Metsästäjäliitto panostaa enenevässä määrin nuorisotoimintaan. Tässä ollaan viimekesäisellä Metso-leirillä Tohmajärvellä.
Metsästäjäliitto panostaa enenevässä määrin nuorisotoimintaan. Tässä ollaan viimekesäisellä Metso-leirillä Tohmajärvellä.

Metsästäjäliiton jäsenyys maksaa itsensä takaisin

Metsästäjäliiton jäsenmaksu ja jäsenyyden hyödyt puhuttavat aina seuroja. Rahalle saa monenlaista vastinetta, ja jäsenille on useita erilaisia etuja.

Metsästäjäliitto toimii metsästäjien edunvalvojana sekä kouluttajana ja metsästysammuntatoiminnan järjestäjänä. Lisäksi liitto panostaa yhä enenevässä määrin nuorisotoimintaan.

Jäseneduista näkyvin on varmaan Jahti-Jakt-lehti, joka tarjoaa runsaasti luettavaa viisi kertaa vuodessa – parin irtonumeron hinnalla. Lisäksi uutuutena on tämä Digi-Jahti, joka siirtyy myöhemmin vain jäsenten luettavaksi.

Vastinetta jäsenmaksulle tuovat myös liiton neuvottelemat alennukset monista tuotteista ja palveluista. Metsästäjäliiton jäsenseurat voivat myös hakea avustusta muun muassa riistanhoitoon ja nuorisotoimintaan Metsästäjäliiton keräysvaroista.

Jahti-lehti on liiton tärkeä jäsenpalvelu ja viestintäkanava.
Jahti-lehti on liiton tärkeä jäsenpalvelu ja viestintäkanava.

Mielipiteet paremmin päättäjien kuuluville

Jäsenyyden kautta mahdollistat metsästäjien tärkeän edunvalvontatyön kotimaassa ja EU-tasolla. Mitä enemmän meitä on, sitä tehokkaammin voimme asioihin vaikuttaa.

EU:n myötä kansainvälisten säännösten merkitys on kaiken aikaa lisääntynyt myös suomalaisessa metsästyksessä. Tästä syystä liitto on aktiivisesti mukana kansainvälisessä edunvalvonnassa pohjoismaisen Nordisk Jägersamvirkenin (NJS) ja eurooppalaisen Federation of Associations for Hunting and Conservationin (FACE) jäsenenä.

Metsästäjäliitto järjestää paljon koulutuksia muun muassa ammuntaan liittyen. Pirjo Mäljä ja Metsästäjäliiton koulutussuunnittelija Jussi Partanen naisten Haulikkoammunnan ABC -kurssilla.Metsästäjäliitto järjestää paljon koulutuksia muun muassa ammuntaan liittyen. Pirjo Mäljä ja Metsästäjäliiton koulutussuunnittelija Jussi Partanen naisten Haulikkoammunnan ABC -kurssilla.

Koulutusta jäsenille ja jäsenseuroille

Metsästäjäliitto tarjoaa monia tapoja saada tietoa metsästykseen, riistaan ja seuratoimintaan liittyvistä asioista. Kysymyksiä voi muun muassa lähettää Jahti-lehden Lakipalstalle sekä Kysymyksiä ja vastauksia -osioon.

Liitto neuvoo puhelimitse seurojaan hankalissa tilanteissa. Lisäksi liitto tuottaa useita julkaisuja, kuten Metsästysseuran käsikirja tai Metsästysammunnan ABC.

Liiton järjestämillä kursseilla pääset kartuttamaan taitojasi metsästyksessä, ammunnassa ja saaliin käsittelyssä sekä riistanhoidossa ja seuratoiminnan pyörittämisessä. Tietyistä maksullisista kursseista jäsenkortti tuo myös varsin mukavan alennuksen.

Koulutuksista ilmoitetaan Jahti-lehdessä, ja voit tiedustella niitä myös omalta piiriltäsi. Liitto helpottaa myös erätaidoista kiinnostuneiden nuorten pääsyä hyvän harrastuksen pariin suosituilla Metso-leireillä.

Parempia riistalaukauksia

Metsästysammuntatoiminta lepää valtaosin liiton harteilla. Monipuolisen harrastuksen parista löydät lähes kaikkiin metsästysmuotoihin sopivia harjoituslajeja.

