Vargsituationen i Finland i den internationella debatten

Vargsituationen i Finland togs upp under en paneldebatt vid CIC:s årsmöte i Madrid. I samband med mötet publicerade Nordisk Jägarsamverkan NJS ett gemensamt ställningstagande, där man krävde att kommissionen överför vargen till bilaga V i habitatdirektivet i Sverige och Finland.

Jägarförbundets ordförande Tuomas Hallenberg höll den 4 maj ett inledningsanförande vid den internationella viltskyddsorganisationen CIC:s årsmöte i Madrid. I sitt anförande, som föregick en paneldebatt om förvaltning av vargstammen, tog Hallenberg upp vargsituationen i Finland ur jägarnas perspektiv.

– Dagens praxis med dispenser är trög och fungerar inte. Klagomålen över licensbesluten har medfört att rättsväsendet ofrivilligt fått i uppgift att reglera jakten, konstaterade Hallenberg.

Evenemanget bjöd på ett utmärkt tillfälle att göra jägarnas röst hörd bland såväl representanter för kommissionen som beslutsfattare på nationell nivå samt den samlade globala pressen.

– Hos oss finns bevis på kompetens: modellerna för förvaltning av björn- och lodjursstammarna som helhet fungerar utmärkt. Finland förtjänar kommissionens förtroende och våra nationella myndigheter behöver rörelsefrihet i beslutsfattandet med anknytning till förvaltningen av vargstammen. Inför nästa säsong behövs lösningar som garanterar tillräcklig jakt, sammanfattade Hallenberg.

Chefen för enheten för vilt och fiske vid Jord- och skogsbruksministeriet Vesa Ruusila höll också ett anförande. Nicola Notaro, ansvarig tjänsteman för kommissionens naturvårdsarbete, redogjorde för kommissionens linje i fråga om skyddet av vargen. Finland representant i debatten var Anne Ollila från föreningen för renbeteslag Paliskuntain yhdistys.

NJS kräver att kommissionen vidtar åtgärder för större flexibilitet i förvaltningen av vargen

I samband med mötet publicerade Nordisk Jägarsamverkan NJS ett gemensamt ställningstagande, där man krävde att kommissionen överför vargen till bilaga V i habitatdirektivet i Sverige och hela Finland. Förändringen skulle möjliggöra större flexibilitet i förvaltningen av stammen.

– Vi kräver att kommissionen vidtar åtgärder för att säkerställa större flexibilitet i justeringen av bilagorna, eftersom både parlamentet och merparten av medlemsstaterna har lagt fram förslag till en ändring, konstaterade ordförande i Nordisk Jägarsamverkan Torbjörn Larsson.

– Till följd av kommissionens beslut är det allt svårare för medlemsstaterna att följa bestämmelserna i direktivet – att samtidigt skydda vargen och beakta invånarna i vargrika regioner och deras ekonomiska, sociala och kulturella krav, beskrev Larsson.

Nordisk Jägarsamverkan (NJS) är ett samarbetsorgan för nordiska jägare. För närvarande representerar organisationen cirka 600 000 jägare i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Finlands Jägarförbund är medlem i NJS.