metsastajaliitto.fi/

Lue lisää kampanjasta seuraavasta jutusta!