Uutiset

Sakolta Suomi 100 -juhlavuoden kivääri

Sako valmistaa rajoitetun erikoiserän Sako TRG 22 ”Finland 100” -tarkkuuskivääreitä. Juhlavuoden malli on todellinen keräilijän unelma ja sitä valmistetaan vain 100 kappaletta. Kivääri on väritykseltään valkoinen mustilla yksityiskohdilla, siis lumicamokuvioinen. Väritys kuvastaa Suomen ankaraa talvea ja on samalla kunnianosoitus talvisodan sankareille. Kivääri on saatavilla kaliiperissa .308 Win.

Tarkkuuskiväärin kehykseen on laseroitu teksti ”Finland 100” sekä aseen sarjanumero. Ase toimitetaan suojalaukussa, joka sisältää myös Finland 100 -veitsen. Juhlamalliin kuuluu lisäksi kaksi lipasta, avotähtäimet, bipodi ja suujarru.

Osan juhla-aseen tuotannosta Sako varaa omaan käyttöönsä ja esimerkiksi hyväntekeväisyyshuutokauppoihin. Osa sadasta aseesta tulee kuitenkin myös myyntiin.

Lue lisää aseesta Sakon nettisivuilta.

Digi-Jahti

MetsäpeuraLIFE todenteolla vauhtiin

Metsähallitus hankekumppaneineen käynnisti viime lokakuussa metsäpeuran kannanhoitoa ja suojelua edistävän EU-Life-hankkeen. Hanke toimeenpanee useita Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelman listaamia toimenpiteitä. Keskeisin osa hankkeesta on metsäpeuran uusi palautusistutus maan länsiosiin; Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin rakennetaan alkavana kesänä totutustarhat, joista viisivuotisen tarhausjakson kuluessa vapautetaan metsäpeuroja luontoon.

Kainuussa lajin alkuperäisellä elinalueella suurpetojen saalistuspaine on vasatuottoon nähden liian kova, ja uudella palautusistutuksella pyritään vahvistamaan kannan esiintymisen painopistettä maan länsiosissa. Ensimmäiset eläimet totutustarhoihin tuodaan ensi syyskuussa ennen kiima-aikaa.

Suomen Metsästäjäliitto on varautunut kertyneillä keruuvaroillaan tukemaan paikallisia metsästysseuroja, mikäli nämä osallistuvat eläinten päivittäiseen hoitoon Lauhanvuoren ja Seitsemisen totutustarhoilla.

Sakari Mykrä

FACE julkisti metsästäjien sadat suojeluhakkeet – Suomi hyvin esillä

Euroopan metsästäjäjärjestöjen liitto FACE julkisti 25.4. verkkosivuston, jossa on koottuna tietokannaksi yli kaksi sataa eurooppalaisten metsästäjien joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden suojelutahojen kanssa toteuttamaa luonnon- ja lajiensuojeluhanketta. Tietokanta on tarkoitettu paitsi metsästäjille itselleen, myös tiedonlähteeksi päättäjille ja lainsäätäjille, ympäristöjärjestöille, maa- ja metsätaloustuottajille sekä kaikille luonnon- ja lajien suojelusta kiinnostuneille.

FACE on antanut julkilausuman eurooppalaisten metsästäjien sitoutumisesta luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja edistämiseen. Nyt julkistettu tietokanta on osa tämän julkilausuman täytäntöönpanoa. Suomen Metsästäjäliitto on osallistunut tiiviisti julkilausuman laatimiseen ja tietokannan suunnitteluun.

Tietokannassa on listattu hankkeita yhteensä 34 maasta. Hankkeiden lukumäärää maakohtaisesti tarkasteltaessa Ranska, Iso-Britannia ja Irlanti vievät mitalisijat, mutta Suomi ja Italia ovat hienosti kannassa.

Tietokanta on avoin ja sinne voi halutessaan kirjata oman merkittäväksi kokemansa luonnonhoito- tai elinympäristöhankkeen myös metsästysseura tai miksei vaikkapa yksittäinen metsästäjäkin.

Sakari Mykrä

Ampumatapahtuma ja seminaari Lieksassa

Lieksassa järjestetään heinäkuun 1.–2. koko perheen ”Tainiovaarassa Tapahtuu”-viikonloppu. Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle, mutta ohjelmassa on myös metsästävien naisten seminaari ja työpaja sekä naisten metsästysammunnan kisat. Tarkoituksena on koota yhteen metsästäviä naisia ympäri maata verkostoitumaan ja pohtimaan yhteistä toimintaa. Lauantaina 1.7. esitellään myös Metsästäjäliiton ja riistakeskuksen Metsästysammunnan ABC -koulutusta.

Katso lisätietoa tästä

Digi-Jahti

Karhukanta on runsastumassa

Suomen karhukanta on 1 980–2 100 yksilöä, arvioi Luonnonvarakeskus. Arvio karhujen määrästä on kasvanut viime vuodesta, jolloin karhuja arvioitiin olleen 1 720–1 840. Edellisvuotta selvästi suurempaan arvioon vaikuttaa kannan kasvun lisäksi petoyhdyshenkilöiden kirjaaman havaintoaineiston parempi kattavuus.

Karhujen lukumäärä on lisääntynyt selvimmin Oulun, Pohjois-Hämeen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistakeskusten alueella. Karhukannan vähenemisestä on merkkejä Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen riistakeskusten aluetoimistojen alueilla.

Kanta-arvio perustuu vuonna 2016 tehtyihin pentuehavaintoihin. Poronhoitoalueella on hajanaisempi havainnoitsijaverkosto ja siksi aineistokin on vajavainen ja sisältää enemmän epävarmuutta kuin muuta Suomea koskeva arvio.

Maa- ja metsätalousministeriö hyödyntää Luken arviota asettaessaan suurimman sallitun saalismäärän kiintiön ensi metsästyskaudelle. Karhunmetsästys alkaa 20.8.

Digi-Jahti