Tuomas Hallenberg
Från ordföranden

Hjortdjursstammarna under kontroll

Från landskapen har ställvis sipprat ut oroväckande uppgifter om utvecklingen av hjort- och älgstammarna samt antalet jaktlicenser. Nu är det än en gång dags att bedöma om saker och ting är i balans. Hjortstammen har på många håll vuxit sig mycket stark och i vissa områden är det nu dags att vända på trenden för att få skadorna under kontroll i trafiken och inom jordbruket. Målet borde vara produktiva, livskraftiga hjortdjursstammar, samtidigt som skadorna är under kontroll.

Efter att ha pratat med bekanta jägare kan jag intyga att en förändring får stöd på fältet. Jägarförbundet informerar om fungerande sätt att fördela licenserna inom föreningarna. Genom samarbete säkerställer vi att vårt system fungerar och att antalet licenser är lämpligt för de lokala förhållandena och målen.

Älgstammen varierar i olika delar av landet. Till största delen är allt under kontroll, men utöver områden med glesare stammar finns lokala områden där stammen är tätare än normalt och borde minskas under ordnade former. Det är motiverat att sköta förvaltningen av klövdjursstammarna i storområden. De strukturer för aktiverande verksamhet som lanserades för några år sedan, såsom de regionala viltråden, sätts nu på prov i praktiken. Det är viktigt att alla aktörer identifierar sin roll i beslutsprocessen. För oss jägare är goda relationer med markägarna av största vikt och dem ska vi slå vakt om.

Sommaren är kursernas och ungdomslägrens tid. Jag vill redan på förhand tacka alla frivilliga inom Jägarförbundet som gör en insats under temaåret för ungdomsfostran! Er insats är viktig.