Afrikkalainen sikarutto on nopea leviämään ja virus voi elää useita kuukausia erilaisissa olosuhteissa.
Afrikkalainen sikarutto on nopea leviämään ja virus voi elää useita kuukausia erilaisissa olosuhteissa.

Sikarutto – sitkeä ja iso ongelma

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt Euroopassa nopeasti. Villisikakantaa tulisi vähentää ja kaikkien noudattaa huolellisesti annettuja hygieniaohjeita.

Afrikkalainen sikarutto on ollut paljon esillä johtuen sen nopeasta leviämisestä Virossa. Sikateollisuuden edustajat pitävät tautia vakavana uhkana, sillä Suomesta viedään ulkomaille vuosittain 30 miljoonaa kiloa sianlihaa. Taudin saapuessa vienti tyssäisi, ja lihan hinta romahtaisi myös kotimaassa. Aiheesta kertoivat maa- ja metsätalousministeriön seminaarissa EU:n, Viron ja Suomen terveysviranomaiset sekä Suomen sikatalouden ja riistahallinnon edustajat.

Kuolleena löytyneestä villisiasta on tehtävä välittömästi ilmoitus viranomaisille.
Kuolleena löytyneestä villisiasta on tehtävä välittömästi ilmoitus viranomaisille.

Afrikkalainen sikarutto Euroopassa

Franck Berthe Euroopan terveysvirastosta (EFSA) kertoi, että afrikkalainen sikarutto lähti liikkeelle Georgiasta vuonna 2007 ja tuli Venäjän ja Valko-Venäjän kautta EU:hun.

Viron elintarvike- ja eläinlääkintäviraston osastonjohtaja Maarja Kristianin mukaan Viron ensimmäinen villisikatapaus havaittiin syyskuussa 2014. Tämän vuoden marraskuun alkupuolelle mennessä tautialueita oli jo 24, ja tautiin sairastuneita villisikoja oli löydetty 736. Ensimmäinen kotisikatapaus todettiin heinäkuussa 2015. Artikkelin kirjoitushetkellä sikalatapauksia on 18, ja sikoja on jouduttu lopettamaan yli 22 000.

Taudin leviäminen on ollut nopeaa, koska sikalat eivät ole noudattaneet bioturvallisuusohjeita. Villisikojen ja ihmisten levittämää virusta on myös vaikea kontrolloida. Villisikakannat ovat runsastuneet ympäri Eurooppaa, eikä kasvun odoteta hidastuvan. EFSA suosittelee metsästyksen tehostamista, parempaa tiedottamista taudin leviämisriskeistä ja maastoon kuolleiden villisikojen ruhojen välitöntä hävittämistä.

Ruokinta tulisi heidän mukaansa kieltää, koska se lisää villisikojen keskinäistä kanssakäymistä, mutta pienimuotoista ravintohoukuttelua suositellaan. Pelkkä metsästys ei kuitenkaan riitä taudin leviämisen pysäyttämiseen, vaan tarvitaan myös muita keinoja.

Villisikatyöryhmä suosittelee villisikakannan puolittamista Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla.Villisikatyöryhmä suosittelee villisikakannan puolittamista Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla.

Entä, jos tauti leviää Suomeen?

Eviran tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen kertoi, että virus on ongelmallinen, koska se kestää hyvin erilaisia olosuhteita. Se ei kuole pakastamalla, ja se voi elää kuukausikaupalla veressä, ulosteessa ja kudoksissa. Se leviää eläinten suorassa kanssakäymisessä sekä epäsuorasti raa’an lihan ja kypsentämättömän sianruoan välityksellä.

Iso riski taudin leviämiselle ovat tautialueella vierailevat ihmiset. Tästä syystä on tärkeä noudattaa Eviran ohjeistusta metsästysturismin suhteen. Villisian lihaa tai lihajalosteita ei saa tuoda tautialueilta. Paras tapa ehkäistä sikaruton leviämistä sikaloihin on korkea bioturvallisuus.

Maa- ja metsätalousministeriön apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen kertoi, että jos villisikanäytteestä löydetään sikaruttoa, asiasta tiedotetaan välittömästi EU:n viranomaisille ja naapurimaihin. Löytöpaikan ympärille perustetaan myös rajoitusalue. Siat on sen jälkeen pidettävä sisällä tai eristettävä muutoin luonnonvaraisista villisioista.

Villisianlihan, sianlihan ja sianlihavalmisteiden lähettäminen rajoitusalueelta pääsääntöisesti kielletään. Tartuntatilan siat lopetetaan, ja ruhot hävitetään. Tila desinfioidaan, ja saastuneet tarvikkeet puhdistetaan tai hävitetään. Tiloille korvataan eläinten ja tarvikkeiden arvo harkinnanvaraisesti ja maksimissaan 75 prosenttia.

Rajoitusalue voidaan purkaa aikaisintaan kolme kuukautta sikojen lopettamisesta – ja jos tartunta on todettu villisioissa – aikaisintaan kaksi vuotta viimeisestä tapauksesta.

Metsästäjät taudin torjunnassa

Riistapäällikkö Erkki Kiukas esitteli maa- ja metsätalousministeriön villisikatyöryhmän ehdotuksia taudintorjuntaan. Villisikakanta tulisi työryhmän mielestä puolittaa Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla ja pitää tällä tasolla niin pitkään kuin taudin leviäminen uhkaa. Villisikoja tulisi työryhmän mukaan ruokkia vain houkuttelutarkoituksessa. Ruokintapaikat tulisi sijoittaa vähintään viiden kilometrin – mielellään kymmenen kilometrin – päähän lähimmästä sikalasta. Siantuotannon parissa toimivien tulisi pidättäytyä villisian metsästyksestä.

Villisian metsästäjien ja tautialueilla muuten matkailevien on tärkeää huolehtia hygieniasta. Jahtimatkoja sikaruttoalueille tulisi välttää. Jos sinne kuitenkin menee, varusteet tulee puhdistaa ja desinfioida heti matkan jälkeen.

Sama koskee myös sitä, jos on Suomessa ollut kontaktissa kuolleena löytyneeseen tai oireilevaan villisikaan. Varusteet on ensin puhdistettava irtoliasta ja pestävä, minkä jälkeen niitä tulee pitää yli +60 °C:n lämpötilassa vähintään 30 minuuttia tai käsitellä sopivalla desinfiointiaineella (esimerkiksi Virkon S 1 % tai hypokloriitti 2 % laimennoksena).

Myös koira ja sen varusteet tulee puhdistaa ja desinfioida. Villisian lihaa tai lihajalosteita ei tule tuoda maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Kukaan meistä ei varmaan halua tulla tunnetuksi henkilönä, joka toi sikaruton Suomeen.

Edistä taudin ennaltaehkäisyä

Taudin havaitsemisen kannalta on tärkeää seurata villisikoja ja niiden oirehtimista. Ilmoita maastosta löydetystä kuolleesta tai ennen ampumista oireilleesta villisiasta kunnaneläinlääkärille, läänineläinlääkärille tai Eviraan. Anna seuraavat tiedot:

  • löytöpaikan koordinaatit

  • kunta ja aluehallintovirasto

  • löytäjän/ampujan nimi ja yhteystiedot

  • sian sukupuoli ja arvio iästä

  • arvio alueen villisikakannan koosta

  • ennen ampumista todetut oireet/kuolleena löydetyn ruhon tila

Evira toivoo myös näytteitä metsästetyistä villisioista. Näytteistä maksetaan 40 euron palkkio. Näytteidenoton ohjeistusta saa paikallisesta riistanhoitoyhdistyksestä.