Nyheter

Saltade skinn – en ny metod för att ta vara på pälsar

En praktisk metod har utvecklats för att ta vara på och utnyttja pälsar från små rovdjur. Med hjälp av den här metoden är hela bearbetningen fram till försäljningen av skinnen snabb och enkel. Som bonus får jägaren dessutom en rimlig ersättning för besväret.

Den här nya metoden, som kallas att ”salta skinn”, stöder Jägarförbundets vision angående att använda ett byte så omsorgsfullt som möjligt på ett etiskt sätt. Främmande rovdjur kan på det här sättet skapa konkret nytta i vilthushållningen, vilket är till fördel för alla parter.

Se våra instruktionsvideor på Jägarförbundets webbplats, som visar hur man saltar skinn steg för steg. De fyra korta videorna lär ut allt man behöver veta om metoden. Jägarförbundet har producerat videorna i samarbete med Erätukku och Modifur. Se också Jägarförbundets kurskalender för information om när det ordnas kurser i hur man saltar skinn i ditt distrikt.

Ere Grenfors

Video: Finlands Jägarförbund

Under den beståndsvårdande vargjakten fälldes 43 vargar

Den beståndsvårdande vargjakten inleddes lördagen den 23 januari och avslutades söndagen den 21 februari. Under jaktperioden fälldes 43 vargar. Antalet beviljade licenser var 46, så tre av licenserna användes inte. Det här är det andra året av ett försök med beståndsvårdande vargjakt. Det första året fälldes 17 vargar. Nästa steg är att analysera verkningarna av jakten och fatta beslut om försöket ska fortsätta. Jägarförbundet hoppas att försöket ska etableras som praxis, eftersom beståndsvårdande jakt är det enda sättet att bevara vargens naturliga skygghet och hålla beståndet på en vettig nivå.

Naturresursinstitutets (Luke) officiella uppskattning av beståndet borde publiceras strax efter den beståndsvårdande jakten. På Finlands Viltcentrals webbplats kan du läsa mera om vargbytet. Luke uppdaterar tabellen med information om vargarna, när de fällda individerna har undersökts.

Kai Tikkunen

Folk strömmade in till vargdiskussionskvällen på Maukkulan Mustikkamäki den 30 januari 2016. Det fanns 150 platser och varenda plats fylldes. En del stod ute i hallen och andra vände om då det inte fanns plats för alla. Mest ville man prata om oron för sin egen, barnens och husdjurens säkerhet samt om myndigheternas åtgärder. Bild:Johanna Heikkilä
Folk strömmade in till vargdiskussionskvällen på Maukkulan Mustikkamäki den 30 januari 2016. Det fanns 150 platser och varenda plats fylldes. En del stod ute i hallen och andra vände om då det inte fanns plats för alla. Mest ville man prata om oron för sin egen, barnens och husdjurens säkerhet samt om myndigheternas åtgärder. Bild:Johanna Heikkilä

Störtflod av frågor vid varggränsen i Ilomants

I Norra Karelen sökte man svar på vargsituationen med lokala krafter och alla bjöds in till en öppen diskussion. Evenemanget ordnades av jägaren Jenni Pesu från Ilomants.

– Antalet vargar och avsaknaden av skygghet för människan stör alla aktiviteter, men särskilt jakten. Förr tog jag min stövare och gick ut på harjakt med min pappa efter jobbet. Nu gör vi inte det längre, beklagar sig Pesu.

Särskilt stor skada gör vargar som rör sig ensamma eller parvis.

– Antalet sådana individer borde också ingå i uppskattningarna av beståndet, konstaterade Ari Turunen, rovdjurskontaktperson i Ilomants.

– Lukes uppskattning av vargbeståndet står klar i sin helhet i slutet av februari och där beaktas de observationer som jägarna har registrerat i Tassu, försäkrade forskningsdirektör Vesa Ruusila, som var närvarade vid mötet.

Riksdagsledamöterna tog hetsigt ställning i frågan under det öppna evenemanget. Hannu Hoskonen (cent.) anförde klagomål hos riksdagens justitieombudsman över Naturresursinstitutets tjänstemäns handlande. Han vill att man utreder vart jägarnas vargobservationer försvinner.

Kari Kulmala (sannf.) tog fasta på det hot som vargarna utgör och minskningen av skadorna.

– Antalet fall där vargar har vandrat in på gårdar i Norra Karelen har enligt datasystemet Tassu tiodubblats på ett par år. Hälften av alla hundar som dödats av vargar har rivits på den egna gården. Som jag ser det behövs en jaktsäsong på varg och antalet individer måste halveras, betonade Kulmala.

Johanna Heikkilä

Yrjö Laakkonen och jaktföreningarna samarbetar

Affärsmannen och storbonden Yrjö Laakkonen från Joensuu inleder en ny typ av samarbete med de jaktföreningar som har arrenderat jakträtt på hans marker. Ett syfte med samarbetet är att beakta viltets levnadsförhållanden i bruket av ekonomiskogar.

Med anknytning till detta arbetar jaktföreningarna bland annat med att kartlägga tjäderns spelplatser i Laakonens skogar, så att de kan antecknas i skogsbruksplanerna och beaktas vid avverkning.

Jägarna markerar också hönsfåglarnas bon på platser där man ska inleda jordbearbetningsprojekt. Jaktföreningarna utför sitt normala viltvårdsarbete och förebygger älg- och bäverskador.

