Välkommen till det första MegaTjäderlägret 29 juni–3 juli

Alla 14–17-åringar, kom med på tidernas största vildmarksläger i Finland! I lägret deltar nästan 500 ungdomar från hela Finland. Två dagar fyllda av mångsidigt program utlovas – allt från skytte till undervisning i lockjakt och bågjakt. Lägret kulminerar i en tävling mellan distrikten i syfte att testa de färdigheter som övats in under lägret.

MegaTjäderlägret är en del av Jägarförbundets projekt för utveckling av ungdomsverksamheten, som finansieras av Vaara-Karjalan Leader Ry och EMO ry. Syftet är att ta fram en verksamhetsmodell för ett storläger som ska ordnas vart fjärde år. Det är fråga om ett högklassigt läger med jakttema, för ungdomar som deltar aktivt i verksamheten. Genom lägret vill man också nå ungdomar som inte tidigare har deltagit i förbundets ungdomsverksamhet. MegaTjäderlägret hjälper ungdomar att bilda nätverk med andra unga som jagar runt om i Finland och sänker tröskeln till föreningsverksamheten.

Det första MegaTjäderlägret ordnas 29 juni–3 juli 2016 på försvarsmaktens övningsområde i Sotinpuro i Nurmes.

På MegaTjäderlägret får deltagarna skjuta. Foto: Hannu HuttuPå MegaTjäderlägret får deltagarna skjuta. Foto: Hannu Huttu

Mängder av vildmarksinspirerat program

Lägret börjar på onsdag med ankomst till området, inkvartering, öppningssammankomst och tillfälle att bekanta sig med varandra. Det egentliga programmet består av två övningsdagar och en tävlingsdag där man testar de färdigheter som deltagarna övat in under lägret.

29 juni Ankomst till lägret och öppningssammankomst

30 juni Mångsidiga övningar och skytte

1 juli Mångsidiga övningar och skytte

2 juli Tävlingsdag, lägrets avslutning och lägerbål

3 juli Uppbrott och hemresa

Övningarna behandlar aktuella och intressanta teman. Under ledning av professionella utbildare får deltagarna bekanta sig med bland annat båg- och lockjakt samt hur man behandlar pälsar med salt.

Under skytteövningarna strävar man efter att öva jaktliknande situationer. Man skjuter till exempel vildsvin och orre med utrustning som passar just de här jaktformerna.

Under lägret ordnas också friare program, såsom hunduppvisningar och produktdemonstrationer samt funktionella övningar, såsom simulatorskytte. På programmet står naturligtvis också skoj, bad och samvaro!

På lägret finns plats för de 30 först anmälda ungdomarna från vart och ett av Jägarförbundets 16 distrikt. Totalt kommer alltså nästan 500 ungdomar att samlas på Sotinpuro moar. Lägret ordnas endast vart fjärde år och antalet deltagare är begränsat, så anmäl dig i god tid!

Kom med på talko

Utöver deltagare och lagledare behövs också mängder av talkokrafter för att hjälpa till med arrangemangen under lägret. Det finns många olika uppgifter, från att bygga upp lägret till att övervaka skytteövningarna och sköta första hjälpen. Uppgifterna räcker säkert till alla som är villiga att hjälpa.

Förberedelserna inför lägret inleds måndagen den 27 juni och avslutas med uppbrottet den 4 juli. Du kan delta under hela veckan eller en kortare tid. Evenemanget är en unik upplevelse också för dem som hjälper till med arrangemangen, och alla får tillfälle att dra sitt strå till stacken för den finländska jaktens framtid.

Kom med i gänget!

Anmäl dig

MegaTjäderlägrets anmälningstid är 11 februari–13 maj 2016. Deltagaravgiften för lägret är 132 €/person (inkl. transport, inkvartering och måltider).

Anmälningarna till lägret görs till distriktens kontaktpersoner. Lämna dina egna och din vårdnadshavares kontaktinformation samt information om matallergier och andra hälsorelaterade uppgifter.

Anmälningarna tas emot av:

Södra Tavastlands distrikt

Leena Kulmala

050 348 4494 (kvällstid)

leenak1960@gmail.com

Förfråg. även Pekka Ojala

040 129 1271
pekka.ojala@metsastajaliitto.fi

Kajanalands distrikt

Juhani Voutilainen

050 354 7276

juhani.voutilainen@metsastajaliitto.fi

Mellersta Österbottens distrikt

Enni Annunen

040 753 8214

enni.javarus@luukku.com

Förfråg. även Seppo Tuomainen

050 404 5353
seppo.tuomainen@kotinet.com

Mellersta Finlands distrikt

Konsta Kivipää

040 572 9043

konstakivipaa@hotmail.com

Kymmene distrikt

Erkki Pentinniemi

0400 636 611

sml.kymenpiiri@co.inet.fi

Lapplands distrikt

Juha Haapamäki

040 537 2162

juha.haapamaki@pp.inet.fi

Uleåborgs distrikt

Risto Paakkonen

050 594 9955

risto.paakkonen@metsastajaliitto.fi

Österbottens distrikt

Veli Kujala

0400 515 406

veli.kujala@metsastajaliitto.fi

Norra Tavastlands distrikt

Jussi Ojanen

0400 411 110

ilmoittautumisetphpiiri@gmail.com Förfråg. även halaine@phpoint.fi

Norra Karelens distrikt

Miika Näsi

0400 374 179

miika@artemin.fi

Norra Savolax distrikt

Katja Partanen

045 1735 857

pohjoissavo@metsastajaliitto.fi

Satakunta distrikt

Veikko Hietamäki

040 836 1733

veikko.hietamaki@hotmail.com

Stor-Savolax distrikt

Tapio Meriluoto

045 120 9113

suursavo@metsastajaliitto.fi

Svenska Österbotten

Lars Kärkinen

0400 666 954

lars.karkinen@netikka.fi

Nylands distrikt

Kyösti Oksanen

044 043 5950

kykae84@gmail.com

Egentliga Finlands distrikt

Jukka Päivinen

0400 866 193

jukka.paivinen@metsastajaliitto.fi

Ytterligare information om projektet och anmälningar till talkot:

Henri Mutanen

Projektansvarig

+358 (0)50 528 0001

henri.mutanen@metsastajaliitto.fi