Jägarförbundet satsar allt mer på ungdomsverksamheten. Här är ungdomar på förra sommarens Metso-läger i Tohmajärvi.
Jägarförbundet satsar allt mer på ungdomsverksamheten. Här är ungdomar på förra sommarens Metso-läger i Tohmajärvi.

Medlemskap i Jägarförbundet återbetalar sig

Föreningarna pratar ständigt om Jägarförbundets medlemsavgift och nyttan med medlemskapet. Man får valuta för pengarna på många sätt och medlemmarna får flera olika förmåner.

Jägarförbundet verkar som jägarnas intressebevakare och utbildare samt bedriver jaktskytteverksamhet. Förbundet satsar också allt mer på ungdomsverksamheten.

Den mest synliga medlemsförmånen är säkert tidskriften Jahti-Jakt, som bjuder på rejält med läsning fem gånger om året – till priset av ett par lösnummer. En nyhet är också webbtidskriften Digi-Jakt, som senare kommer att vara tillgänglig endast för medlemmar.

Valuta för medlemsavgiften får man dessutom genom att utnyttja de rabatter som förbundet har förhandlat fram på många produkter och tjänster. Jägarförbundets medlemsföreningar kan också ansöka om bidrag för bland annat viltvård och ungdomsverksamhet ur Jägarförbundets insamlade medel (information på finska).

Tidskriften Jakt är en viktig medlemsförmån och kommunikationskanal för förbundet.
Tidskriften Jakt är en viktig medlemsförmån och kommunikationskanal för förbundet.

Åsikter lättare fram till beslutsfattarna

Genom medlemskapet bidrar du till det för jägarna viktiga arbetet som intressebevakare i hemlandet och inom EU. Ju fler vi är, desto mer effektivt kan vi påverka.

Via EU har de internationella bestämmelsernas betydelse hela tiden ökat också inom jakten i Finland. Därför är förbundet aktivt med i den internationella intressebevakningen i egenskap av medlem i samarbetsorganisationen Nordisk Jägersamvirke (NJS) och det europeiska förbundet Federation of Associations for Hunting and Conservation (FACE).

Jägarförbundet ordnar många kurser, bland annat med anknytning till skytte. Pirjo Mäljä och Jägarförbundets utbildningsplanerare Jussi Partanen under skyttekursen Haulikkoammunnan ABC för kvinnor.Jägarförbundet ordnar många kurser, bland annat med anknytning till skytte. Pirjo Mäljä och Jägarförbundets utbildningsplanerare Jussi Partanen under skyttekursen Haulikkoammunnan ABC för kvinnor.

Utbildning för medlemmar och medlemsföreningar

Jägarförbundet erbjuder många sätt att få information om frågor med anknytning till jakt, vilt och föreningsverksamhet. Man kan skicka frågor till kolumnen Lakipalsta eller sidan med frågor och svar i tidskriften Jakt.

Förbundet ger råd per telefon när någon av medlemsföreningarna har råkat i en besvärlig situation. Förbundet producerar också flera publikationer (på finska), såsom Metsästysseuran käsikirja eller Metsästysammunnan ABC.

Förbundets kurser (information på finska) erbjuder tillfälle att förbättra dina färdigheter i fråga om jakt, skytte och hantering av jaktbyte, samt viltvård och föreningsverksamhet. Medlemskortet ger också rejäl rabatt på kursavgiften för vissa avgiftsbelagda kurser.

Information om kurserna får du i tidskriften Jakt eller från ditt eget distrikt. Förbundet ger också ungdomar som är intresserade av vildmarkskunskap möjlighet att pröva på en utmärkt hobby på de populära Metso-lägren (information på finska).

Bättre jaktskytte

Jaktskytteverksamheten (information på finska) bedrivs till största delen av förbundet. Den mångsidiga hobbyn erbjuder träningsgrenar som lämpar sig för nästan alla jaktformer.

Nybörjare får ett utmärkt tillfälle att utveckla sin skjutskicklighet på ett effektivt sätt under jaktskyttekurserna Metsästysammunnan ABC. De mest träffsäkra kan få tävla i grenen på FM-, NM- och EM-nivå. Endast Jägarförbundets medlemmar kan delta i tävlingarna.

Enkel hantering av jaktområden och arrendeavtal

Belectros och Jägarförbundets system för hantering av jaktområden Reviiri är tillgängligt för jaktföreningarna. Reviiri gör det enkelt att ingå och administrera jaktarrendeavtal samt erbjuder en karta över områdena i realtid, som medlemmarna får använda. När föreningens avtal finns i Reviiri är det lätt att se till exempel vilka avtal som håller på att gå ut. Det finns också en aktuell karta över jaktområdena, som är tillgänglig till ett förmånligt årligt pris. Systemet gör det möjligt att ingå jaktarrendeavtal elektroniskt och skriva ut en traditionell papperskopia av avtalet till arrendegivaren.

Du ser din egen position och föreningens gränser på mobiltelefonens skärm. Samtidigt håller du reda på områden där det råder jaktbegränsningar eller -förbud (till exempel områden där man endast får jaga älg).

Försäkring ifall olyckan är framme

Olyckor kan ske även med en trygg hobby, och utan ordentligt försäkringsskydd kan det bli en dyr affär. Därför erbjuder förbundet alla medlemsföreningar en ansvarsförsäkring för föreningsverksamheten (information på finska). Försäkringen ersätter person- och lösöresskador som har orsakats utomstående i samband med föreningsverksamheten. Medlemskapet ger också föreningarna en talkoförsäkring (information på finska), som täcker olyckor som orsakats förbundets medlemmar i samband med talkoarbete och tillhörande resor. Det kan gälla exempelvis talkoarbete för att anlägga en viltåker eller bygga älgtorn.

Förbundets medlemsföreningar har dessutom en ungdomsförsäkring (information på finska) för medlemmar under 20 år. Den gäller under förbundets, distriktens och medlemsföreningarnas läger, utflykter, jaktskytteövningar och -tävlingar samt under tillhörande resor.

Medlemmar erbjuds också rabatt på If Skadeförsäkringsbolags liv- och skadeförsäkringar. Det är viktigt att alltid bekanta sig omsorgsfullt med försäkringsvillkoren, så att man vet vad man har försäkrat.

Produkter och tjänster till förmånligt medlemspris

Jakt som hobby för numera ofta jägaren långt från hemmets dörr. Kom ihåg att utnyttja medlemskortets rabatter (information på finska) när du är ute på jaktresa eller annars är på väg någonstans. Med kortet kan du minska bränslekostnaderna genom att tanka på St1-stationer eller få rabatt på inkvarteringen på många hotell runt om i landet.

Förbundets egen butik Eräkontti (på finska) förnyade nyligen sin webbshop och kan nu bättre betjäna medlemmarna med förmånliga kampanjprodukter och andra medlemsförmåner. Med medlemskortet får du också rabatt på många samarbetsparters produkter och tjänster. Exempelvis St1 erbjuder rabatt på eldningsolja som beställs till jaktstugor, om du uppger sifferserien på baksidan av medlemskortet i samband med beställningen.

Förbundet förhandlar hela tiden med nya aktörer, så antalet samarbetsparter som erbjuder medlemsförmåner ökar ständigt. Varje samarbetspart har sin egen praxis och egna villkor i fråga om förmånerna. Förmånerna är ofta personliga och kräver att du visar upp medlemskortet eller bekräftar ditt medlemskap på något annat sätt. Det kan också finnas ett begränsat antal av vissa produkter. Det lönar sig att kontrollera aktuella villkor på förbundets webbplats. Du kanske också kan ge oss tips om vilka förmåner du önskar?