Video

Älgjägare vid polisen i Helsingfors

I allmänhet betraktas uppspårning av hjortdjur, stora rovdjur och vildsvin som skadats i samband med trafikolyckor samt fördrivning av stora rovdjur från tätorter till glesbebyggda områden som en uppgift för jägare. Helsingfors är emellertid ett så tättbebyggt område att arbetsfördelningen där är en annan än på andra håll i Finland.

Skytte mot rörligt mål hör inte till polisens normala utbildning, men som alla skarpögda ser har de här männen träffat mitt i prick.

Skytte mot rörligt mål hör inte till polisens normala utbildning, men som alla skarpögda ser har de här männen träffat mitt i prick.

I Helsingfors bär storviltsassistanspersonalen inte vapen. Personalen med viltutbildning vid polisen i Helsingfors har ansvaret för att avliva djur som skadats i trafiken eller hamnat in i en återvändsgränd. Poliserna med viltutbildning är huvudsakligen jägare.

Under kursen övade deltagarna på att fälla ett attackerande vildsvin.

Under kursen övade deltagarna på att fälla ett attackerande vildsvin.

Älg på järnvägsstationen

Om det sker en viltkollision i trafiken i huvudstaden försöker man larma en patrull med en polis som har fått viltutbildning till olycksplatsen. Poliser med viltutbildning har erfarenhet av att avliva ett skadat djur mitt i storstaden.

I Helsingfors finns cirka 50 poliser med viltutbildning. Vid behov kan polisen ta hjälp av jägare, till exempel som hundförare. På basis av tidigare erfarenhet kan personalen som har fått viltutbildning också avgöra vilka flyktvägar djuren eventuellt väljer och vid behov stoppa trafiken där.

För en jägare från landsbygden kan det verka komplicerat, men föreställ dig att du själv med geväret i högsta hugg jagar en skärrad älg på järnvägsstationen mitt under den värsta rusningstiden. Det är naturligt att man måste kunna handskas med dessa situationer på ett finkänsligt sätt.

Kommunikationen och särskilt hur den anpassas tidsmässigt har stor betydelse. Om man informerar om att en älg går och betar utanför Stockmann är publiksuccén ett faktum. Med korrekt kommunikation kan man i stället förbättra säkerheten betydligt.

Under kursen går man igenom föregående års statistik och andra aktuella frågor. På bilden redogör Jägarförbundet för de utmaningar som vildsvinet medför.


Under kursen går man igenom föregående års statistik och andra aktuella frågor. På bilden redogör Jägarförbundet för de utmaningar som vildsvinet medför.

Att avliva djur

Om ett hjortdjur råkar förirra sig innanför Ring I måste man först bedöma om det går att fördriva djuret på ett säkert sätt. Om det inte är möjligt eller om djuret redan är skadat, är den sista utvägen att avliva djuret.

Skärrade djur utgör en fara i trafiken, men det kan också ofta ta sig in i affärslokaler till exempel genom fönster. Det har också hänt att man varit tvungen att avliva hjortdjur i parkeringshus och på innergårdar vid bostadshus. Djur har till och med lyckats ta sig uppför rulltrappor.

Poliser med viltutbildning får utbildning i hantering av långa vapen utöver den normala vapenutbildningen. Utbildningsvapen är prickskyttegevär och pumphagelgevär, av vilka just pumphagelgeväret används mer allmänt med hagelpatroner.

I polisen patronsortiment ingår också exempelvis stålfyllda så kallade RAM rounds. RAM rounds går inte igenom djurkroppen och är därför säkra också i under mycket svåra förhållanden. I Helsingfors är skottvidden alltid kort, eftersom skottet alltid måste träffa sitt mål säkert.

Basredskap för en viltutbildad polis är Remingtons 870 Police Magnum pumphagelgevär utrustat med säkra Aimpoint rödpunktsikten.

Basredskap för en viltutbildad polis är Remingtons 870 Police Magnum pumphagelgevär utrustat med säkra Aimpoint rödpunktsikten.

Framtiden

Tills vidare är det huvudsakligen hjortdjur som sysselsätter den viltutbildade personalen vid polisen i Helsingfors. Man får några tiotal larm om året. De allt fler stora rovdjuren och vildsvinet som sprider sig i landet kan i framtiden utgöra en annan utmaning för polisen Helsingfors. Polisen vill inte gärna höra att en björn eller vildsvinsgalt rör sig på huvudstadens gator.

Jaktvårdsföreningen och polisen i Helsingfors har samarbetat i tiotals år. I några års tid har också Jägarförbundet deltagit i polisens viltutbildningskurser med föreläsningar och på skjutbanan har man fått öva till exempel att fälla ett attackerande vildsvin.

Video