Föreningarna får röja skogsvägarnas kanter och dikesrenar samt vid behov bygga jakttorn på platser där man inte behöver röja siktgator. Föreningarna kan utföra mindre skogsvårdsarbeten i Laakkonens skogar och sköter bland annat förröjning och plantering mot ersättning. Samarbetet omfattar också underhåll och plogning av skogsvägarna vid behov. Inget arrende tas ut för arrendeavtalen.

– I många länder i Europa har jakt och skogsvård slagits samman till viltskogsbruk. Det är möjligt och till nytta också i Finland, motiverar Yrjö Laakkonen den nya samarbetsmodellen.

– I framtiden beaktas viltets habitat på allvar i skogsbruksplanerna för Laakkonens skogar, och även jaktarrendeavtalen ingår nu i planerna, säger skogsbruksingenjör Mika Elomäki, som har gjort upp samarbetsplanen.

Yrjö Laakkonen äger cirka 4 200 hektar mark i Norra Karelen och Kaavi.

Utöver det äger han ytterligare cirka 5 000 hektar mark i Kytäjä.

I Norra Karelen har Laakkonen ingått jaktarrendeavtal med 29 jaktföreningar.

En detalj i avtalet mellan Laakkonen och föreningarna är att man inte får jaga toppfågel med gevär på Laakkonens marker på två år, i syfte att stärka hönsfågelbestånden.

Jakt

Fyrväpplingen som står bakom Taste of Game-viltevenemanget skakade hand och skapade tillsammans ett läckert superfood-evenemang. Teamet består av köksmästarna Jari Rajaranta, Janne Muuronen och Jukka Kyllönen samt projektets primus motor Jani Nuijanmaa, som är verksamhetsledare vid Jägarförbundets Mellersta Finlands distrikt.
Bild: Hia Sjöblom
Fyrväpplingen som står bakom Taste of Game-viltevenemanget skakade hand och skapade tillsammans ett läckert superfood-evenemang. Teamet består av köksmästarna Jari Rajaranta, Janne Muuronen och Jukka Kyllönen samt projektets primus motor Jani Nuijanmaa, som är verksamhetsledare vid Jägarförbundets Mellersta Finlands distrikt. Bild: Hia Sjöblom

Smaka på vilt i Jyväskylä

Viltevenemanget Taste of Game har förenat jägarna och de bästa restaurangerna i Jyväskylä. I två restauranger har man under våren ordnat en viltkväll, där gästerna har fått smaka på lokalt vilt som tillretts av proffs och fått extra krydda av en vinprovning. Ännu en viltkväll står på programmet torsdagen den 24 mars på restaurang Figaro.

– Vild mat är toppenmat. Den får sin smak av den finländska naturen, skogen och vattnen som allra bäst, berättar värden för evenemanget Jani Nuijanmaa, verksamhetsledare vid Jägarförbundets Mellersta Finlands distrikt.

– Ett stort plus med det här evenemanget är att restaurangerna som deltar blev väldigt intresserade av samarbetet. Varje restaurang gjorde upp en egen meny och ordnade sin egen Taste of Game-kväll, men med gemensamma krafter, säger Jari Rajaranta, innehavare av restaurang Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuone.

Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuone är en av restaurangerna som deltog. En annan är restaurang Pöllöwaari. Evenemanget förbereddes länge. Något motsvarande evenemang med vilt som tema har aldrig tidigare ordnats i den här omfattningen i Finland. Jani Nuijanmaa skämtar om att hans frysbox har varit full länge i väntan på det här evenemanget.

– Samtidigt vill vi också förklara att jägarna utför ett viktigt arbete till förmån för biodiversiteten. Utan effektiva viltvårdsåtgärder skulle naturen utarmas. Jakt är mycket mer än bara skytte, även om bytet också tidvis är riktigt trevligt.

Ett av Taste of Game-viltevenemangen på de tre topprestaurangerna i Jyväskylä står ännu på programmet. Köksmästare Janne Muuronen tillreder bland annat sauté av björnkött för evenemanget. Rätten står på menyn på skärtorsdagen den 24 mars på restaurang Figaro.

Man kan reservera ett supékort till Figaros (Asemakatu 4, Jyväskylä) viltkväll direkt från restaurangen.

Jakt

FM i simulatorskytte pågår

Erätukku har under februari månad ordnat uttagningstävlingar till FM i simulatorskytte i samarbete med Jägarförbundet. Uttagningar har ordnats i Erätukkus butiker runt om i Finland. Man tävlar i viltmålsskytte (vildsvin) med SimWay Hunts simulator. Finlands första FM-final i simulatorskytte avgörs vid jakt- och fiskemässan Erämessut i Riihimäki i juni.

På grund av det stora intresset för tävlingen har Erätukku beslutat att ordna en andra omgång uttagningar på orter där inga uttagningstävlingar hölls i februari. Deltävlingar under den andra uttagningsomgången ordnas i Seinäjoki den 5 maj, Salo den 7 maj, Villmanstrand den 10 maj och Kajana den 13 maj.

Från uttagningarna i februari gick följande tävlande vidare till FM-finalen vid Erämessut i Riihimäki:

Tommi Eskelinen

Uleåborg

41

Jani Suoranta

Jyväskylä

31

Jaakko Vaara

Rovaniemi

17

Veli Rantanen

Kuopio

46

Jussi Kolehmainen

Vanda

27

Antti Muikku

Kouvola

54

Tero Lindberg

Tammerfors

31

Asko Ratilainen

Joensuu

15

Ytterligare information (på finska) om tävlingen finns på Erätukkus webbplats.

Jakt

Video

Video