Mården är mycket duktig på klättra.
Mården är mycket duktig på klättra.

Mården – ett mångsidigt jaktbyte

Mården är ett intressant och utmanande vilt. Spårningsjakt med en skällande spets är kanske den mest uppskattade jaktformen, men i snötäckt terräng kan man spåra mården även utan hund. Sax och fälla är också användbara redskap för den som vill minska det lokala mårdbeståndet.

Mården smiter blixtsnabbt ut ur sin håla under ett stenblock och försvinner på andra sidan vintervägen innan jag ens har hunnit höja geväret, så jag låter bli att skjuta och svär för mig själv över min bristande koncentration. Jag ropar till min kompis på andra sidan stenen att mården redan stack iväg, och efter ett kort och något frustrerat ögonkast sätter han sin spets på mårdens färska spår.

Vi samlar ihop våra grejer och drar efter hunden på skidor. Vi åkte ut redan tidigt på morgonen för att följa mårdens spår från natten, eftersom marssolen smälter skaren på dagen och det blir jobbigt att skida framåt eftermiddagen. Redan nu börjar snön ställvis fastna under skidorna, men om man låter skidan glida över hård skare får man fortfarande upp farten.

Efter en stund på skidor hör vi ett lovande skall från spetsen – alldeles i närheten vårt jaktområdes gräns. Vi undrar smått om mården redan har hunnit över gränsen, men när vi närmar oss kan vi konstatera att den fortfarande befinner sig på lovlig mark. Vi stannar, gör gevären redo och smyger sakta fram de sista tiotal metrarna i skydd av en grandunge.

Vi går runt skallplatsen på båda sidor och jag är först med att upptäcka mården nära toppen av en gran. Jag höjer geväret, och efter skottet faller mården i ett moln av snökristaller rakt ner i gapet på spetsen. Min kamrat skyndar fram till sin hund för att få tag på bytet. Efter att ha klappat om hunden lägger vi mården i en ryggsäck och skyndar tillbaka mot bilen innan skidåkningen förvandlas till en klibbig promenad.

En hund kan lokalisera en mård till ett litet område. Kölddagar vilar mården ofta i en jordhåla.
En hund kan lokalisera en mård till ett litet område. Kölddagar vilar mården ofta i en jordhåla.

Mården gömmer sig i hålor

Mårdjakt är en intressant och utmanande hobby. Aktiv mårdjakt genom spårning kräver god kondition och tålamod. En ivrig spårhund underlättar arbetet betydligt, men det är inte absolut nödvändigt att spåra med hund.

Mården använder ofta ett ekorrbo eller en spillkråkas hål för sin dagvila. När man får ut den ur gömstället behövs bara ett bra skott för att fälla bytet. I allmänhet är det lätt att få ut mården ur ett ekorrbo, men i en spillkråkas hål kan den ligga och ruva rätt länge.

När kölden är mycket hård gömmer sig mården ofta i en håla under jord. Hålan finns oftast i en dikesren, under en stor gran eller under ett stenblock. Av dessa är en håla på blockmark den överlägset svåraste platsen och utan en duktig hund kan man få se sig besegrad.

Med sitt goda luktsinne och sin hörsel kan en hund lokalisera mården till ett litet område, så att det blir litet lättare att få fram mården genom att krafsa i hålorna under stenblock med en käpp eller ett särskilt verktyg för ändamålet.

Även i det fallet är det bra att spänna ett finmaskigt nät vid markytan i mårdens förmodade flyktriktning för att sätta stopp för flykten, eller ha en kamrat som står redo i närheten. Utan en hund kan en mård som har lyckats smita iväg söka sig till en plats som gör det praktiskt taget omöjligt att få fram den på nytt. En hund får däremot ofta mården att klättra upp i ett träd.

En mård kan ibland gå i en mårdhundsfälla, om betet är tillräckligt lockande. Jaktsäsongen på mård är 1.11–31.3.
En mård kan ibland gå i en mårdhundsfälla, om betet är tillräckligt lockande. Jaktsäsongen på mård är 1.11–31.3.

Fångst med fällor och saxar

Mården kan röra sig tiotals kilometer under sina nattliga färder, så ljuset under vinterdag räcker inte alltid till för att spåra upp den. Om konditionen och tidsåtgången inte tillåter långa spårningar, kan man också fånga mård i fällor eller saxar som dödar omedelbart.

Levandefångstfällor måste man kontrollera dagligen, vilket är tidskrävande. Med saxar som dödar omedelbart kan man däremot fånga mård om man hinner kontrollera saxarna en gång i veckan eller varannan vecka.

Effektiv saxfångst ger ett bra byte bara man vet något om var mården rör sig. Mården använder gärna samma rutter år efter år, även om området råkar få nya invånare. Det hjälper att känna till terrängen och kunna tolka naturen.

Som bete duger nästan vilka viltrester som helst, från älglungor till inälvor från hönsfåglar. Det måste finnas så mycket bete att det säkert luktar och lockar till sig mården på långt avstånd. Också skogssorkar och näbbmöss kan vara intresserade av betet och snabbt plocka åt sig en liten bit.

Det lönar sig att placera fällor så att de döljs av snön så fort det snöar. Vindfällen, stora stenblock och klippkanter är utmärkta platser för fällor. Med markägarens tillstånd kan man bygga en särskild bro för fällan av två små slanor mellan träden. Mården är en så duktig klättrare att den klarar av att ta sig till fällan oberoende av var den är placerad.

Ett annat bra alternativ är en fälla av holkmodell i ett träd, eftersom den håller kvar mården bättre än traditionella fällor. Mården undersöker gärna alla hålor i träden och holkar i skogarna inom sitt revir regelbundet i hopp om att hitta ägg eller fåglar, så en sax i en holk är ett utmärkt sätt att få tag på en mård.

Med viltkamera har jag spelat in en video av en mård som smiter in i en holk där en knipa ruvar och dödar honan inne i holken. Sedan flyttar den både knipan och äggen från holken till ett bättre gömställe inför vintern och hungriga tider.

Mården är ett uppskattat byte och djuret med sin vinterpäls är värdefullt i många bemärkelser. Skinnet är ett utmärkt material för pälsverk och pälshandlare betalar bra för mårdskinn.
Mården är ett uppskattat byte och djuret med sin vinterpäls är värdefullt i många bemärkelser. Skinnet är ett utmärkt material för pälsverk och pälshandlare betalar bra för mårdskinn.
Mård fångas också i fällor och med saxar som dödar omedelbart.Mård fångas också i fällor och med saxar som dödar omedelbart.