Aloittelevilla ampujilla on erinomainen tilaisuus kehittää tehokkaasti ampumataitoaan Metsästysammunnan ABC -koulutusten kautta. Tarkimmat voivat päästä kilpailemaan lajin SM-, PM- ja EM-tasoilla asti. Kisoihin voivat osallistua vain Metsästäjäliiton jäsenet.

Metsästysalueiden ja vuokrasopimusten helppoa hallintaa

Belectron ja Metsästäjäliiton yhdessä toteuttama metsästysalueiden hallintajärjestelmä Reviiri on metsästysseurojen käytettävissä. Reviiri helpottaa metsästysvuokrasopimusten laatimista ja hallinnointia sekä tarjoaa reaaliaikaisen kartan alueista jäsenten käyttöön. Kun seuran sopimuskanta on Reviirissä, se näkee vaivatta esimerkiksi lähiaikoina umpeutuvat sopimukset. Käytössä on myös aina ajan tasalla oleva metsästysalueiden kartasto edulliseen vuosihintaan. Järjestelmän avulla metsästysvuokrasopimukset voidaan myös laatia sähköisesti ja tulostaa vuokraajalle myös perinteinen paperiversio.

Näet itsesi ja seuran rajat puhelimesi näytöltä. Samalla pysyt perillä alueista, joissa on metsästysrajoituksia tai -kieltoja (esimerkiksi alueet, joissa vain hirvenpyynti on sallittu).

Vakuutusturvaa vahingon sattuessa

Turvallisen harrastuksen piirissäkin voi sattua haavereita, jotka voivat käydä kukkaron päälle ilman kunnollista vakuutusturvaa. Tämän vuoksi liitto tarjoaa kaikille jäsenseuroille seuratoiminnan vastuuvakuutuksen. Vakuutus korvaa seuratoiminnasta sivullisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. Seurat saavat jäsenyyden myötä myös talkoovakuutuksen, joka kattaa talkootyön ja siihen liittyvien matkojen aikana liiton jäsenille sattuneet tapaturmat. Tällaisia talkoita ovat esimerkiksi riistapeltojen tai hirvitornien rakentamiset.

Lisäksi liiton jäsenseuroilla on alle 20-vuotiaille tarkoitettu nuorisovakuutus. Se on voimassa liiton, piirien ja jäsenseurojen leirien, retkien, metsästysampumaharjoitusten ja -kilpailujen sekä näihin liittyvien matkojen aikana.

Jäsenille on tarjolla myös If Vahinkovakuutusyhtiön henki- ja vahinkovakuutuksista keskittäjäalennuksia. Vakuutusten tarkempiin ehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti, jotta tietää, mitkä kaikki asiat on turvattu.

Tuotteita ja palveluja edulliseen jäsenhintaan

Metsästys vie nykypäivänä harrastajansa usein sangen kauas kotiovelta. Jäsenkortin alennukset kannattaa hyödyntää metsästysmatkoilla ja muutenkin liikkeellä ollessa. Tällä tavoin voi vähentää muun muassa polttoaineen hintaa St1-asemilla ja karsia majoituskuluja useissa hotelleissa ympäri maata.

Liiton oma Eräkontti uudisti hiljattain verkkokauppansa ja pystyy nyt palvelemaan paremmin jäseniä edullisten kampanjatuotteiden ja muiden jäsenetujen kautta. Jäsenkortilla saa myös alennusta lukuisista yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista. Esimerkiksi St1 tarjoaa etua metsästysmajoille tilattavasta lämmitysöljystä, kun tilauksen yhteydessä mainitaan jäsenkortin kääntöpuolella oleva numerosarja.

Liitto neuvottelee jatkuvasti uusien tahojen kanssa, joten jäsenetuja tarjoavien yhteistyökumppaneiden määrä kasvaa kaiken aikaa. Kullakin yhteistyökumppanilla on omat toimintatapansa ja ehtonsa etujen suhteen. Edut ovat usein henkilökohtaisia ja edellyttävät kortin esittämistä tai muita toimenpiteitä jäsenyyden varmistamiseksi. Lisäksi joitakin tuotteita voi olla rajoitetusti. Ajankohtaiset ehdot kannattaa tarkistaa liiton kotisivuilta. Voit myös vinkata meille, mitä etuja haluaisit saada?