Tuomas Hallenberg
Från ordföranden

Inför sommaren

I år har våren kommit något senare än vanligt. När jag rört mig i naturen har jag ställvis sett relativt många honfåglar, men efter ett par svåra vårar behöver våra inhemska hönsfåglar en bra häckningssäsong för att bestånden ska börja öka på nytt. Det är något många av oss önskar. I juni väntar varmare dagar och milda sommarnätter.

Än hinner du med mindre naturvårdsarbeten. Knipholkarna är till största delen redan granskade inför häckningssäsongen. Det är enkelt och förmånligt att göra konstgjorda bon för änder – en viltvårdsåtgärd som ger gott resultat. Anvisningar hittar du på webben. Vad kan väl vara trevligare än att följa fågelkullarnas framfart i den ljuva nordiska sommaren?

I fråga om vargpolitiken står vi inför en viktig kontrollpunkt, när Naturresursinstitutet under försommaren publicerar sin senaste uppskattning av vargstammen i vårt land. Låt oss också sörja för att jägare och forskare som samlar in rovdjurens spårdata och andra observationsdata träffas vid samarbetsmöten för att tillsammans gå igenom observationerna från den aktuella perioden. Observationsdata ur Tassu-systemet kan ännu levereras i tid för forskningens behov. Jag utmanar nu alla parter att engagera sig, eftersom den här uppskattningen är viktigt på riksnivå. Vi har informerat om situationen och träffat många instanser för att diskutera frågan. I Europa finns stort intresse för våra nationella riktlinjer. Och arbetet fortsätter. Det är alltså viktigt att den här omgången går bra!

Förslaget till ny jaktlag behandlas i riksdagen. Förslaget innehåller mycket positivt. Finlands Jägarförbund har gett omfattande utlåtanden i frågan. Vi följer situationen och försöker se till att man åstadkommer en bra lag som möjliggör en fortsättning på vår fina hobby – även för framtida generationer.

Jag önskar våra läsare en fin sommar!

Redaktion, Jahti–Jakt

Heli Siitari – chefredaktör, verksamhetsledare
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – organisationschef
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – redaktionssekreterare
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – redaktör, utbildningschef
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – redaktör, informatör
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – redaktör, medelanskaffare
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – redaktör, utblidningskoordinator
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2017 fem gånger

(mars, maj, augusti, oktober, november)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, juli, september och december)

51:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090