Ny utbildning för bågjägare

Jägarförbundet och Finska Bågjägareförbundet har utvecklat ett utbildningspaket med bågjakt som tema, som är lämpligt för alla från nybörjare till erfarna bågjägare.

Vilken är hastigheten på pilen med en jaktbåge? Vilken typ av spets passar för rådjursjakt? Och för jakt på vitsvanshjort?”

”Vilken typ av båge passar mig? Hur stark båge behövs för mina behov?”

”Vad annat ska jag beakta när jag skaffar mig en jaktbåge och förbereder mig för den nya jaktsäsongen?”

När en bågjägare väljer pil och båge som sitt jaktvapen tar han eller hon ett medvetet beslut att inte använda sig av många faktorer som underlättar i en viltsituation. En jägare med båge som jaktvapen måste utveckla sina färdigheter för att lyckas komma mycket närmare viltet än det normala säkerhetsavståndet. Jägaren måste också lära sig de jaktmetoder som krävs för viltet som han eller hon valt att jaga samt kunna behärska den utrustning som behövs.

Nytt utbildningspaket

Finska Bågjägareförbundet började hösten 2016 samarbeta med Finlands Jägarförbund för att ta fram ett nytt, systematiskt utbildningspaket som svar på det växande intresset för bågjakt.

Syftet med utbildningen, som är avsedd för alla från nybörjare till erfarna jägare, är att ge personer som är intresserade av bågjakt och dess särdrag den grundläggande information de behöver. Utbildningen är också en introduktion i bågjakt där deltagarna får lära sig grunderna i bågskytteteknik.

Utbildningen omfattar en teoridel på cirka tre timmar och en kort praktisk lektion i skytteteknikens grunder. Paketet inkluderar också högklassigt utbildningsmaterial baserat på Juha Kylmäs bok Jousimetsästys – Johdatus nykyaikaisen jousimetsästyksen perusteisiin, som bågjägaren har stor nytta av i sin hobby också efter utbildningen.

Deltagarna får lära sig vad de viktigaste begreppen betyder och vad som kännetecknar en båge som passar just dem. Deltagarna får också lära sig detaljer om god jaktsed, jaktmetoder, utrustning och faktorer som leder till ett framgångsrikt slutresultat.

Utbildningen leds av kompetenta utbildare från Finska Bågjägareförbundet och Finlands Jägarförbund. Alla Jägarförbundets distrikt och medlemsföreningarna i Finska Bågjägareförbundet har möjlighet att ordna utbildningen.

Ytterligare upplysningar om själva utbildningen och arrangemangen finns på Finska Bågjägareförbundets webbplats (på finska)