Öga med normal brytning.
Öga med normal brytning.

Med glasögon eller utan?

Synen kan korrigeras

Synen är en jägares viktigaste sinne. En bra syn är nödvändig för en jägare med tanke på både jaktbytet och säkerheten.

När ljuset är bra kan man klara sig med sämre syn, men också en liten försämring av synskärpan framhävs när förhållandena är mindre fördelaktiga. Till och med jägare med utmärkt syn har ofta problem med sikten i dimma, skymning, snöfall eller situationer med låg kontrast (en vit hare i ett snöigt landskap eller en älg i en mörk grandunge).

För ålderssynta jägare har de senaste åren förändrat synkraven, eftersom det numera behövs mer närsyn (mobiltelefon, hundpejl, GPS, surfplatta) än under tidigare år. I den här artikeln går vi igenom de vanligaste brytningsfelen och metoderna för att korrigera dem.

Öga med normal brytning.Öga med normal brytning.

Så här skapas en skarp bild

Med tanke på seendets fysiologi är det ändamålsenligt att dela in jägarna i två grupper: över 40-åringar och under 40-åringar. Den här indelningen används för att en person under 40 år har en mer mångsidig syn utan hjälpmedel, eftersom ögat (linsen) klarar av att ändra styrka, det vill säga fokusera så att bilden blir skarp.

Ögonen hos en person under 40 år kan naturligtvis också ha samma brytningsfel (närsynthet, översynthet eller astigmatism) som en äldre persons ögon, men med en korrigering av det grundläggande brytningsfelet fungerar synen både på nära håll och på avstånd.

Ögat fungerar som en kamera, där bilden framför linsen reflekteras genom ett linssystem till filmen. Linssystemet fokuserar bilden så att den blir skarp på filmen. Samma sak sker också i ögat, där näthinnan i ögonbottnen fungerar på samma sätt som filmen, medan hornhinnan och linsen fungerar som kameralinsen. Hornhinnan står för 2/3 av brytningen och linsen för 1/3 av de cirka 60 dioptrier som behövs.

Närsynt öga.Närsynt öga.

Närsynthet

Med ett närsynt öga kan man inte se skarpt på långt håll. Bilden blir fokuserad framför näthinnan i stället för på den.

Den skarpa bilden förflyttas till rätt plats med en minuslins. Det positiva med närsynthet är att en närsynt person ser bra på nära håll. Hur långt en närsynt person ser beror på hur svår närsyntheten är. Närsyntheten kan vara till nytta för en närsynt person, om styrkan råkar vara lämplig för synen på nära håll.

Översynt öga.Översynt öga.

Översynthet

Hos en översynt person fokuseras bilden bakom näthinnan, det vill säga ögat är för kort eller har för liten brytningskraft.

Skärpan justeras med en pluslins. En ung översynt person kan själv förbättra skärpan genom att använda linsen, det vill säga se både på nära håll och på avstånd, men för skarp syn krävs att ögat ständigt anpassar sig.

Senare i livet kan anpassningen kännas jobbig och i något skede går det inte längre att klara av den. Då blir bilden först suddig på nära håll och senare också på långt håll. En ung översynt person klarar sig med enkelslipade plusglasögon. Man använder då ögats egen förmåga att skapa plusstyrka på nära håll och låter ögat slappna av för att se på långt håll.

Utöver översyntheten kan ögat också ha astigmatism, som inte ens en ung person kan kompensera utan glasögon eller kontaktlinser.

Astigmatism

Astigmatism innebär att ögat bryter bilden korrekt i vågrätt riktning men inte i lodrätt led, vilket gör bilden uttöjd och suddig. Astigmatism korrigeras med en cylindrisk lins.

Ålderssynthet

Hos en person över 40 år har linsen förlorat så mycket av sin elasticitet att det inte längre går att fokusera på nära håll, eller känns tungt och kan anstränga ögonen och ge huvudvärk. Problemet kallas ålderssynthet och det korrigeras oftast med plusglasögon.

Om glasögonens styrka justeras så att bilden är skarp på läsavstånd ser man inte skarpt på långt håll. Personer med ålderssynthet använder ofta glasögon med progressiva linser, där bilden är skarp på långt håll genom linsens övre del och skarp på nära håll genom den nedre delen av linsen. Ålderssynthet kan också korrigeras med progressiva kontaktlinser, där idén är densamma som i glasögon med progressiva linser.

Glasögon

Med hjälp av glasögon kan man korrigera närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Fördelar med glasögon för en jägare är att de skärper synen, men också att de skyddar mot vind och köld samt mot att få grenar i ögonen.

Nackdelar är att glasögon lätt blir immiga och våta. För en person som inte är van att ha glasögon stör också skuggan av bågarna i kanterna av synfältet. När man har haft glasögon länge märker man inte skuggorna.

Progressiva linser som är avsedda att korrigera ålderssynthet kan också göra det svårt att röra sig i ojämn terräng, eftersom man använder den nedre delen av linserna till att titta på marken som då är suddig, vilket gör det svårt att bedöma avstånd. Progressiva linser orsakar dessutom en förvrängning av bilden när man tittar snett nedåt. En person som har använt progressiva linser länge vänjer sig vid att vända huvudet så att förvrängningen av bilden inte stör.

