Testa vildsvinsjakt på jakt- och fiskemässan Erämessut

Det mest populära bytet under första hälften av året har utan tvekan varit vildsvinet. Staten uppmuntrar till aktiv jakt på vildsvin. Det märks också under jakt- och fiskemässan Erämessut i Riihimäki den 7–10 juni.

För varje dag som går blir det allt viktigare att hålla vildsvinsstammen under kontroll med hjälp av jakt. Vildsvin kan smitta olika svinarter med dödlig afrikansk svinpest (ASF). Förhållandena i Finland gör reglering av stammen till den mest effektiva metoden för att förebygga sjukdomen. Tills vidare har man lyckats hindra sjukdomen från att spridas till Finland. En ökning av vildsvinsstammen skulle medföra större risk för att sjukdomen sprider sig.

På jakt- och fiskemässan Erämessut i Riihimäki kan besökare bekanta sig med vildsvinsjakt i en SimwayHunt jaktsimulator. Bild: Juha HellströmPå jakt- och fiskemässan Erämessut i Riihimäki kan besökare bekanta sig med vildsvinsjakt i en SimwayHunt jaktsimulator. Bild: Juha Hellström

Två jägare tävlar om bytet

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i Erämessut med en SimwayHunt jaktsimulator, där vem som helst kan bekanta sig med vildsvinsjakt. SimwayHunt simulatorn är programmerad med flera alternativ för simulerad vildsvinsjakt. Programmen bjuder på olika situationer som kan uppkomma under vildsvinsjakten och visar vilken utmaning det är att jaga vildsvin.

Under mässan används SimwayHunt simulatorn i första hand för tävlingar mellan två jägare, där deltagarna tävlar om vem som är skickligare på att jaga vildsvin.

Simulatorn illustrerar bland annat hur otroligt snabbt ett vildsvin är och lär jägaren att arbeta med tillräcklig framförhållning vid skytte.

Jaktbestämmelser och anvisningar

Jakt på vildsvin är tillåten året om, men suggor med kultingar får inte fällas under tiden 1 mars–31 juli. Det behövs ingen separat jaktlicens, utan jaktkort och jakträtt i ett område räcker.

Vildsvinsjakten har underlättats genom att i jaktlagstiftningen tillåta användning av en fast ljuskälla på utfodringsplatsen.

I den broschyr i fickformat med anvisningar för vildsvinsjakt (”Ohjeita villisian metsästykseen”, på finska), som Jägarförbundet och ministeriet ut tillsammans, finns närmare anvisningar och tips. Det lilla häftet, liksom också den allmänna broschyren om vildsvin, delas ut vid ministeriets mässavdelning. Jord- och skogsbruksministeriet har en gemensam mässavdelning tillsammans med Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen och Lantmäteriverket.

Vildsvinssimulatorn finns i ett tält med en stor banderoll med texten Erätalous. Avdelningen har numret A23. Experter informerar om vildsvinsjakt dagligen på mässans huvudscen. Hela programmet finns på jakt- och fiskemässans webbplats.