Nyheter

Video om selektiv jakt på rådjur

Webbplatsen houkuttelupyynti.fi har publicerat en ny video om selektiv jakt på rådjur på YouTube. I videon berättar Aki S. Perälä varför selektiv jakt lönar sig och hur man kan identifiera ett djur som är lämpligt att fälla.

Videon finns här (med kommentar på finska).

Sara Seppälä

Det lönar sig att delta i utbildningen ABC för jaktskytte om du är lite ringrostig när det gäller skytte eller om du nyligen börjat jaga. Bild: Sara Seppälä
Det lönar sig att delta i utbildningen ABC för jaktskytte om du är lite ringrostig när det gäller skytte eller om du nyligen börjat jaga. Bild: Sara Seppälä

Anmäl dig till utbildningen ABC för jaktskytte

Under utbildningen ABC för jaktskytte lär du dig grunderna i tryggt skytte med hagelgevär och kulgevär. Utbildningen är praktisk och omfattar sex timmar träning på skjutbana. Du kan delta i utbildningen även om du inte äger ett vapen eller ännu inte har avlagt jägarexamen. Utbildningen kostar 70 euro.

I Jägarförbundets evenemangskalender hittar du kommande utbildningar. Anmäl dig omedelbart!

Sara Seppälä

Jakt med finsk spets är vårt nationella kulturarv som allra bäst. Bild: Ere Grenfors
Jakt med finsk spets är vårt nationella kulturarv som allra bäst. Bild: Ere Grenfors

Finska spetsen och värnande om vildmarkstraditionen närmar sig Unescos förteckning

Finlands Jägarförbund, Finska Spetsklubben och Finska Kennelklubben startade 2012 ett gemensamt projekt under arbetsnamnet ”Jakt med finsk spets”, i syfte att få med jakt med finsk spets i Unescos förteckning över immateriella kulturarv. Förebild för projektet är traditionell falkjakt, en av världens många jaktformer som togs med i Unescos internationella förteckning över immateriella kulturarv redan 2010.

Projektets namn har under åren bearbetats och fått formen ”Den finska spetsen och värnande om vildmarkstraditionen”. I november 2017 godkände Undervisnings- och kulturministeriet projektet som en del av den nationella förteckningen över det levande kulturarvet. Representanter för kulturella fenomen som tagits med i den nationella förteckningen har möjlighet att ansöka om godkännande till Unescos egentliga internationella förteckning över immateriella kulturarv.

I april 2018 lämnade samarbetsprojektet ”Den finska spetsen och värnande om vildmarkstraditionen” en ansökan till Museiverket om att få representera Finland i den internationella förteckningen. Totalt lämnades 18 ansökningar som handlar om olika finländska kulturella fenomen. Som konkurrerande exempel kan nämnas bland annat bastubad och snölekar. Finland kan föreslå endast ett fenomen i taget en gång om året för godkännande till den internationella förteckningen. Undervisnings- och kulturministeriet samt Museiverket informerar om Finlands första utvalda objekt i maj eller juni månad.

Mer information om Unescos förteckning över immateriella kulturarv finns på www.aineetonkulttuuriperinto.fi

Ere Grenfors