Lauri Kontro
Lauri Kontro
@ laurikontro
Från ordföranden

Vi äter gott

Finländarna hör av tradition till köttjägarna. Det innebär att man har jagat sitt byte i syfte att skaffa föda. Vilt och fisk är den mest ursprungliga finländska närproducerade maten.

Dagens jägare jagar naturligtvis också av många andra orsaker än att fylla frysboxen med kött. Somliga önskar sig stora hornkronor och fina fällar. För många jägare är bytet i sig inte alls viktigt, utan huvudsaken är att njuta av gott sällskap och trevlig samvaro vid stockelden. Andra deltar med sina hundar som hundförare utan minsta avsikt att själv fälla några djur. Alla dessa – och många andra – är bra orsaker till att jaga.

Viltkött är fortfarande eftertraktat värdegods. Mängden föda som hämtas ur naturen är ansenlig. En fingervisning om viltets betydelse är att vi får mycket mer älgkött än renkött, och att mängden älgkött uppgår till nästan en tiondel av exempelvis mängden nötkött. Viltköttets anseende är också på uppgående. Jägarnas växande intresse för rätt hantering av jaktbytet är ett tecken på det.

Vilt är obestridligen det mest hälsosamma köttet. I viltkött finns alla de viktigaste näringsämnena som människan behöver i rätt proportion. Moder Natur vet hur hon ska sköta sina djur på rätt sätt.

Vilt och fisk är nämligen lämpliga som vild mat, till skillnad från ekologisk mat, som är ett varumärke. Vild mat – eller närproducerad mat – blir framöver en allt viktigare ingrediens på våra matbord. Om du vill äta gott, ät vilt.

En bättre gåva till familjebekanta än ett paket viltkött är svårt att föreställa sig. En älg- eller hjortstek är alla gånger en bättre värdinnegåva än ett kaffepaket.

Alla jägare gör skäl i att främja användningen av vilt. Ju större efterfrågan är, desto mer värdefullt är viltet. Och den som är hälsomedveten har desto större orsak att byta ut hamburgaren mot en vilträtt.

Älg, hjort, hare, andfåglar, hönsfåglar, duva, björn, gråsäl och bäver är alla utmärkta ingredienser i en god måltid. Det är bara att ställa sig vid spisen!