Drömmen blev verklighet – bara finputsning och terrass saknas på stugan.
Drömmen blev verklighet – bara finputsning och terrass saknas på stugan.

Drömmen om en egen jaktstuga blev verklighet

I Ylikulma i Bjärnå är man inte rädda för talkoarbete – på ett halvår ordnade man nya lokaler för hantering av bytet och nu står också den efterlängtade jaktstugan klar.

Älgteamet vid jaktföreningen i Ylikulma i Bjärnå hade flera gånger diskuterat möjligheten att rusta upp ett slakteri. En egen jaktstuga kändes som en avlägsen dröm. Under årens lopp hade man varit tvungen att hänga sina hjortdjur i flera medlemmars ekonomibyggnader eller maskinhallar under primitiva förhållanden. Möten höll man i hyrda lokaler.

Byggandet av de nya lokalerna påskyndades av att det började bli ont om möteslokaler i byn när skolan stängdes och staden ville sälja strandbastun. Då ägaren till det sista slakteriet, som varit verksam i föreningen i många år, dessutom tog välförtjänt ”pension” från älgjakten började man till slut planera egna lokaler på allvar.

PYMY:s färdiga planer har använts också av andra föreningar. På bilden syns den rekordsnabbt uppförda byggnaden för hantering av bytet.
PYMY:s färdiga planer har använts också av andra föreningar. På bilden syns den rekordsnabbt uppförda byggnaden för hantering av bytet.

Spelregler och ansvar utreddes först

Man började med att leta efter en lämplig tomt. Som krav ställdes ett tillräckligt centralt, lättillgängligt läge, dit man enkelt kunde ordna el och vatten. Till slut hittade man en rofylld, sluttande tomt på tallhed som tillhörde en av medlemmarna.

– Viktigast var att få nya lokaler för hantering av bytet. Men rätt snabbt kom vi fram till att det också var dags för vår traditionsrika förening att bygga en egen jaktstuga, till glädje för såväl oss själva som framtida generationer, berättar föreningens tidigare ordförande Kim Grusander.

Grusander har arbetat i mer än 20 år som lektor i viltvård vid Landsbygdsinstitutet i Pemar. Utöver sin huvudsyssla har han också arbetat med att utveckla läroplanen för viltsektorn och sysslat med jaktturism som företagare. Genom arbetet och fritidssysselsättningarna har Grusander fått bekanta sig med många lösningar när det handlar om jaktlokaler, vilket var till stor nytta för jaktföreningens projekt. Som ledare för byggkommittén ville han fästa särskild uppmärksamhet vid att göra upp gemensamma spelregler innan det egentliga byggarbetet kom igång.

– Alla som deltog i projektet kunde inte delta i det praktiska arbetet med samma arbetsmängd. Därför var det viktigt att slå fast tydliga spelregler och ansvar, betonar Grusander.

– Vi kom överens om de finansiella insatserna och om hur man kan få ersättning för talkoarbetet. Det lönar sig att göra upp alla regler skriftligt, påpekar Grusander. Då blir ingenting bortglömt i efterhand och vid eventuella tvister kan man kontrollera vad som bestämts, till och med flera tiotal år senare. Vi har också beaktat att livssituationer ofta förändras, tillägger Grusander.

– För ett så här stort projekt är det viktigt att gruppen visar sunt förnuft. Jag tror att byggprojektets framgång delvis berodde på att det bland våra medlemmar fanns flera proffs inom byggbranschen, som kände till de olika arbetsmomenten. Annars hade projektet kanske blivit en alltför stor utmaning, bedömer Grusander.

Bad i vedeldad bastu är ett trevligt sätt att avsluta en dag på jakt.
Bad i vedeldad bastu är ett trevligt sätt att avsluta en dag på jakt.

Behov och budget under luppen

Trots att det inom kärngruppen som planerade byggprojektet fanns olika slags yrkeskunskap inom byggnation och jakt var man tvungna att noga överväga vilken typ av lokaler som bäst tjänar föreningens behov. Många fel kunde sannolikt undvikas tack vare yrkeskunskapen, men också bland proffsen diskuterades material och dimensioner livligt.

– Den första planen gjordes upp i ett ruthäfte och stugan på Kontola gård stegade upp för att få en bild av dimensionerna, berättar föreningens tidigare ordförande och direktionsmedlem Timo Mussaari, som hade ansvaret för projektet.

