BASC:n päämaja <a href="http://basc.org.uk/about-basc/history-of-marford-mill/" target="_blank">Marford Mill</a> Pohjois-Walesin Wrexhamissa oli alkujaan mylly. Ensimmäinen mylly rakennettiin paikalle jo vuonna 1086. Se tuhoutui tulipalossa yli 700 vuoden iässä vuonna 1791, jolloin rakennettiin nykyinen päämajana toimiva rakennus. Aina ”firman pääkonttorin” ei siis tarvitse olla viimeistä huutoa. Rakennuksen seinässä on taotuin kirjaimin perustamisvuosi sekä tietoa nimenmuutoksesta.
BASC:n päämaja Marford Mill Pohjois-Walesin Wrexhamissa oli alkujaan mylly. Ensimmäinen mylly rakennettiin paikalle jo vuonna 1086. Se tuhoutui tulipalossa yli 700 vuoden iässä vuonna 1791, jolloin rakennettiin nykyinen päämajana toimiva rakennus. Aina ”firman pääkonttorin” ei siis tarvitse olla viimeistä huutoa. Rakennuksen seinässä on taotuin kirjaimin perustamisvuosi sekä tietoa nimenmuutoksesta.

BASC – jahtiväen edunvalvontaa brittien tapaan

Metsästyksen ja metsästäjien etujen ajaminen on brittien etujärjestössä monipuolista ja ammattimaista.

Englantilaisesta metsästyskulttuurista puhuttaessa monella nousee mieleen näky herraskaisten punatakkien kettujahdista ratsain. Tuo perinteikäs jahtimuoto on nykyisin pääosin kielletty, ja ainakin näin pohjoismaisesta näkövinkkelistä tarkastellen se historian lehdille ehkä jo joutikin. Ilman lordien kettujahtiakin Ison-Britannian nykyinen metsästyskulttuuri on kuitenkin huomattavan monimuotoinen, ja siinä on monia yhtymäkohtia myös meille tuttuihin jahtimuotoihin.

Perinteinen kettujahti liitetään yhteiskunnan luokkajakoon, ja lähes kaikella brittien nykyiselläkin metsästyksellä on valitettavasti niskassaan yläluokan joutilaisuutta kohtaan tunnetun vastenmielisyyden taakka.

Kun vielä lisätään, että jokaista rekisteröityä ruutiaseilla metsästävää kohti kansakunnassa on 100 ei-metsästäjää, voi arvailla metsästystä aatteellisista syistä vastustavien joukon olevan varsin lukuisa ja kyvykäs. Suomessa vastaava luku on 1:17. Tämä asetelma yhdessä alati kiristyvän lainsäädännön kanssa vaatii jahtiväeltä pätevää ja hyvin organisoitua vastavoimaa. Brittimetsästäjien edunvalvonta onkin raskaan sarjan toimintaa.

Kokoussalin muistoesineet henkivät yhdistyksen historiaa. Monineliöinen komea taulu kuvaa talvista haapanaparvea yhdistyksen perustamispaikkana toimineen metsästysmajan yllä. Sen alla on Holland & Hollandin yhdistyksen perustajalle Sir Ralph Payne-Gallweylle vesilinnustukseen valmistama kaikkien aikojen ensimmäinen takaaladattava kaksipiippuinen ruuheen kiinnitettävä ”punt gun”. Sen yläpuolella on yksipiippuinen legendaarinen ”Irish Tom” nelimetrisine piippuineen.Kokoussalin muistoesineet henkivät yhdistyksen historiaa. Monineliöinen komea taulu kuvaa talvista haapanaparvea yhdistyksen perustamispaikkana toimineen metsästysmajan yllä. Sen alla on Holland & Hollandin yhdistyksen perustajalle Sir Ralph Payne-Gallweylle vesilinnustukseen valmistama kaikkien aikojen ensimmäinen takaaladattava kaksipiippuinen ruuheen kiinnitettävä ”punt gun”. Sen yläpuolella on yksipiippuinen legendaarinen ”Irish Tom” nelimetrisine piippuineen.

Mikä ihmeen BASC?

Voittoa tavoittelematon ”Ison-Britannian Metsästys- ja Suojeluyhdistys” (British Association for Shooting and Conservation - BASC) on sikäläisistä etujärjestöistä suurin niin jäsenmäärältään, henkilöstöltään kuin vuosibudjetiltaankin.

Brittimetsästäjistä BASC:n henkilöjäseniä on 140 000. Jäsenmäärä on siis lähes samaa suuruusluokkaa Suomen Metsästäjäliiton kanssa, ja se myös kasvaa kuten meillä.

Perusjäsenyyden vuosimaksu on 72 puntaa, eli pyöreät 95 euroa. Jäsenmaksuista kertyy näin ollen vuositasolla huikeat 13 miljoonaa euroa, ja lisäksi yhdistys toteuttaa aktiivisesti myös muuta varainhankintaa. Henkilöstöä BASC:lla on Pohjois-Walesin päämajassaan sekä seitsemässä aluetoimistossaan yhteensä 110 työntekijää. Organisaatio on kymmenen kertaa Metsästäjäliiton kokoisena aidosti iso.

