Uusi koulutus jousimetsästäjille

Metsästäjäliitto ja Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ovat kehittäneet sekä aloitteleville että kokeneemmille metsästäjille soveltuvan jousimetsästysaiheisen koulutuksen.

Kuinka kovaa metsästysjousen nuoli lentää? Minkälainen kärki sopii metsäkauriille? Entä valkohäntäpeuralle?”

”Minkälainen jousi sopii minulle? Kuinka jäykkä jousi soveltuu tarkoituksiini?”

”Mitä muuta minun on otettava huomioon hankkiessani metsästysjousta ja valmistautuessani uuteen metsästyskauteen?”

Valitessaan jousen ja nuolen metsästysaseekseen jousimetsästäjä tekee tietoisen päätöksen jättää käyttämättä monia riistatilanteessa helpottavia tekijöitä. Jousta metsästysaseenaan käyttävän on kehitettävä taitojansa kyetäkseen lähestymään riistaa onnistuneesti paljon normaalia varoetäisyyttä lähemmäksi. Lisäksi on opittava metsästystapoja, joita metsästyskohteeksi valittu riista edellyttää, ja hallittava tähän liittyvät varusteet.

Uusi koulutuskokonaisuus

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto lähti yhteistoimin Suomen Metsästäjäliiton kanssa rakentamaan syksyllä 2016 uutta, järjestelmällistä koulutuskokonaisuutta vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen jousimetsästystä kohtaan.

Sekä aloitteleville että jo kokeneemmille metsästäjille suunnattujen koulutusten tarkoituksena on antaa jousimetsästyksestä ja sen erityispiirteistä kiinnostuneille tarvittavat perustiedot. Lisäksi koulutus tutustuttaa metsästysjousen saloihin opettamalla ampumatekniikan alkeita.

Koulutukseen kuuluu noin kolmen tunnin teoriaosuus ja lyhyt ampumatekniikan perusteisiin perehdyttävä käytännön osuus. Lisäksi koulutettavat saavat mukaansa Juha Kylmän Jousimetsästys – Johdatus nykyaikaisen jousimetsästyksen perusteisiin -kirjaan perustuvan laadukkaan koulutusmateriaalin, joka tarjoaa eväitä koulutuksen jälkeenkin harrastuksen edetessä.

Koulutuksen myötä osallistujat oppivat tärkeimpien käsitteiden merkityksen ja itselleen sopivan jousen tunnusmerkit. Lisäksi koulutettavat oppivat jousimetsästykseen liittyviä hyviä käytäntöjä, metsästystapoja, varusteita ja menestyksekkääseen lopputulokseen johtavia tekijöitä.

Kouluttajina toimivat Suomen Jousimetsästäjäin Liiton ja Suomen Metsästäjäliiton osaavat kouluttajat. Koulutusten järjestämismahdollisuus on suunnattu kaikille Suomen Metsästäjäliiton piireille ja Suomen Jousimetsästäjäin Liiton jäsenseuroille.

Lisätietoa itse koulutuksista ja niiden järjestämisestä löydät Suomen Jousimetsästäjäin Liiton sivuilta