Kontaktlinser

Kontaktlinser är ett bra alternativ för många jägare, och de kan användas till att korrigera alla brytningsfel. Eftersom kontaktlinsen ligger mot ögats yta är bildkvaliteten ofta bättre än med glasögon, och man störs inte av skuggan från bågarna. För personer med ålderssynthet finns det progressiva kontaktlinser. Man kan också korrigera närsynthet på bara ena ögat.

Kontaktlinser passar ändå inte alla. Mycket torra ögon kan irriteras av kontaktlinser, och det kan till och med leda till att en lins faller ur ögat. Användaren behöver också öva sig i att använda kontaktlinserna.

Ögonoperationer

Laseroperation

Brytningsfel kan korrigeras med flera operationsmetoder. Den vanligaste metoden är att behandla ögats hornhinna med laser (SMILE eller femtolasik).

Laseroperationen passar särskilt bra för unga personer, som får skarp syn på långt håll med hjälp av laser. När inget brytningsfel finns görs synen skarp med hjälp av en lins. För en stor del av alla som opererats är synen bättre utan glasögon efter operationen än den var med glasögon eller linser före operationen.

För personer med ålderssynthet är valet av operationsmetod inte lika enkelt. Om man gör bilden skarp på långt håll på båda ögonen, ser personen inte på nära håll utan glasögon. Personer över 40 år opereras därför med laser så att de ser skarpt på nära håll med det ena ögat och på långt håll med det andra. Skarp syn med ena ögat går naturligtvis inte att jämföra med en skarp bild med båda ögonen, men för många fungerar monovisionen tillräckligt bra, så att de inte behöver använda glasögon.

Linsoperation

För personer över 50 år är linsoperation ett beaktansvärt alternativ till laseroperation. Vid linsoperation används samma teknik som vid kataraktoperation, det vill säga den opererades egen lins avlägsnas och han eller hon får istället en konstgjord intraokulär lins. Med hjälp av intraokulära linser kan man göra monovision på samma sätt som ovan eller operera in en progressiv lins som gör bilden skarp både på nära och långt håll.

Hela 80–90 procent av personer som har progressiva intraokulära linser använder aldrig glasögon. För en jägare begränsas nyttan av att ljuset med progressiva linser fördelas i närfokus och fjärrfokus, vilket gör att en del av ljuseffekten går förlorad. I klart dagsljus märks ingen skillnad, men i skymning är progressiva linser inte lika effektiva som enkelslipade.

I mörker kan progressiva linser också ge problem som ringar eller fasetter kring ljuskällor. För ålderssynthet finns alltså ingen perfekt lösning med glasögon eller utan.

Öga med katarakt.Öga med katarakt.

Ögonens hälsa

Utöver brytningsfelen kan synen också försämras av flera ögonsjukdomar. Den vanligaste är katarakt, som innebär grumling av ögats lins.

Katarakt är egentligen ingen sjukdom, utan en åldersförändring i linsen som kan jämföras till exempel med grånande hår, och som väntar alla i något skede av livet. Katarakt behandlas kirurgiskt.

För jägare är en fördel med behandlingen att ögats brytningsförmåga nollas i samband med operationen. Under operationen kan man ändra brytningsförmågan hos en person som tidigare använt glasögon så att behovet av glasögon minskar eller försvinner helt och hållet.

Ögonens hälsa är en säkerhetsfråga för jägare. Flera ögonsjukdomar ger inga symptom, men kan trots det behandlas eller förebyggas. Därför är det viktigt att besöka ögonläkare för att kontrollera synen regelbundet efter att man fyllt 40 år.

Författarens berättelse

Jag var själv en närsynt jägare, det vill säga att objekt på mer än en halv meters avstånd var suddiga utan glasögon. Utan glasögonen skulle jag inte ha sett ens en hel flock av orrar uppflugna i ett träd 50 meter bort. Jag kunde alltså inte ens tänka mig att jaga utan glasögon eller kontaktlinser.

Jag jagade länge med antingen glasögon eller kontaktlinser. Med kontaktlinserna var synen utmärkt, men jag hade problem med torra ögon. Dessutom började linserna ofta skava med tiden och särskilt vid torrt och kallt väder kunde en lins lätt falla ur ögat.

Jag började jaga allt mera med glasögon, men i takt med att jag blev äldre och lade på mig mera vikt förvärrades problemet med immiga glasögon. De immade nästan alltid igen när jag skulle iväg efter ett älgskall, trots att jag försökte ta det lugnt.

Med immiga glasögon under en älgjakt i november fattade jag beslut om att låta göra en laseroperation. Min närsynthet korrigerades med en femtolasikoperation 2010. Beslutet var ett av mina bästa någonsin. Nu kan jag inte ens tänka mig att jaga med glasögon. Min syn är bättre än med glasögon före operationen, och frihetskänslan av att inte behöva använda glasögon är fortfarande stark. Efter operationen började jag orientera som en ny hobby och spela ishockey på nytt, eftersom de här hobbyerna kändes helt annorlunda utan glasögon.