Järjestö sai alkunsa vuonna 1908, kun kaksi silloista saarivaltakunnan vesilinnustuksen suurmiestä, Sir Ralph Payne-Gallwey ja Stanley Duncan, perustivat ”Ison-Britannian ja Irlannin Vesilinnustajaliiton” (Wildfowlers’ Association of Great Britain and Ireland - WAGBI).

Perustamisen syinä olivat ammattimaisen vesilinnustuksen turvaaminen sekä rannikon metsästysalueiden kiihtyvän pilaamisen estäminen. Lisäksi parivaljakon huolena olivat ennusmerkit luonnonsuojelun ääriajattelijoiden tavoitteista koko Britannian luonnonvaraisen linnuston täydelliseksi suojelemiseksi. Vuonna 1981 yhdistys muutti nimensä mainittuun muotoon BASC ja laajensi toimintaansa kaiken metsästyksen edunvalvontaan.

Englantilaista asekirjallisuutta lukeva törmää usein aseasioiden osaston johtaja Bill Harrimaniin. Ennen vuotta 1991 alkanutta BASC-uraansa ja sen ohella Harriman on toiminut ammattisotilaana, rikospaikkatutkinnan aseasiantuntijana sekä arvioijana ja meklarina aseisiin ja militariaan erikoistuneissa huutokauppahuoneissa.Englantilaista asekirjallisuutta lukeva törmää usein aseasioiden osaston johtaja Bill Harrimaniin. Ennen vuotta 1991 alkanutta BASC-uraansa ja sen ohella Harriman on toiminut ammattisotilaana, rikospaikkatutkinnan aseasiantuntijana sekä arvioijana ja meklarina aseisiin ja militariaan erikoistuneissa huutokauppahuoneissa.

Metsästäjät luonnonsuojelijoina

BASC:in toiminnalleen asettama päätavoite on ”taata vastuullisen metsästysharrastuksen jatkuminen kaikissa eri muodoissaan tärkeänä osana kansalaisten elämää ja valtion taloutta”.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi järjestö määrittelee tehtävikseen metsästys- ja ampumaharrastuksen edistämisen ja julkisen puolesta puhumisen. Tämä sisältää koko jäsenistön ja yksittäisten jäsenten edunvalvonnan, koulutuksen ja neuvonnan, toimialaansa liittyvän tieteellisen tutkimuksen sekä käytännön työn elinympäristöjen ja lajiston suojeluun ja kannanhoitoon liittyen.

BASC:in toiminnassa on elinympäristöjen sekä riista- ja muun lajiston suojelulla ja hoidolla ilmeisen keskeinen sija. Elinympäristöjen ja lajiston omaehtoisen vaalimisen ajattelu on varmasti strateginen valinta aatteellisen luonnonsuojelun läpitunkemassa toimintaympäristössä, jossa luonnon hyvinvoinnista huolestuneisuutensa julkituovien metsästäjien motiivit haastetaan tuon tuosta.

Ennen kaikkea näkemys metsästäjästä luonnonsuojelijana on kuitenkin BASC:lle aito ideologia; Isolla-Britannialla on tunnetusti pitkät perinteet erittäin tuloksekkaasta riistanhoidosta, ja toisaalta paljon modernia tutkimusnäyttöä metsästäjien tekemän aktiivisen ja suunnitelmallisen elinympäristönhoidon positiivisista vaikutuksista luonnon monimuotoisuudelle.

Metsästyksen ja aktiivisen elinympäristöjen hoidon sekä suojelun kiinteään yhteyteen viittaa vahvasti myös BASC:n toimitusjohtaja Richard Ali järjestönsä edunvalvontatehtävän ydintä analysoidessaan. Alin mukaan ne päättäjät ja rivikansalaiset, joille tarjotaan myönteinen kokemus riistaruuista sekä ampumisesta, ja joille annetaan maastossa konkreettisia esimerkkejä metsästyksen ja suojelun kiinteästä kytköksestä, eivät oikeastaan koskaan enää hyökkää metsästystä vastaan.

BASC:n jäsenlehti Metsästys ja Suojelu (Shooting & Conservation) ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Se jaetaan ilmaiseksi myös poliitikoille, medialle, suojelutahoille, poliisille ja keskeisille mielipidevaikuttajille. Lehteä laatii puolen tusinan henkilön päätoiminen toimituskunta. Kuvassa Alistair Kennedyllä on työn alla ilveksen esiintymisestä Brittein saarilla kertovan jutun taitto vuoden 2015 viimeiseen numeroon.BASC:n jäsenlehti Metsästys ja Suojelu (Shooting & Conservation) ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Se jaetaan ilmaiseksi myös poliitikoille, medialle, suojelutahoille, poliisille ja keskeisille mielipidevaikuttajille. Lehteä laatii puolen tusinan henkilön päätoiminen toimituskunta. Kuvassa Alistair Kennedyllä on työn alla ilveksen esiintymisestä Brittein saarilla kertovan jutun taitto vuoden 2015 viimeiseen numeroon.

