Lauri Kontro
Lauri Kontro
@ laurikontro
Från ordföranden

Undvik den dödliga souveniren

Vildsvinet är en ny bekantskap som säkrast påträffas i närheten av östgränsen.

Tiderna förändras dock. Vildsvinet sprider sig i hela Finland i rask takt. När vintrarna blir varmare och det finns tillräckligt att äta i skogarna, är förhållandena gynnsamma för vildsvinets spridning. Som i allmänhet i fråga om vilt går även åsikterna om vildsvinet isär. Somliga anser att den nya villebrådsarten inte alls behövs, utan att man borde försöka utplåna vildsvinsbeståndet helt och hållet. Andra anser att arten kompletterar Finlands vilda natur.

Hur som helst så går det inte att hindra vildsvinet från att komma till Finland, men beståndet kan regleras. Det kräver planering av jakten på lång sikt.

I vildsvinets kölvatten anländer just nu också ett svårt problem: sjukdomen afrikansk svinpest eller ASF. Svinpesten kom till Europa för några år sedan i förorenat foder. Sjukdomen spred sig från Georgien via Ryssland, Vitryssland, Polen, Litauen, Lettland och Estland.

Situationen är problematisk i vårt grannland Estland. Det finns svin som smittats av viruset i nästan hela landet. Flera svingårdar har tvingats stänga när viruset har smittat också produktionsdjuren.

Estland har varit finländska vildsvinsjägares favoritmål. Situationen är emellertid nu så allvarlig, att det är skäl att undvika jaktresor till Estland. Viruset sprids mest effektivt av människan. Viruset kan spridas över gränsen på stövlar, kläder eller bilar. Följderna är mycket allvarliga om viruset sprids till Finland.

Ta inte risken att föra in viruset i Finland som en souvenir från din resa. Det är bäst att glömma jaktresor till områden där svinpest förekommer.

Numera är Sverige ett tryggt och bra resmål för vildsvinsjakt. I Sverige fäller man hela 100 000 vildsvin årligen. I vårt västra grannland finns många utmärkta tillfällen till jakt och det lönar sig att lära av svenskarnas erfarenheter. Snart finns tillfälle att jaga vildsvin också hemma i Finland. Vildsvinsbeståndet är redan stort. Det är bäst att jaga dem här.

Alla sjukdomar avtar så småningom, så också den här. I Estland gör man sitt bästa för att stoppa spridningen av sjukdomen. När läget är bättre kan man åka till Estland igen.