Mussaari, som har arbetat som lektor i byggnads- och husteknik vid yrkesinstitutet Salon Seudun Ammattiopisto i drygt tio år, skötte också den ekonomiska sidan av projektet och såg till att minst tre budgivare fick konkurrera om alla nödvändiga anskaffningar, från virke till toalettstol. Mussaari uppmuntrar alla som har för avsikt att starta ett motsvarande projekt att föra bok omsorgsfullt och jämföra priser.

– Byggprojektet kunde ha blivit mycket dyrare, om vi inte hade varit noga med att konkurrensutsätta anskaffningarna, betonar Mussaari.

Byggkommitténs medlemmar planerade i praktiken själva alla utrymmen och planerna ritades sedan upp av ett proffs. Man beslöt att låta göra det förberedande arbetet, grunderna och anslutningarna samtidigt för jaktstugan och lokalerna för hantering av bytet. På så sätt kunde dessa likartade arbeten skötas relativt smärtfritt.

– För jaktstugan utnyttjade vi i så hög grad som möjligt lokalt material och kunnande. Vi ville bygga in ett stycke av traktens historia och berättelser i stugan, beskriver Kim Grusander.

Bordet i stugan snickrades av en lokal hobbysnickare av några av traktens grövsta furor som fallit när stormen Tapani drog fram över regionen. En stålkonstnär som är bosatt i byn planerade skorstenshatten. Gamla torrakor från området användes till lister och fönsterbågar samt delvis i den bärande konstruktionen. Färger och material har valts med respekt för den gamla byggtraditionen. Stugan har trots det modern utrustning och det finns också möjlighet att ordna en fiberanslutning.

– I lokalerna för hantering av bytet prioriterades logistiken och hygieniska material. Man kan stycka djurkroppar under hygieniska förhållanden samtidigt som någon annan flår ett djur. Två personer kan enkelt hantera en älg och röra sig från det rum där djurkropparna flås till kylrummet på baksidan. Lokalerna är byggda så att de också uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen, gläder sig Grusander.

I den rymliga stugan kan man ordna möten och mindre fester. På loftet finns plats för inkvartering.
I den rymliga stugan kan man ordna möten och mindre fester. På loftet finns plats för inkvartering.

Hammarslag ljöd dag och natt

Tack vare den enorma entusiasmen framskred byggarbetet i nästan övernaturlig takt. Den ambitiösa tidtabellen höll. Några större överraskningar stötte man inte på, utöver klagomålen från en sommarstugeägare. Också dessa berodde sannolikt till största delen på ett missförstånd och okunskap om jaktverksamheten.

Det nya slakteriet blev färdigt på ett halvår; det egentliga byggarbetet klarade man av på fyra månader. För jaktstugans del nöjde man sig godvilligt med en lättare tidtabell, för att hålla talkoarbetarna på gott humör. Stugan byggdes på tre år och arbetet slutfördes precis i tid för föreningens 60-årsjubileum i slutet av 2015.

Nästan allt arbete gjordes av föreningens medlemmar; utomstående hjälp behövdes endast för elarbetena och för att mura skorstenen. Många utomstående befarade till en början att inget skulle bli gjort.

– Vi ville visa dem vad vår generation kan klara. Dubierna gjorde oss bara mer beslutsamma. Kärngruppen arbetade nästan oavbrutet, vardag som helg, ibland från morgon till kväll. Semestrarna gick också mestadels åt till byggarbetet, beskriver Grusander.

– Vi har fått uppmuntrande respons från byborna och markägarna. Byarna har stegvis förlorat all service och det händer sällan att något nytt och allmännyttigt byggs. Vi har också fått besök av några jaktföreningar som ville ta en titt på vårt projekt och en del av dem har dragit nytta av våra färdiga planer, nämner Grusander till slut.

Allt utom elarbeten och murning sköttes av talkoteamet.Allt utom elarbeten och murning sköttes av talkoteamet.

PYMY:s tips för byggprojekt

 • Gör upp spelregler skriftligt innan byggprojektet inleds!

 • Fördela ansvaret för olika uppgifter.

 • Planera lokalerna efter egna behov.

 • Det är bra att ha en yrkesutbildad byggare med i teamet.

 • Kom ihåg att konkurrensutsätta alla anskaffningar, man sparar rejält!

 • Kom också ihåg försäkringarna, så att inga otrevliga överraskningar förstör projektet.

Perniön Ylikulman Metsästysyhdistys ry. (PYMY)

 • Grundad 1955

 • Cirka 50 jägare

 • Cirka 5 000 ha jaktområden

 • Verksamhetsområde i Bjärnå, Salo

 • Ytterligare upplysningar (på finska): www.pymyn.wordpress.com