Puskuria tulevaisuuden haasteisiin

Jäsenistöltä kerättävä vuotuinen rahoitus suo BASC:lle varsin merkittäviä edunvalvonnan mahdollisuuksia. Vakituiseen henkilöstöön kuuluu alan asiantuntijoiden parhaimmistoa. Eri metsästysmuodoille, riistalajeille ja niiden hoidolle on omat palveluyksikkönsä, samoin elinympäristöjen ja muun lajiston hoidolle ja suojelulle sekä ase-, ampumaurheilu- ja lainsäädäntöasioille.

Päämajassa tuotetaan omin resurssein ja ammattilaisvoimin metsästykseen ja luonnonhoitoon liittyen kuvaa ja ääntä niin perinteisiä medioita kuin modernia digitaalista mediaa hyödyntäen.

BASC on notkea asiantuntijajärjestö, joka kykenee laittamaan tuleen juuri oikeanlaisia osaajia auttaakseen jäsenistöään hyvinkin kirjavien ongelmien ratkomisessa.

Asioiden pysyvyydellä on arvonsa. Todennäköisesti vain hyvin harva meistä haluaa aidosti elää tässä nykypäätöksenteon hektisessä, poukkoilevassa ja epäolennaisuuksille alttiissa menossa. Siinä me kuitenkin elämme, ja näyttää peräti siltä, että minkäänlaista helpotusta ei edes ole luvassa.

Muutamat yllätykselliset suojelulinjaukset tai esimerkiksi EU:n aselainsäädännön viimeaikaiset pikaistuksissa suunnitellut myllerrykset osoittavat kouriintuntuvasti, että metsästäjien omaan toimintaan liittymättömät seikat saattavat pahimmillaan hyvinkin rajusti sanella harrastuksellemme täysin uudet ja hankalat puitteet. Niissä tilanteissa edunvalvontajärjestöjen kyky nopeaan ja asiantuntevaan reagointiin on kullan arvoista.

Suomen riistasektori ja BASC yhteistyössä

Metsästäjien panostus aktiiviseen luonnonsuojeluun ja -hoitoon kytkeytyy myös Suomen Metsästäjäliiton ja BASC:n yhteistyöhön. Liitot ovat kahden vuoden ajan osallistuneet EU:n metsästäjien etujärjestö FACE:n kokoon kutsuman luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja parantamista pohtivaan asiantuntijatyöryhmään. Lisäksi Metsästäjäliiton välityksellä BASC on ollut yhteydessä Suomen riistakeskukseen koskien tietojen vaihtoa Riistakeskuksen Oma riista -palvelun ja BASC:n Green Shoots -karttasovelluksen kehittäjien välillä.

Maassa ollaan maan tavalla, ja suomalaisen metsästyksen ja riistaluonnonvaran hoidon edunvalvojat ovat kyllä tilanteen tasalla. Hyvän etujärjestön tulee kuitenkin olla ennakoiva ja ottaa tosissaan metsästyksen tulevaisuuden haasteiden määrittely ja niihin ennalta varautuminen. Niitä koskeviin pohdintoihin antaa BASC:n kaltaisten isojen toimijoiden arkeen tutustuminen taatusti lisäpontta.

Iso-Britannian metsästys ja riistatalous lukuina

http://www.shootingfacts.co.uk/ (punnat euroiksi muutettuna)

  • Maan väkiluku on 63 miljoonaa ja pinta-ala 244 000 km2.

  • Ruutiasein metsästää tai muuten ammuntaa pitkillä aseilla harrastaa 600 000 kansalaista.

  • Ilma-aseita omistaa 4 miljoonaa henkilöä, joista riistaa niillä ampuu 1,6 miljoonaa.

  • Brittimetsästäjät kuluttavat vuosittain 3,3 miljardia euroa alan tarvikkeisiin ja palveluihin.

  • Metsästyksen ja riistatalouden vuotuinen arvo Iso-Britannian kansantaloudelle on 2,6 miljardia euroa.

  • Metsästys ja riistatalous luovat työtä 74 000 kokoaikaisen työpaikan verran.

  • Metsästyksen ja riistatalouden tarpeisiin hoidetaan aktiivisesti 20 000 km2 alaa (8,2% maan koko pinta-alasta) elinympäristöjen ja lajien suojelemiseksi.

  • Kaupallisen metsästyksen palveluntarjoajat käyttävät vuosittain 330 miljoonaa euroa elinympäristöjen ja lajiston suojeluun.

  • Metsästäjät tekevät 16 000 henkilötyövuoden verran vapaaehtoista työtä elinympäristöjen ja lajiston suojelemiseksi.