Heli Siitari
Ledaren

Full fräs!

Fastän det är paus i den aktiva jaktsäsongen, jobbar vi här på kontoret flitigt med att främja jägarnas sak. Vi arbetar med viktiga frågor såsom vapendirektivets genomförande i Finland och förvaltningen av vargstammen och mångahanda frågor och samarbete i anslutning till den. På agendan ingår också att försöka göra sökningsprocessen för vapentillstånd smidigare samt att utveckla Jägarförbundets strategi, och som en del av denna, utveckla kommunikationen, förbättra medlemstjänsterna och utarbeta förbundets program för jämställdhet och likabehandling. Förbundet satsar på att utveckla sina medlemstjänster och för det behöver vi hjälp av er. I höst ordnar vi bland annat en medlemsenkät om de här frågorna. Vi vill bli bättre!

I år har naturen fått njuta av den varma och tidiga försommaren en lång tid. Förhoppningsvis fortsätter vädret i goda tecken hela juni, så att skogshönsstammarna får ett välkommet uppsving. I och med reformen av jaktlagen får jakten av skogshöns och många andra arter pågå längre än förr. Vaktjakt av vitsvanshjort får enligt den nya lagen pågå ända fram till mitten av februari. Det är bra att jaktlagen ger oss fler möjligheter, men som ansvarsfulla jägare och jaktföreningar ska vi alltid vara up to date med den lokala viltstammens situation och den etiska praxisen och justera våra tillvägagångssätt därmed – lagen utstakar endast ramarna för verksamheten. Jägarna bär nu själva mer ansvar än tidigare.

Den internationella jakt- och fiskemässan Erämessut i Riihimäki närmar sig. Där möts igen jakt- och fiskevärldens aktörer och entusiaster i början av juni. Kom och hälsa på oss på Jägarförbundets avdelning.

Med sommarhälsningar!

Redaktion, Jahti–Jakt

Heli Siitari – chefredaktör, verksamhetsledare
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – organisationschef
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – redaktionssekreterare
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – utbildningschef
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – informatör
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – kontaktchef
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – utblidningskoordinator
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Sari Järvinen – kommunikationschef
sari.jarvinen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0068

Henri Mutanen – ungdomsansvaring
henri.mutanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0067

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2018 fem gånger

(mars, juni, november)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, augusti, september och december)

52:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090